Business Intelligence talousjohtajan arjessa

Julkaissut Pengon Oy 5.4.2018

Ideaalitilanteessa talousjohtaja minimoi raportointiin kuluvan ajan ja maksimoi liiketoiminnan kehittämiseen käytettävän ajan. Valitettavan usein raportointi vaatii paljon manuaalista työtä, jolloin yhteiselle vuoropuhelulle organisaation muun johdon kanssa jää liian vähän aikaa. Vaikka arvokasta tietoa olisikin olemassa, ei sitä tällaisessa tilanteessa päästä hyödyntämään tarpeeksi tehokkaasti.

Lue lisää

Kassavirran hallinta ja ennustaminen

Julkaissut Pengon Oy 10.12.2015

Kassavirran hallinnassa on kyse ennen kaikkea ennustamisesta. Mitä pidemmälle kassavirtaa pystytään ennustamaan, sitä paremmalta pohjalta yrityksen johto voi tehdä suuriakin päätöksiä. Ajantasainen kassavirta luo varmuutta yrityksen toiminnalle ja sen jatkuvuudelle sekä mahdollistaa paremman suunnittelun ja kehityksen. Hyvällä järjestelmällä on mahdollista saada yhdellä silmäyksellä ajantasaista tietoa tulevista kassavirroista. Tässä artikkelissa avaamme kassavirran hallintaan ja ennustamiseen liittyviä aiheita tarkemmin.

Lue lisää