Onnistuneen projektisalkunhallinnan takana on usein selkeä näkymä salkkuun kokonaisuutena. Kokonaiskuvan rakentaminen voi kuitenkin olla vaikeaa, kun projekteissa on mukana erilaisia sidosryhmiä, projekteilla on usein erilaiset aikataulut ja budjetit sekä vaihteleva määrä riippuvuuksia.

Tästä oppaasta saat vinkkejä tehokkaaseen projektisalkunhallintaan Business Intelligencen avulla. Opas kertoo muun muassa: 

  • Mitä projektisalkunhallinnalla tarkoitetaan?
  • Mitkä ovat salkunhallinnan tyypillisimmät haasteet?
  • Kuinka Business Intelligence tehostaa projektisalkunhallintaa?
  • Miten BI-työkalu helpottaa projektipäällikön arkea?
  • Kuinka BI-työkalu näkyy projektitiimin, yritysjohdon ja projektintilaajan arjessa?

Saat maksuttoman oppaan luettavaksesi täyttämällä oheisen lomakkeen.

"Usein pelkästään tieto siitä, että projektien etenemistä tarkastellaan salkkutasolla antaa motivaatiota yksittäisiin projekteihin ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tällöin seuranta projektitasolla helpottuu ja muun muassa resurssien kohdistaminen sujuu suoraviivaisemmin. Myös tarvittavat korjausliikkeet ehditään tehdä ajoissa, kun mahdolliset ongelmat etenemisessä huomataan aiemmin."

Projektisalkunhallintaopas