Qlik ja Power BI ovat tällä Suomen käytetyimpiä Business Intelligence -ratkaisuja ja monet BI-ratkaisua harkitsevat yritykset toteuttavat vertailuja juuri näiden kahden välillä.

Qlik ja Power BI ovat monessa suhteessa hyvin saman tyyppisiä ratkaisuja, mutta molemmissa on luonnollisestikin omat ominaispiirteensä. Lue oppaastamme, mitä tulee huomioida järjestelmiä vertailtaessa ja sopivimman ratkaisun valinnassa.

Lataa Qlik vs. Power BI -opas täyttämällä oheinen lomake.

Qlik vs. Power BI

Tässä oppaassa käsittelemme Qlikin ja Power BI:n ominaispiirteitä. Opas ei anna valmiita vastauksia siihen, kumpi järjestelmästä on parempi, sillä molemmat taipuvat tietyntyyppisiin haasteisiin ja tarpeisiin.

Oppaasta saat kuitenkin valmiuksia järjestelmien oikeaoppiseen vertailuun ja valinnassa huomioitavien asioiden tunnistamiseen. Esittelemme myös BI-järjestelmän hankintaan ja valintaan liittyviä kysymyksiä yleisellä tasolla, jotta löydätte varmasti juuri teille sopivimman ratkaisun.

Materiaalissa käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

  • Qlikin parhaimmat puolet, ominaisuudet ja erikoishuomiot
  • Power BI:n parhaimmat puolet, ominaisuudet ja erikoishuomiot
  • Kuinka tunnistaa tarpeisiin sopivin BI-ratkaisu?
  • Muistilista BI-ratkaisujen vertailuun

Materiaali on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

Mihin BI-järjestelmää tarvitaan?

Tieto on valtaa edelleen. Tieto avaa mahdollisuuden tarttua juuri niihin prosesseihin tai niihin osiin, jotka vaativat toimenpiteitä ensimmäisenä. Kun käytössä on oikea, ajantasainen tieto yrityksen toiminnasta, on helpompi suunnata kehityspanostukset sinne, missä niistä on eniten
hyötyä.

Business Intelligence, eli suomeksi liiketoimintatiedon hyödyntäminen, tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattista analysointia. Useissa yrityksissä raportointia hoidetaan edelleen manuaalisesti. Manuaalinen raportointiprosessi on jäykkä,
virhealtis ja hidas. Louhittavaa tietoa on valtavasti, ja valitettavan usein tästäkin huolimatta osa päätöksenteon kannalta tärkeästä tiedosta jää keräämättä.

Tietotulvasta huolimatta kaikkea kerättyä tietoa ei myöskään osata hyödyntää riittävästi. BI-ratkaisujen yritys voi vapauttaa tärkeitä resursseja esimerkiksi tiedon hyödyntämiseen ja
analysointiin.

Business Intelligence -työkalujen avulla yrityksen tietojärjestelmistä - esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmästä - kerätään systemaattisesti oleellista tietoa, jota tutkinnan ja analysoinnin jälkeen hyödynnetään yrityksen päätöksenteon tukena.

BI-järjestelmän hankinta on ajankohtainen yrityksissä, joissa on selkeä tarve tiedon paremmalle strukturoinnille ja hallinnalle. Mikäli esimerkiksi raporttien koostaminen ja tietojen päivittäminen järjestelmiin vie useampia tunteja kuukaudessa, BI-järjestelmällä voidaan tehostaa toimintaa ja
ajankäyttöä huomattavasti.