<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BI-ratkaisu yhdistää tuotannon, talouden ja myynnin saumattomasti

26.11.2019

Teollisuus- ja tuotantoyrityksiä on monenlaisia. Yrityksen toimintatavasta riippumatta Lean-ajattelutavalla voidaan tehostaa yrityksen toimintaa ja poistaa hukkaa aiheuttavia tekijöitä. Yksi työkalu tähän on hyvä ja ajantasainen johtamisjärjestelmä, joka yhdistää kysynnän, varaston ja tuotannon taloudellisesti kannattavaksi kokonaisuudeksi. Tässä artikkelissa kerromme, millaisia haasteita tuotantoyrityksen tiedolla johtamiseen liittyy ja miten BI-ratkaisu auttaa näiden haasteiden selättämisessä.

BI-ratkaisu yhdistää tuotannon, talouden ja myynnin saumattomasti | Pengon blogi

Tuotanto on ketju, jossa ongelmat kertaantuvat

Tuotanto toimii ketjuprosessina, jossa jokainen prosessin vaihe on riippuvainen edellisen vaiheen onnistumisesta. Jos jokin prosessin vaiheista tökkii, myös sitä seuraavat vaiheet seisovat. Tiedon sujuva liikkuminen on siis erittäin tärkeää, jotta mahdolliset poikkeamat prosessissa havaitaan ajoissa ja niihin voidaan reagoida. 

Prosessi alkaa siitä, että tuotteelle on kysyntää eli se myydään. Jos tuotannon valmistelu, kuten raaka-aineiden hankkiminen, aloitetaan vasta tilaushetkellä, venyy toimitusaika kohtuuttoman pitkäksi. 

Jotta kysyntään voidaan vastata nopeasti, pitää myyntiä pystyä ennakoimaan. Mahdollisimman realistinen ja tarkka myyntisuunnitelma auttaa varautumaan kysyntään ja tuotanto saadaan rullaamaan jouhevasti ilman ylimääräistä hukkaa. Jos myyntisuunnitelma ei ole tarkka ja tuotannon tiedossa, on vaarana yli- tai alituotanto. 

Ylituotannossa tuotettu määrä ylittää kysynnän ja tuotteet jäävät seisomaan varastoon. Silloin koko tuotantoketjun kapasiteettia käytetty turhaan ja jokaisessa tuotannon vaiheessa on syntynyt hukkaa. Alituotanto puolestaan pidentää toimitusaikoja ja heikentää asiakaskokemusta – tai saa pahimmillaan asiakkaat siirtymään kilpailijalle nopeampien toimitusten perässä.

Jotta tuotantoprosessi saadaan toimimaan Lean-periaatteen mukaisesti, voidaan avuksi ottaa BI-ratkaisu. Seuraavaksi kerromme keskeisimmät hyödyt, jotka tuotantoyritys saavuttaa BI-ratkaisun avulla.

BI-ratkaisu auttaa yhdistämään tuotantoyrityksen datan

BI-ratkaisu tuo läpinäkyvyyden tuotantoyrityksen tärkeimpään tietoon. Sen avulla koko tuotantoprosessia koskeva data saadaan koottua yhteen paikkaan ja esitettyä helposti tulkittavassa muodossa. Dataa ei tarvitse enää kerätä ja yhdistellä manuaalisesti useista järjestelmistä kokonaiskuvan saamiseksi. 

BI-datan avulla voidaan kommunikoida sisäisten sidosryhmien välillä luotettavasti ja nopeasti. Tämän seurauksena saavutetaan nopeampi päätöksenteko- ja reagointikyky. Esimerkiksi palavereissa kaikki päätöksenteon kannalta olennainen tieto on aina käsillä yhden järjestelmän kautta ja päätökset saadaan tehtyä kerralla.

BI-ratkaisu auttaa laatimaan tarkemmat myyntisuunnitelmat. Tarkka myyntiennuste auttaa suunnittelemaan tuotannon järkevästi ja hukkaa minimoiden sekä vähentämään yli- tai alituotannon riskiä. Samat tiedot ovat kaikkien tuotannon parissa työskentelevien saatavilla ja esimerkiksi hankinta osaa ostaa oikean määrän raaka-ainetta tuotannolle.

BI-ratkaisu yhdistää talousdatan myynnin ja tuotannon toimenpiteisiin. Sen avulla voidaan tehdä arviota siitä, mitkä toiminnot ovat olleet yrityksen kannalta kannattavia ja mitkä puolestaan mahdollisesti heikkokatteisia tai jopa tappiollisia. Kun myynnin, tuotannon ja talouden data saadaan koottua yhteen järjestelmään, voidaan syyseuraussuhteisiin pureutua tarkemmalla tasolla ja löytää näin todelliset tekijät tuottojen ja kustannusten taustalta.

Kaslink hyödyntää BI-ratkaisua elintarvikkeiden myynnissä ja tuotannossa

Kaslink on yksi suurimmista kotimaisista jokapäiväisten ruoanlaittotuotteiden, juomien ja välipalojen valmistajista. Kaslinkilla on koettu BI-ratkaisun tärkeimpänä hyötynä se, että nyt he tietävät, mihin heidän kannattaa suunnata käytössä olevat voimavarat.

Kaslink käyttää Qlik Sense BI-ratkaisua, johon on liitetty lisäksi K4 Analytics -lisäosa. Näiden kautta tehdään mm. myynnin raportointi ja ennustaminen. Järjestelmään kerättyä tietoa, kuten historiadataa ja myyntiennusteita, hyödynnetään myös Kaslinkin tuotantosuunnitelman laatimisessa.

Lue koko referenssi täältä!

Tuloksena tehokkaasti ja taloudellisesti hallittu tuotanto

Lopputuloksena hyvästä ja ajantasaisesta johtamisjärjestelmästä tuotantoyritys saa kokonaisuuden, jossa kysyntä, varastot ja tuotanto on yhdistetty taloudellisesti kannattavasti.

  • Tiedonkulku ja päätöksenteko tehostuu
  • Myyntiennusteet ovat tarkkoja ja realistisia
  • Tuotannossa syntyy vähemmän hukkaa 
  • Resurssit voidaan suunnata taloudellisesti kannattaviin kohteisiin

Lue miten tiedonhallinnan kehittäminen auttoi Myllyn Parasta

Myllyn Paras etsi kumppania ja sopivinta työkalua heidän liiketoimintansa raportoinnin kehittämiseen erityisesti myynnin osalta. Pengonin avulla Myllyn Parhaalla on nyt käytössään nopeammin ja luotettavampaa dataa päätöstensä tueksi. Budjetointi on tarkentunut, mikä on parantanut myös tuotannon suunnittelua. Hyödyt näkyvät niin toimitusvarmuudessa kuin hävikin vähentymisessä.

Lataa maksuton case-kuvaus ja lue miten Pengon Oy auttoi Myllyn Parasta raportoinnin kehittämisessä!

Lataa case Myllyn Paras

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi