<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BI:n käyttö jatkuvassa kasvussa - QlikView Suomen käytetyin BI-järjestelmä

Julkaissut Pengon Oy 4.06.2014
QlikVieW Suomen käytetyin BI-järjestelmä


Tutkimusyritys Marketvision BI ja analytiikka 2014 -tutkimuksen mukaan Business Intelligence on ollut Suomessa jo useamman vuoden ajan ohjelmistomarkkinoiden kasvun kärjessä. BI:tä hyödynnetään laajasti kaikilla toimialoilla ja sen käyttö leviää jatkuvasti myös yhä pienempiin organisaatioihin.

Marketvision kyselyyn vastanneista 96 prosenttia vastasi, että heidän organisaatioissaan on käytössä jokin BI- tai analytiikkasovellus. Verrokkina mainittakoon, että vuonna 2010 vastaava luku oli 56 prosenttia. Kasvu on siis ollut huimaa.

Myös järjestelmäkentässä on tapahtunut muutoksia: QlikView nousi Suomen käytetyimmäksi BI-järjestelmäksi, ohittaen mm. sellaiset jättiyritykset, kuten IBM, SAP ja Microsoft. Uskomme, että tämä kertoo siitä, että QlikView:n vahvuudet - mm. nopea käyttöönotto, helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus - ovat sellaisia asioita, joita käyttäjät arvostavat. QlikView:n asemaa vahvistaa myös toimialariippumattomuus.

Marketvision kyselyyn vastanneista 96 prosenttia vastasi, että heidän organisaatioissaan on käytössä jokin BI- tai analytiikkasovellus. Verrokkina mainittakoon, että vuonna 2010 vastaava luku oli 56 prosenttia. Kasvu on siis ollut huimaa.

Myös järjestelmäkentässä on tapahtunut muutoksia: QlikView nousi Suomen käytetyimmäksi BI-järjestelmäksi, ohittaen mm. sellaiset jättiyritykset, kuten IBM, SAP ja Microsoft. Uskomme, että tämä kertoo siitä, että QlikView:n vahvuudet - mm. nopea käyttöönotto, helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus - ovat sellaisia asioita, joita käyttäjät arvostavat. QlikView:n asemaa vahvistaa myös toimialariippumattomuus.

QlikTechin ratkaisun leviäminen ja käyttöönotto on kaikilla mittapuilla ollut hämmästyttävän nopeaa -Mika Rajamäki, Marketvision johtaja

Perinteisesti BI:tä on hyödynnetty eniten taloushallinnossa ja johtamisessa. Tänä vuonna kuitenkin henkilöstöhallinto on nostettu esiin seuraavaksi tärkeäksi hyödyntämiskohteeksi BI:lle. Lähitulevaisuudessa monille yrityksille ajankohtaista on myös ennustetyökalujen ja mobiiliversioiden käyttöönotto (joka muuten onnistuu QlikView:llä jo suoraan).

Kehityksestä kertoo osaltaan myös BI-kustannusten osuuden tasainen kasvu. Vastaajien arvioiden mukaan vuonna 2014 BI:n osuus IT-budjetista on keskimäärin 5-7,5 prosenttia. Suurin osa vastanneista yrityksistä hyödyntää ulkopuolista toimittajaa BI-ratkaisun elinkaaren aikana. Joka kuudennella kyselyyn vastanneista organisaatioista oli oma BI-osaamiskeskus.

Marketvision tiedote tutkimuksesta löytyy täältä ja itse tutkimus täältä.

Aiheet: Tietojohtaminen ja BI