<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Henkilöstöön liittyvän tietojohtamisen suurimmat kipupisteet – ja apua niiden ratkaisemiseen

06.09.2019

Henkilöstöanalytiikasta tulee monille ensimmäisenä mieleen HR:n raportit pidetyistä vuosilomista tai eri toimintojen käyttämistä työtunneista. HR-analytiikka pitää kuitenkin sisällään tärkeää liiketoimintatietoa, josta olisi merkittävää hyötyä erityisesti suurissa muutosprojekteissa. Tässä blogiartikkelissa tutustumme HR-analytiikan haasteisiin ja kerromme, miten niiden selättäminen toisi merkittäviä etuja liiketoiminnan johtamiseen.

Henkilöstöön liittyvän  tietojohtamisen suurimmat kipupisteet – ja apua niiden ratkaisemiseen | Pengon

Henkilöstöön liittyvä analytiikka usein unohtuu muutosprojekteissa

Yritys on juuri niin osaava ja tehokas kuin on yrityksen henkilöstö. Siksi yritysten johtoryhmäraporteille on aika nostaa myös työvoima-analytiikka.

OrgVuen tutkimuksen mukaan yritysjohtajien suurimmat haasteet ovat hyvin samankaltaisia keskenään. Organisaatiot kamppailevat mm. kustannussäästöjen, digitaalisen transformaation tai uusien yritysjärjestelyjen parissa. Kaikki suuret kehityshankkeet vaativat hyvää henkilöstöjohtamista. On sanomatta selvää, että henkilöstöanalytiikka tukisi organisaatioita näiden muutoshankkeiden läpiviennissä.

HR-analytiikan avulla voidaan osoittaa mm.
  • Onko liiketoiminnan ydinprosesseihin varattu riittävät resurssit?
  • Kuinka nopeasti henkilöstö voi oppia uusia työtapoja ja toimintamalleja?
  • Millaista uutta osaamista yritykseen tarvitaan?

Tiesitkö, että jopa 15 % toimitusjohtajista kertoo, että he ovat pyörtäneet viimeisen vuoden aikana tekemänsä päätöksen saatuaan parempaa tietoa päätöksenteon tueksi? Jos kaikki tieto olisi ollut saatavilla ennen päätöksentekoa, olisi näissä tapauksissa voitu säästyä virheinvestoinneilta. Onko teidän yrityksellänne riittävästi tietoa päätöksenteon taustalla ?

HR-analytiikka katoaa talous- ja henkilöstöosaston väliin

89 % organisaatioista kertoo tuottavansa HR-raportteja. Samaan aikaan tutkimukset osoittavat, että suurimmassa osassa organisaatioista ei ole resursseja hyödyntää keräämäänsä dataa tehokkaasti. Syynä on sekä osaamisen puute että väärät teknologiat.

Toinen merkittävä syy henkilöstöanalytiikan puutteelliselle hyödyntämiselle löytyy HR- ja talousosaston välisestä yhteistyöstä. Erityisesti siiloutunut organisaatiorakenne luo haasteita henkilöstöjohtamiseen, sillä tutkimusten mukaan sekä HR- että talousosasto kokevat molemmat olevansa vastuussa henkilöstöanalytiikan keräämisestä ja analysoimisesta.

Jaetun vastuun vuoksi useissa organisaatioissa talous- ja henkilöstöhallinto jakavat säännöllisesti dataa keskenään - mutta eivät välttämättä yhdistä dataa. Alle kolmasosa hyödyntää yhteistä tietolähdettä. Näin ollen voidaan todeta, että jopa 60 % organisaatioista käyttää päätösten tukena joko puutteellista, rajallista tai vanhentunutta tietoa.

Lue lisää aiheesta lataamalla OrgVuen koko tutkimus!

Henkilöstödata ei pääse Exceleistä BI-työkaluun

Tietojohtamisen työkalujen merkittävimmät hyödyt tulevat datan yhtenäistämisen ja jäsentelyn kautta. Tällöin raportoinnissa päästään keskittymään tärkeimpään, eli analysoimiseen, tiedonkeruun sijaan. Teknologioiden tehokas hyödyntäminen siis ratkaisisi suurimman osan yritysten HR-raportoinnin haasteista. Jostain syystä näin ei kuitenkaan tehdä.

Neljä tärkeintä syytä teknologian hyödyntämiseen henkilöstöanalytiikan jäsentelyssä:
  1. Niissä organisaatioissa, joissa käytetään tietojohtamisen työkaluja, voidaan laskea tarkemmin henkilöstökulut. Lisäksi ne ovat parempia yhdistämään oikeat ihmiset heille sopivimpiin positioihin.
  2. Henkilöstödatan jäsentely ja yhdistely muihin tietolähteisiin helpottuu ja nopeutuu.
  3. Oikeiden työkalujen ansiosta henkilöstön tehokkuutta ja resursointia voidaan mitata jopa kaksi kertaa tehokkaammin kuin ilman erillistä sovellusta.
  4. Lisäksi organisaatiot tunnistavat paremmin henkilöstöön liittyvät riskit ja voivat siten tarttua niihin nopeammin ja tehokkaammin.

Hyvä HR-raportointi muuttaa organisaatioiden ajattelutapaa. Ihmisten ja kustannusten sijaan onkin mielekkäämpää ajatella työtä ja sen arvoa. Näin organisaatiot pystyvät varmistamaan oman huippuosaamisensa, riittävät resurssit ja tietenkin myös tärkeimmän: työhyvinvoinnin.

Haluatko lisätietoja?

Lataa maksuton henkilöstöhallinnon BI-oppaamme. Pureudumme oppaassa syvemmin siihen, kuinka Business Intelligence -ratkaisut tuovat helpotusta henkilöstöhallinnon arkeen ja HR-raportointiin. Oppaasta on erityisesti hyötyä Qlikin käyttäjille, sillä kerromme myös, miten Qlikin järjestelmiä voidaan soveltaa HR-raportointiin.

Henkilostohallinnon_business_intelligence_opas

 

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi