Tiedolla johtaminen on termi, josta puhutaan paljon. Etenkin organisaation onnistunut strateginen johtaminen vaatii oikeaa ja ajantasalla olevaa tietoa. Mikäli toimitusjohtaja haluaa ohjata yritystään parhaalla mahdollisella tavalla, hänen tulee tehdä päätöksiä, joiden tukena on olennaista ja paikkansapitävää tietoa.

Tämän oppaan aiheena onkin tietojohtaminen toimitusjohtajan näkökulmasta. Käsittelemme mm. seuraavia aiheita:

  • Toimitusjohtajan rooli ja tiedon merkitys
  • Tiedon johtaminen: datan eri käyttötarkoitukset ja tyypit
  • Mitä tietoa toimitusjohtajalla pitäisi olla käytössään?
  • Miten tiedolla dominointi ja tietojohtaminen käytännössä mahdollistetaan?
  • Kuinka operatiivinen johtaminen ja strateginen johtaminen muuttuvat BI-järjestelmän myötä?
  • Liiketoiminnan johtaminen oikeaan ja paikkaansapitävään tietoon nojaten.


Lataa opas täyttämällä oheinen lomake. Opas on täysin maksuton eikä sen lataaminen sido sinua mihinkään.

"Yrityksen johtamista tiedolla voisi verrata valtamerialuksen ohjaamiseen. Pimeässä ilman karttaa, kompassia, satelliittipaikanninta ja tutkaa voi oikeaan satamaan pääseminen - tai edes karikon välttäminen - olla lähes mahdotonta. Ja vaikka perille päästäisiin ehjänä, tulee myöhästyminenkin usein kalliiksi.

Sen sijaan, kun matka on hyvin suunniteltu sekä käytössä on tarvittavat apuvälineet sekä osaava miehistö, päästään todennäköisemmin perille aikataulun mukaisesti ilman isompia ongelmia - vaikka kyseessä olisikin ennestään tuntematon reitti."

opaskuva-tiedolla-johtaminen.png