<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Onko BI-ratkaisun toimittajalla kokemusta toimialastasi?

16.06.2016

Onko BI-ratkaisun toimittajalla kokemusta toimialastasiKun päätös BI-ratkaisun hankinnasta on tehty, on aika miettiä oikeaa ja sopivaa kumppania ratkaisun toimittamiseen ja käyttöönottoon. Oikean BI-kumppanin valinta on elintärkeä, sillä oikein rakennettuna BI-ratkaisu tuottaa valtavasti erilaisia hyötyjä yritykselle. Mikäli BI-ratkaisun toimittajalla ei ole riittävästi osaamista ja näkemystä myös asiakkaansa toimialaan, koko projektista voi tulla hyvinkin raskas, eikä ratkaisulla lopulta välttämättä saavuteta kaikkia hyötyjä, joita sillä on alun perin haettu.

Halusimme valottaa tässä artikkelissa syitä sille, miksi me Pengonilla koemme, että BI-kumppanin monipuolinen toimialaosaaminen on jokaisen asiakkaan etu, ja miksi kumppanin valintaan tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

BI-ratkaisun toimittajat eroavat toisistaan paljoltikin

Joillain Qlik-ratkaisujen toimittajilla Suomessa on laajalti osaamista Qlik-ratkaisujen toteuttamisesta, muttei juurikaan näkemystä eri toimialoista. Ei siis riitä, että ratkaisun toimittaja on ainoastaan pätevä Qlik-kumppani, vaan kumppanin tulee pystyä tukemaan myös asiakkaan liiketoiminnan tavoitteita omalla osaamisellaan. Toisilla toimittajilla taas on laaja-alaista kokemusta esimerkiksi vain yhdestä tietystä toimialasta. BI-ratkaisun toimittajaa valitessa on kuitenkin hyödyllistä, jos ratkaisun toimittajalla on monipuolisesti kokemusta sekä eri toimialojen lainalaisuuksista että erilaisista Qlik-ratkaisuista ja niiden toteutuksista.

Emme väitä, että yksi toimintamalli olisi parempi kuin toinen, mutta olemme omassa toiminnassamme huomanneet, että monipuolinen kokemus on valttia asiakasratkaisujen toimittamisessa. Me Pengonilla olemme toimittaneet useita BI-ratkaisuja esimerkiksi jätealalle, media-alalle, energia-alalle sekä valmistavaan teollisuuteen. Toimialakokemusta meiltä löytyy myös monilta muilta, pienemmiltäkin toimialoilta. Miksi monipuolinen kokemus on meille erityisen tärkeää?

Kokemus eri toimialoilta auttaa sisäistämään asiakkaan tarpeet

Kun BI-ratkaisun toimittajalla on monipuolista kokemusta eri toimialoilta, se auttaa ymmärtämään ja sisäistämään jokaisen asiakkaan tarpeita paremmin - oli kokemusta samalta toimialalta tai ei. Tärkein kriteeri BI-kumppania valitessa onkin ymmärrys toimialasta, ei se, että toimialalle on aiemminkin toimitettu raportointiratkaisu. Varmista siis, että kumppanisi todella ymmärtää, millaisella toimialla toimitte, ja kuinka eri lainalaisuudet toimialla pätevät. 

Eri toimialoilta saatua kokemusta voidaan hyödyntää esimerkiksi yhdistelemällä eri toimialoilta hyväksi havaittuja tapoja tai mittareita kuitenkin siten, että asiakkaan yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Uuteenkin toimialaan päästään helposti sisälle keskustelemalla, kyselemällä ja ennen kaikkea pyrkimällä ymmärtämään liiketoimintaa syvällisemminkin ennen sovellusten rakentamista.

Monipuolinen kokemus auttaa myös konsultoimaan asiakasta siitä, millaisia asioita heidän olisi hyvä mitata tai kuinka tietyt ongelmat voidaan ratkaista. Laaja-alainen kokemus tuo ennen kaikkea lisäarvoa asiakkaalle: vaikka ratkaisut eivät sellaisinaan istuisikaan, eri tapoja, seurantamalleja ja mittareita voidaan palastella ja yhdistellä tarpeen mukaan. 

Jos BI-ratkaisun toimittajalla on kokemusta juuri teidän toimialaltanne, kokemusta muilta asiakkailta voidaan hyödyntää laajaltikin ilman, että yhdenkään asiakasyrityksen kilpailuetua tai muita liikesalaisuuksia paljastetaan. Kun toimialan suhdanteet, ansaintalogiikka, tulevaisuuden näkymät sekä ongelmakohdat tiedetään ja tunnistetaan jo etukäteen, ne on myös helpompi ottaa huomioon BI-ratkaisua suunniteltaessa. Saman toimialan kokemus onkin kiistämättä hyödyllistä, mutta on varottava myös kokemuksen kääntyvän asiakasta vastaan.

Vankka kokemus vain yhdeltä toimialalta voi vesittää ratkaisulta haettuja hyötyjä

Vaikka eri yritykset toimisivatkin samalla toimialalla, ei se välttämättä tarkoita, että samat ratkaisut sopivat kaikille. Jokaisella yrityksellä on oma tapansa tehdä ja mitata asioita, jolloin toisten samankaltaistenkin yritysten toiminta- ja raportointimallit eivät suoraan istu omaan toimintaan. Tästä on lukuisia esimerkkejä toimialakohtaisten toiminnanohjausjärjestelmien raportoinneista sekä valmisratkaisuna toimitetuista BI-järjestelmistä.

Esimerkiksi valmistava teollisuus on hyvä esimerkki toimialasta, jolla tietyt lainalaisuudet ja toimintatavat ovat yhteneväisiä tuotteesta tai palvelusta riippumatta, mutta jossa jokaisella yrityksellä on varmasti oma tapansa raportoida ja mitata asioita. Jokaiselle asiakkaalle on siis suunniteltava ratkaisu alusta saakka juuri heidän tarpeisiinsa sopivaksi, vaikkakin hyväksi havaittuja mittareita tai tiettyjä tapoja seurata asioita voidaankin hyödyntää muilta asiakkailta saadun kokemuksen myötä.

Tärkeintä on asiakkaan yksilöllinen huomioiminen

On siis hyvä, mikäli BI-kumppanillasi on monipuolista kokemusta, mutta täytyy silti muistaa, että jokainen asiakas on aina oma casensa. Jokaisella asiakkaalla on omat spesialiteettinsa ja toimintatapansa, jolloin toimialan sisälläkään ei voida yleistää liikaa.

Jokainen asiakas ansaitsee kumppaniltaan aikaa ja vaivaa juuri heidän toimintansa ymmärtämiseksi ja sisäistämiseksi, ja saatujen tietojen perusteella huolellisesti toteutetun sovelluksen rakentamiseksi. Uskalla siis vaatia ratkaisun toimittajalta paneutumista juuri teidän liiketoimintaanne ja testaa heidän ymmärrystään teille tärkeistä asioista. Jos ratkaisua ei ole rakennettu ja suunniteltu juuri teidän tarpeisiinne sopivaksi, koko projektin hyöty voi jäädä vähäiseksi.

Lisätietoa aiheesta

Me Pengonilla takaamme, että ratkaisumme toimitetaan yksilöllisesti. Jos haluat kuulla lisää toteuttamistamme projekteista tai olisit kiinnostunut BI-ratkaisun hankinnasta, ota yhteyttä! Tutustu myös asiakkaisiimme!

Lue, miten yhteistyömme Atexor Oy:n kanssa sujui - Atexor Oy on räjähdysvaarallisiin ympäristöihin tarkoitettujen valaisinratkaisujen toimittaja. Tutustu myös Grano Oy:lle toteutettuun QlikView-projektiin.

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi