<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BI-ratkaisut yksinkertaistavat yrityskauppoja

21.07.2016

BI-ratkaisut yksinkertaistavat yrityskauppojaQlik-ratkaisut helpottavat yrityskauppojen jälkeistä elämää monella tapaa yhdistelemällä tietoja sekä tuottamalla relevantteja raportteja yrityksen toiminnan ohjauksen tueksi. Tässä artikkelissa kerromme muutamia esimerkkejä Qlik-ratkaisun käyttöönoton avulla saavutettavista hyödyistä yrityskauppojen yhteydessä.

Perinteinen malli on tehoton ja virhealtis

Hyvin pian yrityskauppojen jälkeen on tarve sulauttaa ostettu yritys emoyrityksen toimintaan sekä seurata molempien yritysten tuotantoa, taloutta ja myyntiä yhdessä ja samassa paikassa. Perinteisesti yrityskauppojen yhteydessä tietojen yhdistäminen tapahtuu erillisen järjestelmän, esimerkiksi ERP-järjestelmän avulla.

Tiedot täytyy kuitenkin ensin konvertoida ja muuntaa samaan muotoon, ennen kuin ne voidaan yhdistää ja siirtää uuteen järjestelmään. Kun tiedot on konvertoitu uuteen formaattiin, historiadata saatetaan samalla menettää. Kaikissa järjestelmissä ei myöskään ole mahdollista seurata erikseen hankitun yrityksen toimintaa ja verrata sitä uuden, yhdistetyn yrityksen lukuihin, vaan näkymä täytyy automaattisesti yhdistää. Lisäksi, uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto voi pahimmillaan kestää muutamista kuukausista jopa puoleentoista vuoteen.

Qlik-ratkaisut yksinkertaistavat yrityskaupan prosesseja

Qlik-ratkaisun käyttöönotto ratkaisee monia taustajärjestelmien yhteensopimattomuudesta johtuvia ongelmia. Yrityskauppojen onnistumista voidaan BI-järjestelmän avulla myös nopeuttaa huomattavasti. Qlik-ratkaisuilla yhdistetyt tiedot saadaan käyttöön jopa tunneissa.

Yrityskauppojen yhteydessä onkin erinomainen hetki hankkia Qlik-järjestelmä ennen kuin tietoja ja järjestelmiä lähdetään sulauttamaan yhteen. Qlikin avulla hankitun yrityksen talous-, myynti- ja tuotantotiedot voidaan ”imaista” talteen, jolloin vanhaa järjestelmää ei enää tarvita. Kaikki historiadata kuitenkin säilyy sellaisenaan ja tietoja pystytään edelleen tarvittaessa tarkastelemaan samaan tapaan kuin aiemminkin.  

Mikäli emoyhtiöllä ja ostetulla yrityksellä on ollut eri järjestelmät käytössään ennen kauppoja, tietojen läpikäynti ja yhdistäminen on perinteisillä järjestelmillä työlästä, aikaa vievää ja virhealtista. Myöskään samat taustajärjestelmät eivät takaa ongelmatonta tietojen yhdistämistä, sillä järjestelmien käyttötarkoitukset ja –tavat voivat erota toisistaan hyvinkin paljon. Qlik-ratkaisujen avulla tiedot pystytään helposti ”siivoamaan”, sovittamaan ja yhdistämään toisiinsa riippumatta siitä, mitä järjestelmiä yrityksillä on ollut aiemmin käytössään.

Vaivatonta konserniraportointia

Molemmissa yrityksissä on varmasti aiemmin tuotettu myös erilaisia raportteja, mutta sulautetussa yhtiössä tarvitaan konsernilaskelmia ja yhdistettyjä tilikarttoja talouden hallintaan. Erillisten tilikarttojen yhdistäminen ja talouden nopea seuranta tapahtuu helposti Qlik-ratkaisuilla ilman suuria viivästyksiä. Riippumatta käytössä olevista taustajärjestelmistä, Qlik-ratkaisujen avulla päästään mittaamaan ”yhteistä taloutta” hyvin nopeasti.

Qlikin sisäisten ryhmitysten ja konversioiden avulla saadaan talous näyttämään siltä kuin hankittu yritys olisi aiemminkin ollut osa emoyhtiön taloutta. Tietojen yhdistämisen yhteydessä voidaan myös luoda erilaisia sääntöjä sille, kuinka hankitun yrityksen ja emoyhtiön tiedot halutaan esittää ja raportoida. Qlikissä voidaan luoda erilliset raportit esimerkiksi ennen kauppaa vs. kaupan jälkeen tai erilliset yhtiöt vs. uusi yhtiö ja vertailla, miltä kehitys näyttää. Qlik-ratkaisulla saadaan reaaliaikaista ja helposti sisäistettävää informaatiota koko yrityksen toiminnan tilasta, kehityskohteista ja mahdollisista haasteista.

BI-ratkaisut voivat olla valtavasti hyödyksi yrityskauppojen jälkeisessä elämässä. Sekä emoyritys että tytäryhtiö hyötyvät Business Intelligence –ratkaisujen tuomista eduista, kun ostetun yrityksen toimintoja sulautetaan osaksi konsernia. Molemmissa yrityksissä on paljon tietoa, jotka täytyy pystyä yhdistämään ja hyödyntämään uuden yrityksen toiminnan ohjauksessa. Paras tilanne saavutetaan, kun Qlik-ratkaisu hankintaan ennen toimintojen sulauttamista yhteen. Tällöin molemmissa yrityksissä oleva tieto on helposti yhdistettävissä ennen niiden varsinaista tarkastelua, eivätkä yrityskauppojen prosessit veny pitkiksi. Toki Qlik-ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön myös kesken yrityskauppoja, mikäli tietojen yhdistäminen perinteisin menetelmin tuntuu haastavalta.

Lue konserniraportoinnista lisää!

Lisätietoja aiheesta

Voit lukea lisää Business Intelligence -ratkaisujen tuomista hyödyistä liiketoiminnan näkökulmasta myös maksuttomasta pikaoppaastamme "Talousjohtajan Business Intelligence". Oppaassa esittelemme BI-ratkaisuja taloushallinnon tehostamisen ja paremman päätöksenteon tukena. Tutustu myös muihin oppaisiimme!
Talousjohtajan Business Intelligence -opas

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi