Tietojohtaminen on termi, josta puhutaan paljon. Organisaation onnistunut strateginen johtaminen vaatii oikeaa ja ajantasalla olevaa tietoa. Mikäli toimitusjohtaja haluaa ohjata yritystään parhaalla mahdollisella tavalla, hänen tulee tehdä päätöksiä, joiden tukena on olennaista ja paikkansapitävää tietoa.

Tiedolla johtamisen opas toimitusjohtajalle

 

Tämän oppaan aiheena onkin tieto- ja tiedolla johtaminen toimitusjohtajan näkökulmasta. Käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

  • Tiedon merkitys yrityksen johtamisessa
  • Tiedon johtaminen: datan eri käyttötarkoitukset ja tyypit
  • Mitä tietoa toimitusjohtajalla pitäisi olla käytössään?
  • Miten operatiivinen johtaminen ja strateginen johtaminen muuttuvat BI-järjestelmän myötä?

Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

"Yrityksen johtamista tiedolla voisi verrata valtamerialuksen ohjaamiseen. Pimeässä ilman karttaa, kompassia, satelliittipaikanninta ja tutkaa voi oikeaan satamaan pääseminen - tai edes karikon välttäminen - olla lähes mahdotonta. Ja vaikka perille päästäisiin ehjänä, tulee myöhästyminenkin usein kalliiksi.

Sen sijaan, kun matka on hyvin suunniteltu sekä käytössä on tarvittavat apuvälineet sekä osaava miehistö, päästään todennäköisemmin perille aikataulun mukaisesti ilman isompia ongelmia - vaikka kyseessä olisikin ennestään tuntematon reitti."

Miten toimitusjohtaja voi hyödyntää tietojohtamista päätöksenteossa?

Huonosti tietoa hyödyntävät yritykset ja johtajat tarkastelevat vain operationaalista ja
historiallista tietoa. Tietoa kyllä pyritään käyttämään toiminnan ohjaamiseen, mutta usein
ilman kunnollista analyysiä. Laivassa siis nähdään ikkunasta ulos eteen ja taaksepäin ja
tiedetään, että vielä tällä hetkellä ei olla karautettu jäävuoreen.

Tulevaisuudesta on kuitenkin vaikea sanoa, kun ei edes tiedetä ollaanko alueella, jossa voi liikkua jäävuoria. Tieto on valtaa, edelleen. Tieto avaa mahdollisuuden tarttua juuri niihin prosesseihin tai niihin osiin, jotka vaativat toimenpiteitä ensimmäisenä. Tuntemalla oman yrityksen vahvuudet ja mahdolliset haasteet, on helppo suunnata kehityspanokset sinne, missä niistä on eniten hyötyä.

Analyyttistä, ennustavaa, kuvaavaa ja tutkivaa tietoa hyödyntämällä näet minne menet ja
tiedät paremmin, mitä sinun tulisi tehdä päästäksesi satamaan nopeammin,
turvallisemmin ja taloudellisemmin.

Millaista tietoa toimitusjohtajalla pitäisi siis olla käytössään ja kuinka usein
hänen pitäisi mitäkin tietoa tarkastella? Yrityksen toimiala ja liiketoimintamalli
tuovat omia erityispiirteitään liiketoimintaan, mutta käytännössä kaikilla
yrityksillä on myös yhteisiä osa-alueita, joita toimitusjohtajan tulisi seurata. Lue lisää oppaastamme.