Jokaisessa yrityksessä on valtavasti tietoa. Tätä tietoa hyödynnetään kuitenkin hyvin vaihtelevasti: toiset yritykset keräävät, luokittelevat ja analysoivat tietoa hyvinkin systemaattisesti, kun taas toiset jättävät tiedon tarjoamat mahdollisuudet täysin hyödyntämättä. Kuinka tietoa hyödynnetään teidän organisaatiossanne? Koetko, että tiedon hyödyntämisen tasossa olisi parannettavaa?

Tämä opas tarjoaa sinulle ajatuksia ja ideoita liiketoimintatiedon parempaan ja kypsempään hyödyntämiseen. Materiaalista saat käytännönläheisiä vinkkejä ja toimenpiteitä nykyisen kypsyystasonne parantamiseksi sekä askelmerkit seuraavan kypsyystason saavuttamiseksi. Ota tiedosta kaikki irti!

Materiaalissa käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

  • Gartnerin liiketoimintatiedon kypsyysmalli
  • Tiedon hyödyntäminen: 5 kypsyystasoa organisaatioille
  • Miten hyödyntää olemassa oleva liiketoimintatieto parhaalla mahdollisella tavalla?
  • Kuinka saavuttaa optimoitu, tehokkaasti ja jouhevasti toimiva organisaatio?


Lataa tietopaketti täyttämällä oheinen lomake. Materiaali on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

 "Gartnerin kypsyysmalli tarjoaa yrityksille apua liiketoimintatiedon hyödyntämisen tason nykytilan selvittämiseen sekä neuvoja yrityksen strategisten päämäärien vaatiman kypsyystason selvittämiseksi. Malli ottaa huomioon kaikki olennaiset elementit organisaation toiminnassa: ihmiset, kyvyt, prosessit sekä teknologiat."

"Viitekehyksen avulla organisaatio pystyy paremmin asemoimaan itsensä toimintaympäristöön, kilpailutilanteeseen ja tavoitteisiin nähden, ja se tarjoaa myös suuntaviivat ja askeleet organisaation aseman parantamiseksi. Kypsyysmalli ei kuitenkaan anna absoluuttisia totuuksia tai valmiiksi toimivia toimintamalleja, vaan toimii enemmänkin apuvälineenä uudenlaisen ajattelun taustalla."

Opaskuva_liiketoimintatiedon_hyodyntaminen.png