<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Millaista on työskennellä BI-konsulttina Pengonilla?

17.10.2016

BI-konsultin työ

Business Intelligence (BI) -maailmaan tutustuin harjoittelun ja maisterin tutkinnon kautta. Tutkintoni gradu käsittelee PK-yritysten Business Intelligence -ratkaisuja ja tiedonhaussa Pengonin nimi tuli esiin useasti. Kiinnostuin aiheesta niin vahvasti, että päätin hakea töihin paikalliseen BI-taloon, Pengoniin, jossa erilaiset tiedolla johtamisen ratkaisut on viety pitkälle hyvien BI-alustojen ja asiantuntijoiden voimin.  Pengonilla ei ollut avoimia paikkoja auki sillä hetkellä, mutta sain työpaikan lähettämäni avoimen hakemuksen seurauksena.

Olen työskennellyt Pengonilla reilun vuoden, jonne alussa tulin BI-konsultiksi ja nyt toimin sen lisäksi myös palvelupäällikön tehtävissä. Tässä blogitekstissä jaan ajatuksiani BI-konsultin työstä ja siitä, millaista on työskennellä juuri Pengonilla. Meillä on muuten tällä hetkellä on BI-konsultin rekry käynnissä, joten jos kiinnostuit, asiasta on lisää tietoa tämän tekstin lopussa.

Millaista BI-konsultin työ on?

Pengonilla BI-konsultit työskentelevät asiakkaan kanssa tiiviissä yhteistyössä kuunnellen ja tunnistaen asiakkaan liiketoiminnan ohjauksen tarpeita. Tarpeet jalostetaan määrittelyjen kautta ratkaisuiksi, jotka auttavat asiakasta hahmottamaan olennaisen heidän omasta toimintaympäristöstään.

BI-konsultteina tehtävänämme on luoda asiakkaalle mahdollisuus päästä nopeasti käsiksi ajantasaiseen ja relevanttiin tietoon helposti ja vaivattomasti. Ennen kaikkea sellaiseen tietoon, joka auttaa asiakasta hänen päivittäisessä työssään. Tehtäviimme kuuluu myös varmistaa, että asiakkaan saama tieto on luotettavaa ja visuaalisesti selkeää. Yhteistyö asiakkaan kanssa täytyy olla mutkatonta ja mielekästä – asiakkaan tulee voida luottaa siihen, että toimitamme hänen tarpeitaan vastaavia ratkaisuja.

Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia ja ne sisältävät muun muassa määrityksiä, koodausta, laskentoja, palavereja ja sähköpostiviestintää, mutta myös sisäistä kehitystyötä. Työ on oikeastaan priorisointia koko ajan – projekteja työstetään sen aikataulun puitteissa, mitä asiakkaan kanssa on sovittu, mutta myös kiireellisempiä pyyntöjä toteutetaan siinä sivussa. BI-konsultin täytyy siis jatkuvasti pystyä arvioimaan asiakasprojektien kulkua ja hallita kokonaiskuvaa siten, että asiakkaiden tarpeisiin vastataan mahdollisimman hyvin. Jokainen projekti on aina omanlaisensa, ja se tekeekin tästä työstä todella mielenkiintoista. Jokainen asiakas haluaa uuden ja juuri heille räätälöidyn ratkaisun, jolloin konsultin tehtävänä on ratkaista asiakkaan haasteet ja pyrkiä toteuttamaan asiakkaalle sopiva ratkaisukokonaisuus.

BI-konsulttina työskentely on haastavaa, mutta myös erittäin antoisaa. Antoisaa työstä tekee näköalapaikka eri liiketoiminta-alueille ja erilaisten haasteiden ratkaiseminen.

Mitä BI-konsultilta vaaditaan?

BI-konsultille olennainen taito on kyetä hyppäämään asiakkaan paikalle ja ymmärtää mikä hänen liiketoiminta-alueellaan ja toimenkuvassaan on olennaista tietoa ja kuinka se havainnollistetaan. Konsultin tehtävä on auttaa asiakasta menestymään liiketoiminnassa ja BI on väline siihen.

Taustaltaan BI-konsultti voi olla lähes mitä tahansa, mutta IT-alan taustasta ja liiketoiminnan tuntemuksesta on ehdottomasti hyötyä. Itse olen työskennellyt muun muassa tietokoneasentajana, tukikonsulttina sekä projektipäällikkönä IT-taloissa. Tällä hetkellä suoritan kolmatta IT-alan tutkintoa. Kaikki edellä mainittu kokemus on ollut BI-konsultin työssä hyödyksi, mutta tässä työssä uuden oppiminen ei lopu koskaan.

BI-konsultin on hyvä tuntea erilaisia järjestelmiä, mutta myös kiinnostus matematiikkaan ja laskentaan on etu tässä työssä. On myös ehdoton etu, jos BI-konsultilla on aiempaa kokemusta BI-alustoista tai ainakin aito kiinnostus datan tuomiin mahdollisuuksiin, vaikkei käytännön kokemusta olisikaan. Monipuolinen kokemus ja näkemys BI-alustoista auttaa hahmottamaan asiakkaan tarpeita ja avaamaan projektien toteutusmahdollisuuksia paremmin.

Pengon työpaikkana

Pengon on osoittautunut erinomaiseksi työpaikaksi, ja olen viihtynyt todella hyvin. Täällä on rennot työkaverit ja kaikki ovat todella asiantuntevia sekä auttavaisia toisiaan kohtaan. Tulemme todella hyvin toimeen keskenämme ja vietämme myös vapaa-aikaa yhdessä. Töihin on joka päivä mukava tulla, koska Pengonin porukasta on muodostunut minulle tavallaan kuin toinen perhe. On siis sanomattakin selvää, että työilmapiiri on hyvä ja iloinen nauru kajahtaa Pengon tiloista päivittäin.

Työnantajana Pengon todella joustava, mikä näkyy vapaa-ajan ja työn yhdistämisen tukemisessa. Meillä on Pengossa matala organisaatiorakenne. Koen, että pystyn puhumaan ”ylimmän johdon” kanssa hyvin avoimesti kaikista mielen päällä olevista asioista.

Pengonin arvot liittyvätkin avoimuuden lisäksi perhekeskeisyyteen, joustavuuteen ja asiakaslähtöisyyteen. Yksi yli kaiken on kuitenkin vapaus ja vastuu. Meillä ei pelkästään heitellä ideoita ilmaan, vaan jokainen voi innostuessaan tarttua tuumasta toimeen ja toteuttaa hulluimmatkin ideat. Tämä on mahdollista, koska meillä on osaavaa porukkaa ja luottamus kaikkien kykyihin ja näkemyksiin. Tällä tavalla rakentuu asiakkaalle parhaat ratkaisut, sisäiset prosessit ja hyvä työhyvinvointi.

Pengon arvot paitsi näkyvät toiminnassa, mutta myös tuntuvat päivittäisessä työssä. Jokaisen rooli rakennetaan hänen omien vahvuuksiensa ja mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti. Esimerkiksi asiakastyön ohella olen kehittänyt meidän tukipalveluita ja muita sisäisiä projekteja, mikä on tuonut työhöni monipuolisuutta entisestään.

Heini Kannisto
BI-konsultti & Palvelupäällikkö
Pengon Oy

PS. Haluaisitko hakea meille töihin? Meillä on paikka auki BI-konsultille! Lue paikasta lisää ja laita hakemuksesi tulemaan tästä.

KIRJOITTAJA:
Heini Kannisto
Heini työskentelee Pengonilla kehityspäällikön roolissa. Kehitystyöhön kuuluu esimerkiksi sisäisten prosessien kehittäminen. Heini on kehitystyön lisäksi mukana monipuolisissa konsultoinnin tehtävissä eri asiakasprojekteissa.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi