<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

QIX-moottori Qlik-ratkaisujen menestyksen takana (osa 1)

04.08.2016

QIX-moottoriQlik-ratkaisujen menestyksen takana piilee älykäs QIX-moottori, joka mahdollistaa monimutkaisten analyysien tuottamisen yksinkertaisella tavalla. Huippuluokan QIX-moottorin älykäs pakkaus- ja indeksointimenetelmä ei aseta rajoja tiedon analysoinnille tai raportoinnille, vaan valtuuttaa käyttäjän tekemään itsenäisiä ratkaisuja tiedonhaussa, kirjauksissa ja raporteissa, kuitenkaan vaarantamatta raportointijärjestelmän eheyttä ja tiedon luotettavuutta. Mikä tämä QIX-moottori siis oikein on, ja mitä sen avulla on mahdollista saavuttaa?

Nopeampaa ja monipuolisempaa tiedon analysointia

QIX-moottorin Lundin yliopistossa kehitetty tiedon pakkaus- ja indeksointimenetelmä mahdollistaa aiempaa nopeamman tiedon analyysin ja raportoinnin. Uudenlaisen menetelmän avulla valtava määrä tietoa voidaan pakata jopa 10%:iin alkuperäisestä koostaan. Pakkausmenetelmän ansiosta tieto saadaan tallennettua suoraan yrityksen laitteiston keskusmuistiin sen sijaan, että tiedot sijoitettaisiin usein moninkertaisesti hitaampiin ulkoisiin tallennusvälineisiin, kuten kovalevyihin. Kun kaikki saatavilla oleva tieto sijaitsee keskusmuistissa, tietoa saadaan haettua jopa sata kertaa nopeammin verrattuna muihin tallennusvälineisiin.

Sen lisäksi, että tieto saadaan pakattua pieneen tilaan ja tallennettua keskusmuistiin, QIX-moottori myös indeksoi ja luokittelee kaiken tiedon täysin ainutlaatuisella tavalla. QIX-moottori ei tunne rajoituksia tiedon muodon tai kirjauskielen suhteen. QIX-moottori tunnistaa erimuotoiset kirjaukset, olivatpa ne sitten numeroita tai kirjainyhdistelmiä, ja muuntaa ne yhteen ja samaan, tunnistettavaan muotoon. Tiedon haku on siis huomattavasti nopeampaa, kun kaikkea tietoa ei tarvitse kerta toiseensa käydä lävitse eikä virheviestejä tiedonhaussa tule lainkaan vastaan.

Kaikissa kirjauksissa voidaan käyttää tiedon eri muotoja täysin vapaasti ilman, että tietokanta sekoittuu. Esimerkiksi, tarvitseeko laskulla aina olla y-tunnus, vai voisiko joskus käyttää myös yrityksen nimeä? Perinteisesti tämäntyyppiset kirjaukset on rajoitettu kirjainmäärältään tai kirjausmuodoltaan, mutta älykäs QIX-moottori osaa yhdistää myös erimuotoiset tiedot toisiinsa, kuitenkaan vaarantamatta tietokannan järjestystä ja selkeyttä.

Ainutlaatuinen QIX-moottori

QIX-moottori on monella tapaa ainutlaatuinen. Kaikki yrityksen tieto on pakattuna yhteen paikkaan sekä helposti saatavissa ja jaettavissa läpi organisaation. QIX-moottori jäsentelee ja järjestää kaiken tiedon, etsii yhteyksiä eri tietokantojen ja taulukoiden välillä ja tekee omat kartoituksensa tietojen välisistä yhteyksistä monimutkaisten laskelmien avulla. Kun tieto on älykkäällä tavalla jäsennelty ja järjestelty valmiiksi, käyttäjän rooli tiedon analysoinnissa on yksinkertainen: käyttäjän tehtäväksi jää ainoastaan tutkailla tietoa kaikista mahdollisista näkökulmista käyttäen QIX-moottorin monipuolisia analyysitapoja hyväkseen.

Ennen kuin käyttäjä tekee yhtäkään valintaa, QIX olettaa, että kaikki data on käytössä. Jokainen tiedon palanen on sidoksissa erilaisiin taulukoihin, laskelmiin ja kaavioihin. Kun käyttäjä lopulta tekee valintoja, moottori laskee välittömästi, mitä kukin valinta tarkoittaa graafeissa tai taulukoissa ja esittää muutokset reaaliajassa käyttäjälle. Tällä tavoin moottori pystyy korostamaan käyttäjälle tärkeitä suhteita tietojen välillä paljastaen sekä positiivisia että negatiivisia assosiaatioita.

Valintojen mukaan myös käytettävän tiedon määrä vähenee, kun laskelmiin otetaan mukaan ainoastaan käyttäjän haluamat tiedot. Jokainen valinta siis ohjaa moottorin tekemään laskelmat aina uudelleen sen datan pohjalta, joka on kytköksissä käyttäjän tekemiin valintoihin. Tämä prosessi maksimoi Qlik-ratkaisujen suorituskyvyn ja tarjoaa käyttäjälle raportteja ja analyyseja äärimmäisen nopeasti. QIX-moottorin avulla tiedonhaku on jopa sata kertaa nopeampaa, kuin perinteinen tiedonhaku tietokannoista.

Miksi QIX-moottori on niin ainutlaatuinen?

- Jopa 100x nopeampi tiedonhaku verrattuna perinteiseen
- Muistinvarainen tiedon prosessointi
- Huippuluokan tiedon pakkaus- ja indeksointimenetelmä
- Kaikki tieto käytettävissä yhdessä ja samassa näkymässä
- Älykkäät hakutoiminnot
- Tiedon jäsentelymahdollisuudet ja assosiatiivisuus eri tiedonosien välillä

Itseohjautuvaa raportointia

QIX-moottori on ennen kaikkea itseohjautuvan raportoinnin mahdollistaja. Ainutlaatuinen laskentamoottori on rakennettu vastaamaan käyttäjän valintoihin ilman turhaa odottelua. Jokainen klikkaus johtaa välittömään muutokseen graafeissa, mikä mahdollistaa eri skenaarioiden rajattoman kokeilun sekä kaiken saatavilla olevan tiedon nopean analysoinnin. Jokainen valinta on myös yhtä helposti peruutettavissa ja muutettavissa takaisin alkuperäiseen muotoonsa.

Kun yhä useampi käyttäjä tutkii tietoa, haasteeksi muodostuu oleellisen tiedon esittäminen jokaiselle käyttäjälle. QIX-moottorin avulla jokainen käyttäjä voi valita itselleen tärkeimmät tiedot kaikista eri tietokannoista ja lähteistä sekä tutkailla haluamiaan tietoja vapaasti. Käyttäjät voivat tehdä valintoja ”lennossa”, löytää uusia asiayhteyksiä sekä suorittaa laskelmia, jotka eivät aiemmin olleet edes saatavilla tai joita ei edes tiedetty tarvitsevan. QIX-moottori huolehtii tästä kaikesta ilman, että käyttäjä edes itse huomaa, kuinka paljon taustalla todellisuudessa tapahtuu.

QIX-moottoria vastaavaa tuotetta ei ole markkinoilla saatavilla. Toki eri BI-järjestelmät käyttävät erilaisia taustamoottoreita, mutta QIX on täysin omaa luokkaansa. Se yhdistää älykkäät toiminnot ja monimutkaiset laskelmat kuitenkaan tinkimättä tiedon visuaalisuudesta ja helppoudesta käyttäjälle. 

Lisätietoa aiheesta

Tämä on ensimmäinen osa QIX-moottoriin liittyvistä artikkeleistamme - lue myös jatkoartikkeli QIX-moottoriin liittyen. Käsittelemme siinä ennen kaikkea QIX-moottorin tuomia hyötyjä käyttäjälle sekä sitä, kuinka QIX-moottorin toiminta näkyy käytännössä Qlik-ratkaisujen toiminnassa. Muistathan tilata uusimmat blogiartikkelimme sähköpostiisi, niin saat tiedon artikkelista ensimmäisten joukossa!

QIX-moottorista voit lukea lisää myös Qlikin kotisivuilta, mm. täältä.

Kiinnostuitko Qlik-ratkaisuista? Qlikin ratkaisut QlikView ja Qlik Sense ovat uuden sukupolven raportointityökaluja, joista voit lukea lisää maksuttomista pikaoppaistamme.

Maksuton_pikaopas_qlikview Maksuton_pikaopas_qlik-sense

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi