<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Joustavuutta konserniraportointiin

30.09.2015

Joustavuutta konserniraportointiin

Konsernin johtaminen ja raportointi on usein monimutkainen ja vaikeasti hallittava kokonaisuus. Valtavasta tietovirrasta on osattava poimia oikeat asiat, ja eri yksiköiden raportit tulee yhdistellä sulavasti koko konsernin laajuiseksi raportiksi. Tehtävä ei ole helppo, ja monet konsernit kohtaavat suuria haasteita raportoinnin kanssa. Tässä artikkelissa esittelemme omia näkemyksiämme siitä, kuinka konserniraportoinnin prosesseja voitaisiin helpottaa ja tehostaa.

Konserniraportointi tarkoittaa käytännössä useiden eri yhtiöiden ja/tai liiketoimintayksiköiden raportoinnin yhdistämistä ja hallintaa. Suurin tarve konserniraportoinnissa on nähdä koko konserni sekä kokonaisuutena, että jokainen yksikkö tai tytäryhtiö erikseen. Vaikka koko konserni puhaltaa yhteen hiileen, voi jokaisella yksiköllä olla omat tarkasti seurattavat tavoitteensa ja mittaristonsa.

Konserniraportointi on tasapainottelua ja taiteilua

Tasapainoilu konsernin ja yksittäisten tytäryhtiöiden raportoinnin välillä aiheuttaa konserneissa monia haasteita, eikä kaikkia niistä välttämättä edes tunnisteta. Seuraavaksi esittelemme muutamia esimerkkejä konsernien kohtaamista raportointihaasteista.

Yksiköiden vertailu. Eri yksiköiden vertailu keskenään on tärkeää: tiedätkö, mitkä liiketoimintayksikkösi tai yhtiösi toimivat hyvin ja minkä toiminnassa olisi kenties parannettavaa? Tehdäänkö yksiköiden vertailua kerran kuussa, puolessa vuodessa, vuodessa, vai tehdäänkö sitä lainkaan? Monesti ongelmia vertailuun aiheuttaa esimerkiksi tytäryhtiöiden käyttämät lähdejärjestelmät, joiden tietojen vertailu ja yhdistely voi olla hankalaa. Vaikka tytäryhtiöillä olisikin sama järjestelmä käytössä, käyttötottumukset voivat silti vaihdella huomattavastikin.

Raportointikäytäntöjen tarkastelu. Onko tytäryhtiöillä tai eri yksiköillä samanlaiset laskenta- ja kirjanpitokäytännöt? Onko näitä käytäntöjä koskaan tarkasteltu kriittisesti? Raportit voivat erota toisistaan sekä sisällöllisesti, että ulkonäöllisesti, jolloin tietojen vertailu on käytännössä mahdotonta, ellei tietoja muokata etukäteen samanmuotoisiksi. Jokin yhtiö käyttää bruttolaskelmia, toinen nettolaskelmia. Globaaleissa yrityksissä hankaluuksia voivat tuottaa myös kulttuurillisten tapojen eroavaisuudet. Ongelmia syntyy myös varsinkin yritysostoissa, kun uusia tytäryhtiöitä liitetään konsernin osiksi, ja tietojen yhteensopimattomuus osoittautuu haasteeksi. Kuinka paljon erimuotoisten tietojen yhteensovittaminen vie talousosaston työaikaa?

Sisäisen laskutuksen eliminointi. Konserneissa on monia eri yksiköitä ja tytäryhtiöitä, joiden välillä tapahtuva sisäinen laskutus usein kertautuu kirjanpidossa. Sisäiset laskutuserät ja siirrot olisi kuitenkin osattava huomioida ja jättää ulos kirjanpidosta. Ideaalitilanteessa sisäinen laskutus eliminoidaan automaattisesti raportointijärjestelmässä, jolloin esiin nousevat vain ne luvut, jotka ovat toiminnan kannalta aidosti merkityksellisiä.

Informaation monipuolisuus. Myös muut, kuin pelkät taloustiedot ovat nykyään konserneille ja muille suuryrityksille tärkeitä. Siksi on tärkeää, että sama työkalu soveltuu kaikkien konsernin lähdejärjestelmien tuottaman tiedon analysointiin ja raportointiin. 

Tehokkuutta oikein valituilla konserniraportoinnin työkaluilla

Moniin haasteisiin on yksinkertaisiakin ratkaisuja, joilla turhasta resurssien tuhlauksesta päästään eroon. Raportoinnin automatisointi

  • tuottaa huomattavia säästöjä poistamalla aikaavievää ja virheherkkää manuaalista työtä
  • parantaa koko konsernin toiminnan tehokkuutta
  • selkiyttää johtamista erilaisten visualisointien avulla

Automatisoidulla konserniraportointijärjestelmällä nähdään helposti yhdellä silmäyksellä eri yksiköiden tilanteet sekä mahdolliset, äkillisestikin tapahtuvat muutokset. Näet siis heti, mikäli jokin yksikkö tai yhtiö ei toimi odotetulla tasolla.  

Parhaiten koko konsernin raportointi ja tiedotus toimii, kun eri yhtiöistä saadaan jatkuvasti ajantasaista ja samanmuotoista informaatiota, joka on helposti esitettävässä muodossa. Vaikka tiedot eivät olisikaan samanmuotoisia, puuttuvat tiedot pystytään kaivamaan yhtiön muista järjestelmistä. Mitä monimutkaisempi konserni, sitä suuremmalla syyllä automatisoitu järjestelmä on oikea väline raportointiin.

Kiinnostuitko?

Mikäli tarvitset lisätietoja raportointiratkaisuista, ota rohkeasti yhteyttä. Katsotaan yhdessä, miten erilaiset ratkaisumme voivat auttaa myös teitä.

Voit halutessasi tutustua myös muihin blogiartikkeleihimme ja oppaisiimme:

 Opas-kohti-parempaa-ja-helpompaa-raportointia

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi