<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Datalukutaito on olennainen osa tietojohtamista

08.01.2019

Datalukutaito on osa tietojohtamisen kokonaisuutta, jossa parannetaan yrityksen kilpailukykyä käyttämällä yrityksen ulkoista ja sisäistä liiketoimintatietoa. Kansainvälisen ICT-alan tutkimus- ja konsultointiyritys Gartnerin tutkimuksen mukaan puutteellinen datalukutaito on merkittävä este liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Tässä artikkelissa kerromme, mitä datalukutaidolla tarkoitetaan ja miksi se on tärkeää yritysten kannalta.

Pengon blogi: Datalukutaito on olennainen osa tietojohtamista

Tietojohtaminen

Tietojohtamisen ulottuvuuksia ovat ihmisten johtaminen, datan ja teknologian johtaminen sekä prosessien johtaminen. Ihmisten johtamisella tarkoitetaan organisaation johtamista siten, että edistetään sen kykyä luoda lisäarvoa tiedolla ja sen hyödyntämisellä. Datan ja teknologian johtamisessa ylläpidetään ja kehitetään tiedon hyödyntämisen edellytyksiä. Prosessien johtamisessa tähdätään tietoperusteiseen päätöksentekoon.

Tietojohtamisen kypsyysmalli:

Yritysten valmius tietojohtamiseen vaihtelee ja kypsyystaso voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen tietojohtamisen kypsyysmallin mukaisesti. Suurin osa Suomalaisista yrityksistä sijoittuu tietojohtamisen osalta mallin alemman puoliskon tasoille. Melko harva yritys siis käyttää liiketoimintatietoa strategialähtöisesti, näkee BI:n osana kriittisiä liiketoimintaprosesseja ja hyödyntää dataa myös oman yrityksen ulkopuolella tarjoamalla esim. asiakkaille ja kumppaneille dataa. Lisätietoa liiketoimintatiedon hyödyntämisen kypsyystasoista löydät maksuttomasta oppaastamme.

Datalukutaito

Datalukutaito on kiinteä osa tietojohtamista. Sen merkitys tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa ja Gartner uskoo, että vuoteen 2020 mennessä 80% yrityksistä on käynnistänyt osaamisenkehittämisohjelman datalukutaidon parantamiseksi.

Mitä datalukutaito tarkoittaa?

Gartnerin määritelmän mukaan datalukutaito on kyky lukea, ymmärtää ja kommunikoida dataa merkityksellisenä informaationa, joka sisältää tietolähteiden ja rakenteiden ymmärtämisen, sovelletut analyyttiset menetelmät ja tekniikat sekä kyvyn kuvata käyttötapaus, soveltaminen ja lopputulema.

Miksi datalukutaito on tärkeää?

Gartnerin tutkimuksessa yritysten tietohallintojohtajat ilmaisivat suurimmaksi esteeksi menestykselle datalukutaidon. Dataa ei siis osata kerätä ja käyttää niin, että se tukisi yrityksen liiketoimintaa ja sen päätöksentekoa. Tämän muuttamiseen kannattaa panostaa, sillä datalukutaito tuo yrityksille kilpailuetua.

Datalukutaito on lisäksi yhteydessä yrityksissä esiintyvään muutosvastaisuuteen: kun asiat esitetään datan kautta, ovat ne vakuuttavampia ja helpompia omaksua. Asioista keskustelemiseen ja jopa niistä kiistelemiseen tulee järkeä, kun erilaisten väittämien ja näkökulmien tueksi tuodaan luotettavaa ja ajantasaista dataa.

Haluatko lisätietoja?

Lisätietoa siitä, miten datalukutaitoa edistetään organisaatiossa, saat maksuttomasta webinaaritallenteestamme "Miten siirryt datan keräilijästä datan hyödyntäjäksi?".

Tallenteessa kerromme, miksi yritykset eivät pääse eteenpäin datan hyödyntämisessä vaan tyytyvät keräilijän rooliin, miten voit edistää datalukutaitoa omassa organisaatiossasi ja miten datalukutaito liittyy yrityskulttuuriin.

Webinaaritallenne: Miten siirryt datan keräilijästä datan hyödyntäjäksi

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi