<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tuottavatko raporttisi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia?

Julkaissut Pengon Oy 20.01.2017

Kaikki, jotka ovat joskus tehneet raportointia, tietävät ettei se ole aivan yksinkertaista. Toki staattiset, perusmuotoiset kuukausiraportit muodostuvat jo rutiininomaisesti, mutta entäpä jos raportti herättääkin lisäkysymyksiä? Jos haluammekin tietää raportista tai sen taustasta enemmän? Mistä nämä luvut oikein syntyvät, voimmeko kenties vaikuttaa niihin? Lisäkysymyksiin vastatessa prosessi käykin jo vaivalloiseksi.

Lue lisää

Onnistunut tulospalkkaus BI-järjestelmän avulla

Julkaissut Pengon Oy 23.11.2016

Tulospalkkaus nostaa yrityksen työntekijöiden tuottavuutta tutkitusti keskimäärin 6%. Valitettavasti tulospalkkaus kuitenkin ymmärretään väärin eikä sillä saavuteta toivottuja tuloksia. Yleisin syy tulospalkkauksen toimimattomuuteen on seurannan ja henkilön omien osallistumismahdollisuuksien puute. BI-järjestelmä on monessa suhteessa yritykselle hyödyllinen, mutta erityisesti tulospalkkauksen kannalta BI-järjestelmän tuomat edut ovat kiistattomat verrattuna perinteisempiin menetelmiin.

Lue lisää

Business Intelligence -ratkaisut taloushallinnossa

Julkaissut Pengon Oy 31.05.2016

Taloushallinnon taakkaa voidaan helpottaa nykyaikaisilla järjestelmillä. Kun käytössä on oikeanlaiset työkalut, talousjohtaja voi keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen sen sijaan, että raportointi, kirjanpito, rahoituskuviot tai investointien arviointi aiheuttaisivat manuaalista työtä ja päänvaivaa. Millaisia ratkaisuja Business Intelligence tarjoaa taloushallinnolle?

Lue lisää

KliqPlan - budjetointityökalu Qlik-tuotteiden rinnalle

Julkaissut Pengon Oy 27.04.2016

KliqPlan on Qlik-järjestelmiin integroitavissa oleva budjetointijärjestelmä. KliqPlanin avulla budjetointi, raportointi ja tiedon analysointi tapahtuvat saumattomasti yhdessä järjestelmässä, ja tietojen hallinta on mutkatonta. Saat yhdellä silmäyksellä näkyviin kaikki liiketoiminnan kannalta kriittiset tiedot. Tässä artikkelissa esittelemme KliqPlan-työkalua tarkemmin.

Lue lisää

Business Intelligence controllerin arjessa

Julkaissut Pengon Oy 11.01.2016

Controller on monipuolinen nimike, jolla voidaan kuvata hyvinkin erilaisissa rooleissa toimivia henkilöitä. Työtehtävistä riippumatta controllerit painivat usein kuitenkin samojen asioiden kanssa: tiedot ovat erillään ja hajautettuina eri järjestelmiin, tieto ei ole valmiiksi analysoitavassa muodossa ja sen kerääminen, yhdistely ja analysointi on hidasta ja työlästä. Kokosimme tähän artikkeliin muutamia vinkkejä siihen, kuinka controllerin arkea voidaan helpottaa erilaisten business intelligence –ratkaisujen avulla ja näin luoda yritykselle uudenlaista kilpailuetua.

Lue lisää

Kassavirran hallinta ja ennustaminen

Julkaissut Pengon Oy 10.12.2015

Kassavirran hallinnassa on kyse ennen kaikkea ennustamisesta. Mitä pidemmälle kassavirtaa pystytään ennustamaan, sitä paremmalta pohjalta yrityksen johto voi tehdä suuriakin päätöksiä. Ajantasainen kassavirta luo varmuutta yrityksen toiminnalle ja sen jatkuvuudelle sekä mahdollistaa paremman suunnittelun ja kehityksen. Hyvällä järjestelmällä on mahdollista saada yhdellä silmäyksellä ajantasaista tietoa tulevista kassavirroista. Tässä artikkelissa avaamme kassavirran hallintaan ja ennustamiseen liittyviä aiheita tarkemmin.

Lue lisää

3 vinkkiä tehokkaampaan myynnin johtamiseen

Julkaissut Pengon Oy 26.11.2015

Tiedolla johtaminen on arkipäivää myös myyntijohtajalle. Tietoa tarvitaan ohjaamaan ja kehittämään myyntiprosessia oikeaan suuntaan. Myyntijohtaja tarvitsee tietoa esimerkiksi asiakkaista, myyjistä, tuoteryhmistä, myyntialueista sekä myynnin toimenpiteistä. Kokosimme 3 vinkkiä myyntijohtajalle tehokkaampaan myynnin johtamiseen.

Lue lisää

Joustavuutta konserniraportointiin

Julkaissut Pengon Oy 30.09.2015

Konsernin johtaminen ja raportointi on usein monimutkainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Valtavasta tietovirrasta on osattava poimia oikeat asiat, ja eri yksiköiden raportit tulee yhdistellä sulavasti koko konsernin laajuiseksi raportiksi. Tehtävä ei ole helppo, ja monet konsernit kohtaavat suuria haasteita raportoinnin kanssa. Tässä artikkelissa esittelemme omia näkemyksiämme siitä, kuinka konserniraportoinnin prosesseja voitaisiin helpottaa ja tehostaa.

Konserniraportointi tarkoittaa käytännössä useiden eri yhtiöiden ja/tai liiketoimintayksiköiden raportoinnin yhdistämistä ja hallintaa. Suurin tarve konserniraportoinnissa on nähdä koko konserni sekä kokonaisuutena, että jokainen yksikkö tai tytäryhtiö erikseen. Vaikka koko konserni puhaltaa yhteen hiileen, voi jokaisella yksiköllä olla omat tarkasti seurattavat tavoitteensa ja mittaristonsa.

Lue lisää

5 tunnusmerkkiä sille, että olisi syytä tehostaa raportointia

Julkaissut Pengon Oy 4.05.2015

Monesti raportoinnin tehostamista aletaan harkita vasta siinä vaiheessa, kun raportoinnin ongelmat ovat kasaantuneet. Usein nämä ovat aluksi vain pieniä rasitteita, mutta jotka alkavat esimerkiksi toiminnan laajentuessa aiheuttamaan ongelmia ajankäytön ja tiedon hallinnan kanssa. Mitkä ovat tunnusmerkkejä sille, että olisi syytä vakavasti harkita BI-järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa raportoinnin tehostamiseksi?

Lue lisää

Kohti parempaa budjetointia

Julkaissut Pengon Oy 9.12.2014


Jopa 90% yrityksistä on tyytymättömiä suunnittelu- ja budjetointiprosessiinsa. Tunnistatko sinä budjetointisi ongelmakohdat ja tiedätkö, miten niitä voitaisiin ratkaista? Tässä artikkelissa käsittelemme yleisesti budjetointia sekä QlikView:n hyödyntämistä budjetointityökaluna.

Mikä mättää budjetoinnissa?

Budjetoinnin haasteet ovat yleisiä: budjetointia saatetaan ajatella riesana, joka tehdään pahimmillaan kerran vuodessa yhtenä rypistyksenä ilman kunnollista seurantaa. Budjetointi sälytetään esimiehille, joiden alaiset sitten “joutuvat elämään” ylimalkaisen budjetin kanssa. Tiedot ovat sekavia ja erillään toisistaan, jolloin niiden yhteensovittaminen on aikaavievää ja monimutkaista. Kaiken huippuna budjetointityökaluna saattaa olla Excel-helvetti, jossa yhdenkin kaavan muuttuminen voi periytyä liiketoimintasuunnitelmaan ja aiheuttaa isoja kustannuksia.

Budjetoinnin hyödyt ovat kärsineet, koska budjetointia tehdään väärällä tavalla ja tehottomasti. Budjetoinnin tulee olla tiiviissä yhteydessä yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Sen tulee pystyä reagoimaan muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin jouhevasti, mutta pitää mielessä myös iso pitkän tähtäimen kokonaiskuva.

Lue lisää