<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Näin hyödynnät laadullista dataa tiedolla johtamisessa – 5 vinkkiä

13.05.2020

Onko tiedolla johtaminen osa yrityksesi toimintaa? Kun täydennät sitä laadullisella datalla, saat kokonaisuuden, jolla pääset kasvattamaan yrityksesi kilpailuetua uudella merkittävällä tavalla. Laadullinen data tuo tärkeää tietoa tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä yrityksen päätöksentekoon. Esittelemme tässä blogissa viisi vinkkiä, joilla pääset lisäämään laadullisen datan osaksi tiedolla johtamisen ratkaisujasi.

1. Kartoita, millainen arvokas laadullinen tietopääoma organisaatiossasi on

Monille organisaatioille kertyy valtava määrä teksti- ja puhemuotoista laadullista dataa useista eri kanavista. Tämän arvokkaan tietomassan hyödyntäminen on nykypäivänä mahdollista modernien ja tehokkaiden tekoälyratkaisujen avulla. Laadullinen data tarjoaakin uuden mielenkiintoisen tavan esimerkiksi syvällisen asiakaskokemuksen tulkintaan.

Laadullisen datan hyödyntäminen sopii kaikenkokoisille organisaatioille toimialasta riippumatta. Jotta laadullisesta datasta saadaan syvällisiä analyyseja, trendejä ja vastauksia, tulee dataa olla riittävän suuri määrä. Tällaista ovat esimerkiksi organisaation kymmenet tai sadat tuhannet asiakaspalautteet, joita ei ole järkevä käsitellä ihmisvoimin. Organisaation keräämän suuren datan määrän lähteenä voi olla esimerkiksi digitaalinen media, jolloin datan määrä on exatavuja. Vaihtoehtoisesti se voi olla vaikkapa puhedatamassaa, jolloin datan määrä on zetatavuja. Lue lisää organisaation tietomääristä ja niiden hyödyntämisestä.

Sosiaalisesta mediasta voi kerätä laadullista dataa jatkuvasti.

2. Pohdi, miten voit hyödyntää laadullista dataa strategisissa tavoitteissa

Mistä liikkeelle organisaation laadullisen datan hyödyntämismahdollisuuksissa? Kun laadullisen datan hyödyntäminen pohjataan organisaation strategisiin tavoitteisiin, voidaan sitä hyödyntää koko liiketoiminnan tasolla. Jos organisaatiosi pitkän ajan tavoitteena on panostaa merkittävästi asiakastyytyväisyyden ja -kokemuksen lisäämiseen, voi laadullinen data tuoda siihen uuden ratkaisevan suunnan. Organisaation tunnistaessa aiempaa selkeämmin, mitä asiakas itse asiassa arvostaa tuotteessa tai palvelussa, voi se panostaa juuri näihin lisäarvoa tuottaviin palveluihin. Taloudelliset ja ajalliset säästöt ovat käden ulottuvilla, kun palveluissa huomioidaan omien näkemysten ohella myös asiakkaiden tärkeinä pitämät seikat.

3. Suunnittele hyödyntämistä myös lyhyen tähtäimen tavoitteissa

Laadullista dataa voidaan hyödyntää myös lyhyen tähtäimen operatiivisissa tavoitteissa vaikkapa uutuus- tai kausituotteen myynnissä. Käyttämällä laadullisen datan lähteenä esimerkiksi asiakaspalautteita tai uutuustuotetta koskevia kirjoituksia sosiaalisen median kanavissa, voi yritys kerätä suurista datamassoista syvällistä tietoa siitä, miten tuotetta todellisuudessa käytetään. Tämä tieto voidaan viedä ketterästi tuotekehitykseen.

