<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Molok Oy siirsi myynnin raportoinnin Power BI -järjestelmään – “Olemme erittäin tyytyväisiä”

Julkaissut Pengon Oy 2.06.2021

Mitä on myynnin johtaminen, jos et pysty tarkastelemaan luotettavasti tuotteiden ja asiakkuuksien kannattavuuslukuja? Ei riittävää, ja tämän Molok Oy päätti laittaa kuntoon Pengonin kanssa. “Jos IT-projekti voi olla helppo, niin tämä on ainakin yksi helpoimmista, mitä olen koskaan nähnyt tähän mennessä”, Teuvo Halonen Molok Oy:ltä sanoo.

Lue lisää

Pengonille kumppanisopimus Qlikin kanssa – Pengon vahvistaa asemaansa dataintegraatiopalveluissa

Julkaissut Pengon Oy 15.04.2021

Olemme tehneet kumppanisopimuksen Qlik Data Integration Platform -ratkaisujen jälleenmyynnistä ja konsultoinnista. Yhteistyön kautta tuomme asiakkaidemme saataville seuraavan sukupolven integraatioratkaisut.

Lue lisää

Näin rakennat hyvän raportointinäkymän

Julkaissut Pengon Oy 7.03.2019

BI-projektin tavoitteena on kehittää yrityksen raportointikäytäntöjä ja tuoda yrityksen toiminnalle kriittinen data helposti käytettävään muotoon. Se, millaisia raportteja yritystoiminnan päätöksenteossa käytetään, vaikuttaa kriittisesti toiminnan tehokkuuteen. Pahimmillaan raportit tuottavat enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Tässä artikkelissa kerromme 5 vinkkiä, jotka auttavat rakentamaan hyödyllisiä raportointinäkymiä yrityksen käyttöön.

Lue lisää

3 merkkiä raportointijärjestelmän uudistamisen ajankohtaisuudesta

Julkaissut Pengon Oy 28.02.2017

Kaikilla yrityksillä on käytössään jokin raportointijärjestelmä, tai ainakin niin on syytä olettaa. Toisinaan järjestelmä ei kuitenkaan palvele yrityksen todellisia raportoinnin tarpeita, eikä tietoa päästä hyödyntämään riittävän hyvin.

Oletko havainnut puutteita tai ongelmia yrityksesi raportoinnissa? Oletko huomannut tehottomuutta tai puutteita tiedon tarjoamissa hyödyissä? Tehdäänkö päätöksiä aidosti dataan ja analytiikkaan perustuen? Nämä voivat indikoida raportointijärjestelmän uudistamisen tarpeesta. Listasimme 3 merkkiä, joiden avulla voit tunnistaa tehottoman ja uudistamisen tarpeessa olevan raportointijärjestelmän.

Lue lisää

Tuottavatko raporttisi enemmän kysymyksiä kuin vastauksia?

Julkaissut Pengon Oy 20.01.2017

Kaikki, jotka ovat joskus tehneet raportointia, tietävät ettei se ole aivan yksinkertaista. Toki staattiset, perusmuotoiset kuukausiraportit muodostuvat jo rutiininomaisesti, mutta entäpä jos raportti herättääkin lisäkysymyksiä? Jos haluammekin tietää raportista tai sen taustasta enemmän? Mistä nämä luvut oikein syntyvät, voimmeko kenties vaikuttaa niihin? Lisäkysymyksiin vastatessa prosessi käykin jo vaivalloiseksi.

Lue lisää

Qlikin QIX-moottorin merkitys älykkäässä raportoinnissa (osa 2)

Julkaissut Pengon Oy 5.09.2016

Kerroimme aiemmassa artikkelissamme Qlikin älykkäästä ja ainutlaatuisesta QIX-moottorista, jonka avulla voidaan tuottaa monimutkaisiakin analyyseja yksinkertaisesti. QIX-moottori mahdollistaa eri lähteistä haettujen tietojen suhteiden tarkastelun samassa näkymässä. Mutta mitä hyötyjä QIX-moottorista todella on käyttäjälle ja miten moottorin toiminta näkyy käytännössä Qlik-ratkaisujen toiminnassa?

Lue lisää

Joustavuutta konserniraportointiin

Julkaissut Pengon Oy 30.09.2015

Konsernin johtaminen ja raportointi on usein monimutkainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Valtavasta tietovirrasta on osattava poimia oikeat asiat, ja eri yksiköiden raportit tulee yhdistellä sulavasti koko konsernin laajuiseksi raportiksi. Tehtävä ei ole helppo, ja monet konsernit kohtaavat suuria haasteita raportoinnin kanssa. Tässä artikkelissa esittelemme omia näkemyksiämme siitä, kuinka konserniraportoinnin prosesseja voitaisiin helpottaa ja tehostaa.

Konserniraportointi tarkoittaa käytännössä useiden eri yhtiöiden ja/tai liiketoimintayksiköiden raportoinnin yhdistämistä ja hallintaa. Suurin tarve konserniraportoinnissa on nähdä koko konserni sekä kokonaisuutena, että jokainen yksikkö tai tytäryhtiö erikseen. Vaikka koko konserni puhaltaa yhteen hiileen, voi jokaisella yksiköllä olla omat tarkasti seurattavat tavoitteensa ja mittaristonsa.

Lue lisää

5 tunnusmerkkiä sille, että olisi syytä tehostaa raportointia

Julkaissut Pengon Oy 4.05.2015

Monesti raportoinnin tehostamista aletaan harkita vasta siinä vaiheessa, kun raportoinnin ongelmat ovat kasaantuneet. Usein nämä ovat aluksi vain pieniä rasitteita, mutta jotka alkavat esimerkiksi toiminnan laajentuessa aiheuttamaan ongelmia ajankäytön ja tiedon hallinnan kanssa. Mitkä ovat tunnusmerkkejä sille, että olisi syytä vakavasti harkita BI-järjestelmän hankintaa ja käyttöönottoa raportoinnin tehostamiseksi?

Lue lisää