QIX-moottori Qlik-ratkaisujen menestyksen takana

Julkaissut Pengon Oy 4.8.2016

Qlik-ratkaisujen menestyksen takana piilee älykäs QIX-moottori, joka mahdollistaa monimutkaisten analyysien tuottamisen yksinkertaisella tavalla. Huippuluokan QIX-moottorin älykäs pakkaus- ja indeksointimenetelmä ei aseta rajoja tiedon analysoinnille tai raportoinnille, vaan valtuuttaa käyttäjän tekemään itsenäisiä ratkaisuja tiedonhaussa, kirjauksissa ja raporteissa, kuitenkaan vaarantamatta raportointijärjestelmän eheyttä ja tiedon luotettavuutta. Mikä tämä QIX-moottori siis oikein on, ja mitä sen avulla on mahdollista saavuttaa?

Lue lisää

BI-ratkaisut yksinkertaistavat yrityskauppoja

Julkaissut Pengon Oy 21.7.2016

Qlik-ratkaisut helpottavat yrityskauppojen jälkeistä elämää monella tapaa yhdistelemällä tietoja sekä tuottamalla relevantteja raportteja yrityksen toiminnan ohjauksen tueksi. Tässä artikkelissa kerromme muutamia esimerkkejä Qlik-ratkaisun käyttöönoton avulla saavutettavista hyödyistä yrityskauppojen yhteydessä.

Lue lisää

Excel vs. Qlik

Julkaissut Pengon Oy 7.7.2016

Moni yritys käyttää Excel-laskentatyökalua erilaisiin tiedon raportointi- ja analysointitarpeisiin. Excel on hyvä työkalu perustehtäviin, mutta laskentakaavojen monimutkaistuessa ja vaatimusten lisääntyessä Excelillä toteutetut raportit ja laskelmat voivat käydä työläiksi. Monet tiedonhallinnan toiminnot voidaan kuitenkin hoitaa vaivattomasti älykkäillä Business Intelligence –työkaluilla. Tässä artikkelissa avaamme näkemystämme siitä, miksi Excel-kaavat olisi syytä korvata helppokäyttöisellä BI-ratkaisulla.

Lue lisää

Mitä on Self-Service BI?

Julkaissut Pengon Oy 22.6.2016

Business Intelligence-ratkaisut, etenkin Qlik-ratkaisut, on suunniteltu siten, että käyttäjän on mahdollista hallita liiketoimintatietoa ilman raporttien odottelua talous- tai it-osastolta. BI-ratkaisut mahdollistavat sen, että käyttäjä voi itse hakea vastauksia kysymyksiinsä datan pohjalta. Käyttäjältä ei kuitenkaan vaadita koodaus- tai raportointiosaamista. Tässä artikkelissa esittelemme Qlik-ratkaisujen tarjoamaa ”itsepalvelumahdollisuutta” eli niin sanottua Self-Service BI:tä.

Lue lisää

Onko BI-ratkaisun toimittajalla kokemusta toimialastasi?

Julkaissut Pengon Oy 16.6.2016

Kun päätös BI-ratkaisun hankinnasta on tehty, on aika miettiä oikeaa ja sopivaa kumppania ratkaisun toimittamiseen ja käyttöönottoon. Oikean BI-kumppanin valinta on elintärkeä, sillä oikein rakennettuna BI-ratkaisu tuottaa valtavasti erilaisia hyötyjä yritykselle. Mikäli BI-ratkaisun toimittajalla ei ole riittävästi osaamista ja näkemystä myös asiakkaansa toimialaan, koko projektista voi tulla hyvinkin raskas, eikä ratkaisulla lopulta välttämättä saavuteta kaikkia hyötyjä, joita sillä on alun perin haettu. Halusimme valottaa tässä artikkelissa syitä sille, miksi me Pengonilla koemme, että BI-kumppanin monipuolinen toimialaosaaminen on jokaisen asiakkaan etu, ja miksi kumppanin valintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

Lue lisää

Business Intelligence -ratkaisut taloushallinnossa

Julkaissut Pengon Oy 31.5.2016

Taloushallinnon taakkaa voidaan helpottaa nykyaikaisilla järjestelmillä. Kun käytössä on oikeanlaiset työkalut, talousjohtaja voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan, että raportointi, kirjanpito, rahoituskuviot tai investointien arviointi aiheuttaisivat manuaalista työtä ja päänvaivaa. Millaisia ratkaisuja Business Intelligence tarjoaa taloushallinnolle?

Lue lisää

Oikeilla mittareilla maaliin - hallitse liiketoimintatietoasi

Julkaissut Ville Pasanen 24.5.2016

Yrityksen liiketoimintaan liittyy paljon tietomassaa. Välillä datan perkaaminen ja hallitseminen voi tuntua vaikealta. Tiedätkö, miten Business Intelligence voisi konkreettisesti hyödyttää yritystäsi? Tämä teksti toivottavasti selkeyttää ajatuksiasi. 

Lue lisää

Liiketoiminnan kasvu Business Intelligencen avulla

Julkaissut Pengon Oy 18.5.2016

Liiketoimintatiedon hallinta on usean yrityksen huulilla ja johtoryhmän kokouksissa pohditaan, olisiko BI-järjestelmään panostaminen kannattava investointi. BI-järjestelmään panostaminen ei ole ainoastaan kulu, vaan se tuottaa paitsi tehokkuushyötyä, myös aitoa liiketoiminnallista hyötyä taloudellisesta näkökulmasta. Kokosimme tähän artikkeliin muutamia esimerkkejä siitä, kuinka Business Intelligence vaikuttaa liiketoimintaan - taloudellisesta näkökulmasta.

Lue lisää

KliqPlan - budjetointityökalu Qlik-tuotteiden rinnalle

Julkaissut Pengon Oy 27.4.2016


KliqPlan on Qlik-järjestelmiin integroitavissa oleva budjetointijärjestelmä. KliqPlanin avulla budjetointi, raportointi ja tiedon analysointi tapahtuvat saumattomasti yhdessä järjestelmässä, ja tietojen hallinta on mutkatonta. Saat yhdellä silmäyksellä näkyviin kaikki liiketoiminnan kannalta kriittiset tiedot. Tässä artikkelissa esittelemme KliqPlan-työkalua tarkemmin.

Lue lisää

BI-järjestelmän käyttöönoton vaiheet ja resursointi

Julkaissut Pengon Oy 14.4.2016

Moni miettii, kuinka paljon aikaa, vaivaa ja resurssia BI-järjestelmän käyttöönotto vaatii? Erityisesti Qlik-järjestelmien käyttöönoton keveys ja nopeus kuitenkin yllättävät useat epäijät, jotka ovat tottuneet pitkiin ja raskaisiin järjestelmäprojekteihin. Tässä artikkelissa esittelemme BI-järjestelmän käyttöönoton vaiheita ja resursointia, pääosin Qlik-järjestelmien näkökulmasta.

Lue lisää

Tilaa artikkelit sähköpostiisi