Kannattaako siirtyä QlikView’sta Qlik Senseen?

Julkaissut Pengon Oy 22.5.2018

QlikView ja Qlik Sense ovat molemmat Qlik-tuoteperheen Business Intelligence -ratkaisuja, joita käytetään datan analysointiin ja oikealla tiedolla johtamiseen. QlikView on tuotteista vanhempi, jolloin sen käyttäjälle saattaa herätä kysymys tarpeesta vaihtaa oma BI-ratkaisu uudempaan Qlik Senseen. Tämän artikkelin avulla pystyt kartoittamaan organisaatiosi tarvetta konvertointiin!

Lue lisää

Qlik-ratkaisujen tietoturva

Julkaissut Pengon Oy 15.12.2016

Qlik-ratkaisujen tietoturva on toteutettu hyvin yksinkertaisesti ja helposti, kuitenkaan turvallisuuden tasosta tinkimättä. Tietoturvaa on ajateltu ennen kaikkea asiakkaan näkökulmasta ja tietoturvaratkaisut on rakennettu hyvin käyttäjäystävällisiksi. Monimutkaisia salausavaimia tai kirjautumisprosesseja ei tarvita lainkaan. Kuinka tietojen suojauksesta on huolehdittu Qlik-ratkaisujen kohdalla?

Lue lisää

Mitkä tekijät vaikuttavat BI-järjestelmän kustannuksiin?

Julkaissut Pengon Oy 24.2.2016

BI-järjestelmien kustannukset vaihtelevat hyvin paljon järjestelmästä ja eri hinnoittelumalleista riippuen. Järjestelmäkustannusten lisäksi BI-järjestelmän kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi kumppanikustannukset järjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitovaiheissa. Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin, millaisia kustannuksia esimerkiksi QlikView’n tai Qlik Sensen hankintaan liittyy.

Lue lisää

Qlik-tuotteiden lähdejärjestelmät ja tekniikka

Julkaissut Pengon Oy 22.2.2016

Mitkä järjestelmät ovat yhdistettävissä QlikView'n ja Qlik Sensen kanssa? Miten integraatio järjestelmiin ja tiedonhaku käytännössä toimivat? Qlik-tuotteiden tekniikka ja logiikka kiinnostaa monia, joten päätimme vastata yleisimpiin Qlik-tuotteiden tekniikkaan liittyviin kysymyksiin. 

Lue lisää

QlikView vai Qlik Sense?

Julkaissut Pengon Oy 21.12.2015

QlikView ja Qlik Sense ovat Qlikin Business Intelligence -järjestelmiä, joiden välillä on joskus vaikea tehdä eroa. Qlik Sensen julkaisun yhteydessä moni ajatteli, että miksi valita enää vanha tuote, kun voi saada uuden?

Qlik Sensen ei kuitenkaan ole tarkoitus korvata QlikView'ta, vaan kyse on kahdesta eri tarpeisiin suunnitellusta tuotteesta, jotka täydentävät toisiaan. Tässä artikkelissa tutustumme tuotteisiin hieman tarkemmin.

Lue lisää

Magic Quadrant - Mistä on kyse?

Julkaissut Pengon Oy 28.10.2015

Qlik on jo useamman vuoden pitänyt sijoituksensa Gartnerin Magic Quadrant -nelikentässä. Halusimme avata nelikentän ajatusta hieman syvemmin, sekä purkaa erään nelikenttää koskevan myytin

Mikä on Magic Quadrant?

Magic Quadrant on Gartnerin vuosittain tekemä vertailu eri alojen markkinatilanteista. Magic Quadrantissa on neljä kenttää, joihin kunkin markkinan eri toimijat sijoitetaan 13 eri kriteerin perusteella. Myös Business Intelligence -ratkaisujen toimittajia vertaillaan vuosittain.

Lue lisää

Kohti parempaa budjetointia

Julkaissut Pengon Oy 9.12.2014


Jopa 90% yrityksistä on tyytymättömiä suunnittelu- ja budjetointiprosessiinsa. Tunnistatko sinä budjetointisi ongelmakohdat ja tiedätkö, miten niitä voitaisiin ratkaista? Tässä artikkelissa käsittelemme yleisesti budjetointia sekä QlikView:n hyödyntämistä budjetointityökaluna.

Mikä mättää budjetoinnissa?

Budjetoinnin haasteet ovat yleisiä: budjetointia saatetaan ajatella riesana, joka tehdään pahimmillaan kerran vuodessa yhtenä rypistyksenä ilman kunnollista seurantaa. Budjetointi sälytetään esimiehille, joiden alaiset sitten “joutuvat elämään” ylimalkaisen budjetin kanssa. Tiedot ovat sekavia ja erillään toisistaan, jolloin niiden yhteensovittaminen on aikaavievää ja monimutkaista. Kaiken huippuna budjetointityökaluna saattaa olla Excel-helvetti, jossa yhdenkin kaavan muuttuminen voi periytyä liiketoimintasuunnitelmaan ja aiheuttaa isoja kustannuksia.

Budjetoinnin hyödyt ovat kärsineet, koska budjetointia tehdään väärällä tavalla ja tehottomasti. Budjetoinnin tulee olla tiiviissä yhteydessä yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Sen tulee pystyä reagoimaan muuttuviin liiketoimintaolosuhteisiin jouhevasti, mutta pitää mielessä myös iso pitkän tähtäimen kokonaiskuva.

Lue lisää

Miten valitset hyvän QlikView-toimittajan?

Julkaissut Pengon Oy 18.9.2014

Kuten niin monen muunkin hankinnan kanssa, myös QlikView:n kohdalla kumppanin valinnalla on iso merkitys. QlikView:n suurin etu on se, että järjestelmä räätälöidään aina kunkin yrityksen tarpeiden mukaan.

Vaikka tämä on QlikView:n suuri vahvuus, antaa se samalla myös QlikView-kehittäjälle suuren vastuun. Siksi QlikView-kumppanin valinnassa on oltava tarkkana.

Lue lisää

Tuomisia Floridasta, eli Qonnections 2014 Pengonin silmin

Julkaissut Panu Pihl 12.6.2014

Qonnections 2014 - QlikView Global Partner Summit on nimensä mukaisesti vuosittainen QlikView -partnereille tarkoitettu tapahtuma. Tänä vuonna tapahtuma järjestettiin Floridan Orlandossa 6.-9. huhtikuuta.

Lue lisää

BI:n käyttö jatkuvassa kasvussa - QlikView Suomen käytetyin BI-järjestelmä

Julkaissut Pengon Oy 4.6.2014


Tutkimusyritys Marketvision BI ja analytiikka 2014 -tutkimuksen mukaan Business Intelligence on ollut Suomessa jo useamman vuoden ajan ohjelmistomarkkinoiden kasvun kärjessä. BI:tä hyödynnetään laajasti kaikilla toimialoilla ja sen käyttö leviää jatkuvasti myös yhä pienempiin organisaatioihin.

Marketvision kyselyyn vastanneista 96 prosenttia vastasi, että heidän organisaatioissaan on käytössä jokin BI- tai analytiikkasovellus. Verrokkina mainittakoon, että vuonna 2010 vastaava luku oli 56 prosenttia. Kasvu on siis ollut huimaa.

Lue lisää