Jokaisessa yrityksessä on valtavasti tietoa. Tätä tietoa hyödynnetään kuitenkin hyvin vaihtelevasti: toiset yritykset keräävät, luokittelevat ja analysoivat tietoa hyvinkin systemaattisesti, kun taas toiset jättävät tiedon tarjoamat mahdollisuudet täysin hyödyntämättä.

Katso tallenne webinaarista, jossa esittelemme tiedolla johtamisen kypsyysmallin. Sen avulla oman organisaation valmiutta tiedon hyödyntämiseen on helppo tarkastella ja kehittää.

Saat tallenteesta vastauksen mm. näihin kysymyksiin:

  • Mikä on tiedolla johtamisen kypsyysmalli?
  • Miten oman organisaation tiedolla johtamisen tilaa kannattaa lähteä kartoittamaan?
  • Kuinka saavuttaa optimoitu, tehokkaasti ja jouhevasti toimiva organisaatio?

 

Webinaari: Miten selvität organisaatiosi tiedolla johtamisen nykytilan?

Oman organisaation kypsyystason arviointi on lähtökohta strategiseen suunnitteluun ja käytännön operatiiviseen toimintaan. Millä tasolla olemme tällä hetkellä, ja miten pääsemme nousemaan seuraavalle tasolle?