Business Intelligence johtoryhmätyöskentelyn ja -raportoinnin tukena

Julkaissut Pengon Oy 5.6.2017

Yrityksen talousosaston pyrkimyksenä on tuottaa luotettavaa, ajantasaista informaatiota päätöksenteon tueksi mm. yrityksen johtoryhmälle, hallitukselle ja muille päätöksentekijöille. Talousjohtajan harteilla lepää koko liiketoiminnan tuloksen mittaaminen, analysointi ja kehittäminen. Valitettavan usein halutun informaation tuottaminen ei kuitenkaan ole syystä tai toisesta mahdollista, mikä vaikeuttaa päätöksentekijöiden työtä kautta linjan. Oikean datan avulla johtoryhmä, hallitus, toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat kaikki kartalla yrityksen taloudellisesta tilasta ja katsovat yhteen suuntaan.  

Lue lisää

3 merkkiä raportointijärjestelmän uudistamisen ajankohtaisuudesta

Julkaissut Pengon Oy 28.2.2017

Kaikilla yrityksillä on käytössään jokin raportointijärjestelmä, tai ainakin niin on syytä olettaa. Toisinaan järjestelmä ei kuitenkaan palvele yrityksen todellisia raportoinnin tarpeita, eikä tietoa päästä hyödyntämään riittävän hyvin. Oletko havainnut puutteita tai ongelmia yrityksesi raportoinnissa? Oletko huomannut tehottomuutta tai puutteita tiedon tarjoamissa hyödyissä? Tehdäänkö päätöksiä aidosti dataan ja analytiikkaan perustuen? Nämä voivat indikoida raportointijärjestelmän uudistamisen tarpeesta. Listasimme 3 merkkiä, joiden avulla voit tunnistaa tehottoman ja uudistamisen tarpeessa olevan raportointijärjestelmän.

Lue lisää

Oikealla tiedolla johtaminen - Katso webinaaritallenne!

Julkaissut Pengon Oy 9.2.2017

 Järjestimme joulukuussa 2016 webinaarin aiheesta "Oikealla tiedolla johtaminen - Case: Hydroline Oy". Katso tallenne webinaarista ja opi lisää Qlik Sensen hyödyntämismahdollisuuksista!

Lue lisää

Tuottavatko raporttisi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia?

Julkaissut Pengon Oy 20.1.2017

Kaikki, jotka ovat joskus tehneet raportointia, tietävät ettei se ole aivan yksinkertaista. Toki staattiset, perusmuotoiset kuukausiraportit muodostuvat jo rutiininomaisesti, mutta entäpä jos raportti herättääkin lisäkysymyksiä? Jos haluammekin tietää raportista tai sen taustasta enemmän? Mistä nämä luvut oikein syntyvät, voimmeko kenties vaikuttaa niihin? Lisäkysymyksiin vastatessa prosessi käykin jo vaivalloiseksi.

Lue lisää

Business Intelligence osana henkilöstöhallintoa

Julkaissut Pengon Oy 28.1.2016

Henkilöstöhallinnon tärkein tehtävä on osoittaa oikea työntekijä oikeaan työtehtävään oikeaan aikaan. Tähän HR-osasto tarvitsee tietoa ja analytiikkaa työntekijöistään. Oikeanlainen henkilöstön analytiikka onkin yritykselle tärkeä kilpailuetu, ja sillä voi olla suuri vaikutus liiketoiminnan kasvun ja pitkäaikaisen menestyksen kannalta. Moni yritys pyrkii esimerkiksi ennustamaan myyntilukuja mahdollisimman tarkasti ja myyntiennusteiden tekemiseen saattaa olla jopa oma järjestelmänsä, mutta yrityksen johto ei kuitenkaan samaan aikaan tiedä, kuinka monta työntekijää yrityksessä on. Miksi myynnin analytiikkaa pidetään korkeammassa arvossa kuin henkilöstöpolitiikkaa?

Lue lisää

Business Intelligence controllerin arjessa

Julkaissut Pengon Oy 11.1.2016

Controller on monipuolinen nimike, jolla voidaan kuvata hyvinkin erilaisissa rooleissa toimivia henkilöitä. Työtehtävistä riippumatta controllerit painivat usein kuitenkin samojen asioiden kanssa: tiedot ovat erillään ja hajautettuina eri järjestelmiin, tieto ei ole valmiiksi analysoitavassa muodossa ja sen kerääminen, yhdistely ja analysointi on hidasta ja työlästä. Kokosimme tähän artikkeliin muutamia vinkkejä siihen, kuinka controllerin arkea voidaan helpottaa erilaisten business intelligence –ratkaisujen avulla ja näin luoda yritykselle uudenlaista kilpailuetua.

Lue lisää

Miksi harkita Business Intelligencea? 5 syytä, miksi Excel ei riitä

Julkaissut Pengon Oy 19.10.2015

Monilla suomalaisilla yrityksillä ei ole varsinaista raportointijärjestelmää, vaan liiketoimintaa johdetaan pääasiassa Excel-taulukoiden voimalla. Emme väitä, etteikö Excel olisi hyvä ohjelmisto esimerkiksi raportointiin tai tiedon analysointiin, mutta oletko koskaan miettinyt BI-järjestelmän käyttöönottoa ja liiketoimintatiedon hallinnan tehostamista? Tässä artikkelissa esittelemme 5 kriittisintä syytä sille, miksi Excel ei aina riitä.

1. Työn manuaalisuus

Kuinka paljon yrityksenne talousosasto käyttää aikaa raportointiprosessiin? Raporttipohjien laadinta, lähetys kustannuspaikkavastaaville, raporttien kerääminen ja yhdistäminen, sekä lopulta kaiken tämän tiedon analysointi ja itse raporttien laadinta voi viedä huomattavan paljon aikaa.

Koko tämä prosessi voidaan kuitenkin automatisoinnin avulla tehostaa. Raportoinnin automatisoinnilla voidaan säästää useita työtunteja kuukaudessa, ja kaikki edellä mainittuun prosessiin kulunut aika voidaan käyttää vain valmiiden raporttien analysointiin ja seuraavien askelten suunnitteluun.

Lue lisää

Joustavuutta konserniraportointiin

Julkaissut Pengon Oy 30.9.2015

Konsernin johtaminen ja raportointi on usein monimutkainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Valtavasta tietovirrasta on osattava poimia oikeat asiat, ja eri yksiköiden raportit tulee yhdistellä sulavasti koko konsernin laajuiseksi raportiksi. Tehtävä ei ole helppo, ja monet konsernit kohtaavat suuria haasteita raportoinnin kanssa. Tässä artikkelissa esittelemme omia näkemyksiämme siitä, kuinka konserniraportoinnin prosesseja voitaisiin helpottaa ja tehostaa.

Konserniraportointi tarkoittaa käytännössä useiden eri yhtiöiden ja/tai liiketoimintayksiköiden raportoinnin yhdistämistä ja hallintaa. Suurin tarve konserniraportoinnissa on nähdä koko konserni sekä kokonaisuutena, että jokainen yksikkö tai tytäryhtiö erikseen. Vaikka koko konserni puhaltaa yhteen hiileen, voi jokaisella yksiköllä olla omat tarkasti seurattavat tavoitteensa ja mittaristonsa.

Lue lisää

Kaikkien aikojen suosituimmat blogiartikkelimme

Julkaissut Pengon Oy 9.9.2015

Välillä on hyvä kääntää katse menneisyyteen ja tarkastella jo saavutettuja tuloksia, jotta myös tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa. Paitsi että tämä on neuvomme myös asiakkaillemme, otimme omasta neuvostamme vaarin ja katsastimme saavutuksiamme blogin saralla. Tässäpä siis teille lukijoillekin listausta siitä, mitkä ovat olleet teidän mielestänne kiinnostavimpia aiheitamme tähän mennessä. Mukavia lukuhetkiä!

Lue lisää

5 tunnusmerkkiä sille, että olisi syytä tehostaa raportointia

Julkaissut Pengon Oy 4.5.2015

Monesti raportoinnin tehostamista aletaan harkita vasta siinä vaiheessa, kun raportoinnin ongelmat ovat kasaantuneet. Usein nämä ovat aluksi vain pieniä rasitteita, mutta jotka alkavat esimerkiksi toiminnan laajentuessa aiheuttamaan ongelmia ajankäytön ja tiedon hallinnan kanssa. Mitkä ovat tunnusmerkkejä sille, että olisi syytä vakavasti harkita BI-järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa raportoinnin tehostamiseksi?

1. Kun huomataan, että erilaisten liiketoimintaan liittyvien raporttien tuottaminen ja datan hankkiminen raportteja varten alkaa työllistämään runsaasti.

Raporteissa lopputulos ratkaisee. Usein tarvittavien, liiketoiminnan kannalta olennaisten raporttien luominen ei saisi viedä merkittävästi aikaa, sillä niiden tekemiseen käytetty aika ei ole varsinaisesti tuottavaa työtä. Sen sijaan aikaa pitäisi käyttää siihen, mitä raporteista saatavan tiedon perusteella oikeasti tehdään.

Lue lisää