EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on suojella EU-kansalaisten henkilötietoja ja oikeuksia. Asetuksen vaatimukset asettavat haasteita usealle organisaatioille: esimerkiksi asiakkaiden ja työntekijöiden henkilötietoja on ehtinyt kertyä vuosien saatossa paljon useaan eri järjestelmään.

Olipa organisaatiosi GDPR-valmistautuminen jo hyvässä vauhdissa, tai vielä lähtökuopissaan, saat oppaasta kattavasti vinkkejä muun muassa näistä aiheista: 

  • Mistä GDPR:ssä onkaan kyse?
  • Miten tietosuoja-asetukseen valmistautuminen kannattaa aloittaa?
  • Kuinka tietosuoja-asetuksen tuomat tekniset haasteet voidaan selättää?
  • Miten BI-työkalua voi hyödyntää valmistautumisen tukena?
  • Miksi EU:n tietosuoja-asetus ei ole vain välttämätön paha?
  • Miksi hyvin hoidettu henkilötietorekisteri on organisaatiolle kilpailuetu?

Saat maksuttoman GDPR-oppaan luettavaksesi täyttämällä oheisen lomakkeen.

"Valmistautuminen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin pitääkin aloittaa viimeistään nyt, sillä asetus koskettaa useita organisaation osa-alueita, käytäntöjä ja toimenpiteitä. Osa-alueiden tunnistaminen vie väistämättä oman aikansa, samoin kuin henkilötietojen käsittelyn dokumentointi."

GDPR ja BI -opas