Qlik ja Power BI ovat tunnetuimmat Business Intelligence -ratkaisut Suomessa ja maailmalla. Monet BI-ratkaisua harkitsevat yritykset tekevätkin vertailuja juuri näiden kahden teknologian välillä.

Qlik ja Power BI ovat monessa suhteessa hyvin saman tyyppisiä ratkaisuja, mutta molemmissa on luonnollisestikin omat ominaispiirteensä. Lue oppaastamme, mitä sinun tulee ottaa huomioon järjestelmiä vertailtaessa ja sopivimman ratkaisun valinnassa.

Lataa Qlik vs. Power BI -opas täyttämällä oheinen lomake.

Lataa opas ja pääset vertailemaan Qlik- ja Power BI -järjestelmiä

Tässä oppaassa esittelemme ja vertailemme Qlikin ja Power BI:n ominaispiirteitä. Molemmat työvälineet sopivat tänä päivänä hyvin samanlaisiin käyttötarpeisiin ja niiden väliset erot keskittyvät lähinnä käyttöä koskeviin yksityiskohtiin.

Esittelemme oppaassa järjestelmien hankintaan ja käyttöön liittyviä asioita ja vinkkejä, jotta löydätte varmasti juuri teille sopivimman ratkaisun.

Materiaalissa käsittelemme Qlikin ja Power BI:n ominaisuuksia mm. seuraavista näkökulmista:

  • Käyttöönotto ja yhdistettävyys muihin järjestelmiin
  • Liiketoimintatiedon hallinta
  • Itse järjestelmän käyttö
  • Hinnoittelu
  • Ylläpito ja käytön laajentaminen

Materiaali on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

Mihin BI-järjestelmää tarvitaan?

Tieto on valtaa edelleen. Tieto avaa mahdollisuuden tarttua juuri niihin prosesseihin tai niihin osiin, jotka vaativat toimenpiteitä ensimmäisenä. Kun käytössä on oikea, ajantasainen tieto yrityksen toiminnasta, on helpompi suunnata kehityspanostukset sinne, missä niistä on eniten
hyötyä.

Business Intelligence, eli suomeksi liiketoimintatiedon hyödyntäminen, tarkoittaa yrityksen liiketoimintaan liittyvän ulkoisen ja sisäisen tiedon systemaattista analysointia. Useissa yrityksissä raportointia hoidetaan edelleen manuaalisesti. Manuaalinen raportointiprosessi on jäykkä,
virhealtis ja hidas. Louhittavaa tietoa on valtavasti, ja valitettavan usein tästäkin huolimatta osa päätöksenteon kannalta tärkeästä tiedosta jää keräämättä.

Tietotulvasta huolimatta kaikkea kerättyä tietoa ei myöskään osata hyödyntää riittävästi. Yksi tärkeimmistä työvälineistä sen tehokkaaseen toteuttamiseen on BI-järjestelmä.

BI-järjestelmä kerää dataa kaikista organisaation käytössä olevista järjestelmistä ja tuo sen kaikkien työntekijöiden saataville helposti, luotettavasti ja automaattisesti. Kun käytössäsi on oikeaa, luotettavaa ja ajantasaista liiketoimintatietoa, saat kokonaisvaltaisen näkymän liiketoimintaan – yrityksesi kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen.

BI-järjestelmän hankinta on ajankohtainen yrityksissä, joissa on selkeä tarve tiedon paremmalle strukturoinnille ja hallinnalle. Mikäli esimerkiksi raporttien koostaminen ja tietojen päivittäminen järjestelmiin vie useampia tunteja kuukaudessa, BI-järjestelmällä voidaan tehostaa toimintaa ja
ajankäyttöä huomattavasti.