Mitä Business Intelligence eli liiketoimintatiedon hallinta käytännössä tarkoittaa ja mitä siitä tulisi tietää?

Tässä oppaassa vastaamme meiltä usein kysyttyihin kysymyksiin sekä Business Intelligencestä yleisesti että BI-työkalujen käyttöönottoon liittyen.

Oppaassa vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on Business Intelligence (BI)?
  • Miten yritykseni hyötyy BI:stä?
  • Mitä Business Intelligencen hyödyntäminen vaatii yritykseltäni?
  • Minkälaisia laitteistoja tai lisenssejä BI-järjestelmän käyttöön tarvitaan?
  • Mitkä ovat yleisimmät virheet BI-käyttöönotossa?

Lataa opas oheisella lomakkeella. Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään ja se on täysin maksutonta.

"Business Intelligencen tavoitteena on yhdistää yrityksen eri järjestelmistä saatavaa tietoa, auttaa analysoimaan ja järjestämään tuota tietoa uudelleen ja siten auttaa yritystä hyödyntämään sen toiminnasta saatavaa tietoa laadukkaan päätöksenteon tukena.

Esimerkiksi tarkka tieto tuotantoprosessin etenemisestä voi auttaa höyläämään hetken pois jokaisen tuotteen valmistusajasta. Kun tämä pieni hetki toistuu useita kertoja tunnissa, 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä, muuttuu pieni hetki merkittäväksi tehostumiseksi."

opaskuva-bi-ukk.png

Mitä on Business Intelligence (BI)?

Business Intelligence, eli suomeksi liiketoimintatiedon hyödyntäminen, tarkoittaa
yrityksen liiketoimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattista
analysointia.

Business Intelligence -työkalujen avulla yrityksen tietojärjestelmistä - esimerkiksi
toiminnanohjausjärjestelmästä - kerätään systemaattisesti oleellista tietoa, jota
tutkinnan ja analysoinnin jälkeen hyödynnetään yrityksen päätöksenteon tukena.

Miten yritykseni hyötyy BI:stä?

Tieto on valtaa edelleen. Tieto avaa mahdollisuuden tarttua juuri niihin prosesseihin tai niihin osiin, jotka vaativat toimenpiteitä ensimmäisenä. Kun käytössä on oikea, ajantasainen tieto yrityksen toiminnasta, on helpompi suunnata kehityspanokset sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Esimerkiksi tarkka tieto tuotantoprosessin etenemisestä voi auttaa höyläämään hetken pois jokaisen tuotteen valmistusajasta. Kun tämä pieni hetki toistuu useita kertoja tunnissa, 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä, muuttuu pieni hetki merkittäväksi tehostumiseksi. Liiketoiminnan tulos muodostuu katteesta, eli katetta parantamalla tuloskin paranee. Kaikki tulot ja kaikki menot vaikuttavat katteeseen, joten on tärkeää, että niistä nähdään koko kuva alusta loppuun - sekä yleisellä tasolla summattuna, että tarkalla tasolla yksilöitynä. BI tekee siis katteen muodostumisen läpinäkyväksi, jolloin sen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen helpottuvat.

Pengon Oy

Pengon Oy tuottaa asiakkailleen raportointipalveluita, joiden laadusta
olemme ylpeitä. Tavoitteenamme on parantaa asiakasyritystemme
kannattavuutta tehostamalla tärkeän tiedon saatavuutta.

Tuemme tietojohtamisen strategian suunnittelussa, tiedon hyväksikäytön ja mittaristojen suunnittelussa – tuloksena varmuutta päätöksentekoon ja näkyvyyttä tulevaisuuteen.