Business Intelligence IT:n toiminnan tehostajana - 3 hyötyä

Julkaissut Pengon Oy 30.8.2016

Business Intelligence -ratkaisut eivät ole ainoastaan liiketoiminnan johdolle tarkoitettuja toiminnan tehostajia, vaan ne tuovat aitoa hyötyä myös IT-osastoille ja kokonaisille IT-organisaatioille. Nykyaikaisten BI-ratkaisujen avulla voidaan vastata IT:n kohtaamiin haasteisiin ja tuoda helpotusta IT:n työnkuvaan. Tässä artikkelissa esittelemmekin kolme BI:n tuomaa konkreettista hyötyä IT:lle.

Lue lisää

Mitä on Self-Service BI?

Julkaissut Pengon Oy 22.6.2016

Business Intelligence-ratkaisut, etenkin Qlik-ratkaisut, on suunniteltu siten, että käyttäjän on mahdollista hallita liiketoimintatietoa ilman raporttien odottelua talous- tai it-osastolta. BI-ratkaisut mahdollistavat sen, että käyttäjä voi itse hakea vastauksia kysymyksiinsä datan pohjalta. Käyttäjältä ei kuitenkaan vaadita koodaus- tai raportointiosaamista. Tässä artikkelissa esittelemme Qlik-ratkaisujen tarjoamaa ”itsepalvelumahdollisuutta” eli niin sanottua Self-Service BI:tä.

Lue lisää

Liiketoiminnan kasvu Business Intelligencen avulla

Julkaissut Pengon Oy 18.5.2016

Liiketoimintatiedon hallinta on usean yrityksen huulilla ja johtoryhmän kokouksissa pohditaan, olisiko BI-järjestelmään panostaminen kannattava investointi. BI-järjestelmään panostaminen ei ole ainoastaan kulu, vaan se tuottaa paitsi tehokkuushyötyä, mutta myös aitoa liiketoiminnallista hyötyä taloudellisesta näkökulmasta. Kokosimme tähän artikkeliin muutamia esimerkkejä siitä, kuinka Business Intelligence vaikuttaa liiketoimintaan - taloudellisesta näkökulmasta.

Lue lisää

Business Intelligence osana henkilöstöhallintoa

Julkaissut Pengon Oy 28.1.2016

Henkilöstöhallinnon tärkein tehtävä on osoittaa oikea työntekijä oikeaan työtehtävään oikeaan aikaan. Tähän HR-osasto tarvitsee tietoa ja analytiikkaa työntekijöistään. Oikeanlainen henkilöstön analytiikka onkin yritykselle tärkeä kilpailuetu, ja sillä voi olla suuri vaikutus liiketoiminnan kasvun ja pitkäaikaisen menestyksen kannalta. 

Moni yritys pyrkii esimerkiksi ennustamaan myyntilukuja mahdollisimman tarkasti ja myyntiennusteiden tekemiseen saattaa olla jopa oma järjestelmänsä, mutta yrityksen johto ei kuitenkaan samaan aikaan tiedä, kuinka monta työntekijää yrityksessä on. Miksi myynnin analytiikkaa pidetään korkeammassa arvossa kuin henkilöstöpolitiikkaa?

Lue lisää

Business Intelligence controllerin arjessa

Julkaissut Pengon Oy 11.1.2016

Controller on monipuolinen nimike, jolla voidaan kuvata hyvinkin erilaisissa rooleissa toimivia henkilöitä. Työtehtävistä riippumatta controllerit painivat usein kuitenkin samojen asioiden kanssa: tiedot ovat erillään ja hajautettuina eri järjestelmiin, tieto ei ole valmiiksi analysoitavassa muodossa ja sen kerääminen, yhdistely ja analysointi on hidasta ja työlästä. Kokosimme tähän artikkeliin muutamia vinkkejä siihen, kuinka controllerin arkea voidaan helpottaa erilaisten business intelligence –ratkaisujen avulla ja näin luoda yritykselle uudenlaista kilpailuetua.

Lue lisää

Tiedolla johtamisen tulevaisuus

Julkaissut Pengon Oy 9.11.2015

Tiedolla johtaminen on muuttunut viime vuosikymmenen aikana huomattavasti, kun erilaiset tiedonhallinnan ratkaisut ovat lisääntyneet ja kehittyneet älykkäämmiksi. Kehitys kuitenkin jatkuu, ja tulevaisuudessa tiedolla johtaminen on täysin uudenlaisten haasteiden edessä kilpailun kiristyessä ja tiedon lisääntyessä. Olemme koonneet tähän artikkeliin oman näkemyksemme siitä, mitä tulevaisuuden tiedolla johtaminen mielestämme tarkoittaa.

Lue lisää

Miksi harkita Business Intelligencea? 5 syytä, miksi Excel ei riitä

Julkaissut Pengon Oy 19.10.2015

Monilla suomalaisilla yrityksillä ei ole varsinaista raportointijärjestelmää, vaan liiketoimintaa johdetaan pääasiassa Excel-taulukoiden voimalla. Emme väitä, etteikö Excel olisi hyvä ohjelmisto esimerkiksi raportointiin tai tiedon analysointiin, mutta oletko koskaan miettinyt BI-järjestelmän käyttöönottoa ja liiketoimintatiedon hallinnan tehostamista? Tässä artikkelissa esittelemme 5 kriittisintä syytä sille, miksi Excel ei aina riitä.

Lue lisää

Business Intelligence käyttöön viikossa

Julkaissut Pengon Oy 3.12.2014

Tässä artikkelissa jatkamme vanhojen harhakäsitysten murtamista. Tällä kertaa aiheena on BI-järjestelmän käyttöönottoprojekti ja sen kesto.

Lue lisää

BI:n hyödyt PK-yritykselle ja oikean järjestelmän valinta

Julkaissut Pengon Oy 25.11.2014

Business Intelligence kiinnostaa myös PK-yritysten päättäjiä, mutta se herättää myös kysymyksiä. Miten PK-yritys hyötyy BI:stä? Millainen BI-järjestelmä soveltuu PK-yritykselle?

Ei vain isoille yrityksille

Monesti ajatellaan, että Business Intelligence on tarkoitettu vain isoille yrityksille. Tämä on kuitenkin harhaluulo, sillä BI:stä on hyötyä käytännössä kaikille yrityksille, jotka haluavat tehostaa toimintaansa - eli myös pienille ja keskisuurille yrityksille.

PK-yrityksissä kauppojen ja toimitusten vaikutusten ennakoiminen voi olla hankalaa. Siksi PK-yritykset saavat yleensä suurimman hyödyn siitä, kun BI:llä seurataan ja analysoidaan sekä myyntiä, että yrityksen taloustilannetta yleisesti.

Lue lisää

Business Intelligencen nykytila ja tuleva suunta

Julkaissut Pengon Oy 13.11.2014

Business Intelligence on mennyt valtavasti eteenpäin viimeisen 10 vuoden aikana. Enää ei tarvitse “ajaa” raportteja ja odotella niiden valmistumista, vaan reaaliaikaisuus alkaa olla jo perustason vaatimus. Myös BI:n käyttökulttuurissa on järjestelmien kehityksen myötä tapahtunut muutoksia. Mikä on Business Intelligencen nykytila ja mihin suuntan se on menossa? Näitä aiheita käsittelemme tässä artikkelissamme.

Lue lisää