Yritys voi esimerkiksi huomata tuotetta käytettävän uudessa asiakasryhmässä tai uudella innovatiivisella tavalla, jota se ei edes tullut ajatelleeksi. Nämä tuoreet näkökulmat yritys voi hyödyntää tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, myynnissä, markkinoinnissa ja ylipäätään erottuvuuden rakentamisessa kilpailijoihin nähden. Laadullisesta datasta yritys näkee asiakaskäyttäytymisen trendejä ja voi ennakoida asiakastarpeita aiempaa paremmin. Tämä kaikki voi olla hyödyllistä tietoa esimerkiksi kansainvälistyvälle yritykselle. Lue lisää laadullisen datan hyödyntämismahdollisuuksista.

Laadullisen datan hyödyntämiseen tarvitaan strategia.

4. Rakenna kokonaisvaltainen tiedolla johtamisen strategia organisaatiollesi

Tiedolla johtamisen ratkaisut ovat arkipäivää jo monessa organisaatiossa. Ennen laadullisen datan lisäämistä tiedolla johtamisen kokonaisuuteen, on hyvä kartoittaa, miten liiketoimintatiedon hyödyntäminen toteutuu nykyisellään ja miten sitä voitaisiin jatkokehittää tukemaan tavoitteita vieläkin paremmin. Kypsyysmallin avulla voit arvioida, millä tasolla tiedolla johtaminen on organisaatiossasi.

Kun organisaatiolla on selkeä tietojohtamisen strategia, voidaan kokonaisuutta täydentää laadullisella datalla. Käytännössä muiden BI-mittareiden rinnalle tuodaan laadullisen datan mittari, jota johto ja muu henkilöstö organisaatiossa hyödyntävät tulosten analysoinnissa ja työn suuntaamisessa. Mittaamalla laadullista dataa organisaatio saa reaaliaikaisen näkymän koko organisaation tilanteesta. Kun laadullista dataa käytetään pysyvänä tietolähteenä, on organisaation helppo havaita muutokset datassa ja verrata kehitystä pitkässä juoksussa. Organisaatio voi myös asettaa datalle esimerkiksi hälytysrajoja, joilla se varmistaa palvelujen säilymisen korkealaatuisina.

5. Valitse kumppani, jonka ydinosaamista on tiedolla johtaminen

Laadullinen data osana tietojohtamista sopii niin tietojohtamista toteuttaville kuin sitä aloittaville organisaatioille. Kumppania harkitessa on hyvä muistaa, että kokonaisvaltaisia palveluja tarjoavalta kumppanilta voit saada kaikki tietojohtamisen palvelut sekä asiantuntijatuen menestyksekkääseen tiedolla johtamiseen. Strateginen tietojohtamisen kumppani on erikoistunut BI-järjestelmiin ja tietojohtaminen on heidän ydinosaamistaan. Kumppani auttaa niin tietojohtamisen strategian, tiedon hyväksikäytön kuin mittaristojen suunnittelussa.

Pengon tarjoaa edelläkävijänä asiakkailleen kokonaisvaltaisia tiedolla johtamisen palveluja, joissa hyödynnetään alan kehittyneimpiä määrällisiä ja laadullisia BI-ratkaisuja. Teemme yhteistyötä tekoälyratkaisujen kehittäjän Aiwon kanssa ja tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden hyödyntää tietojohtamisessa myös laadullisen datan huikeita mahdollisuuksia.

Olemme koonneet avuksi BI-järjestelmän hankinnan suunnitteluun BI-järjestemän hankinta -oppaan. Luettuasi oppaan tiedät, mitä BI-järjestelmältä tulee vaatia, miten vertailla eri vaihtoehtoja ja miten välttää hankintaprosessin sudenkuopat.

Lataa_opas_bi_jarjestelman_hankinta_pieni

Janne Mehtälä
KIRJOITTAJA:
Janne Mehtälä
Myyntijohtajan roolissaan Janne auttaa asiakkaita tekemään tulosta paremmalla tietojohtajuudella. Hän työskentelee asiakkaiden kanssa kumppanuuden alusta alkaen vieden tietojohtamisen osaksi organisaatioiden kulttuuria ja toimintatapoja.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi