<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Liiketoimintatiedon ja analytiikan hyödyntäminen organisaatiossa

08.12.2016

Liiketoimintatiedon hyödyntäminen

Jokaisessa yrityksessä on valtavasti tietoa. Tätä tietoa hyödynnetään kuitenkin hyvin vaihtelevasti: toiset yritykset keräävät, luokittelevat ja analysoivat tietoa hyvinkin systemaattisesti, kun taas toiset jättävät tiedon tarjoamat mahdollisuudet täysin hyödyntämättä. Liiketoimintatiedon hyödyntämisen taso on nyt kuitenkin selvitettävissä hyvin yksinkertaisesti siihen suunnitellulla kypsyysmallilla.

Kypsyysmalleista yleisesti

Kypsyysmalleissa toiminnan kehittäminen jaotellaan tasoihin (askelmiin), joita kiivetään ylöspäin - tähdäten aina kypsempään, järjestelmälliseen toimintaan. Karrikoidusti esitettynä epäkypsässä organisaatiossa prosessit ovat kertaluonteisia, ad hoc-tyyppisiä ja improvisoituja. Kypsissä organisaatioissa prosessit taas ovat dokumentoituja, toistettavia, johdettuja ja optimoituja. Prosessien on oltava myös koulutettuja, käyttöönotettuja, tuettuja ja mitattuja. Nämä ovat vain karkeita esimerkkejä, mutta antavat näkökulmaa eri tasojen määrittämiseksi.

Oman organisaation kypsyystason arvioinnilla saadaan lähtökohta organisaation strategiseen suunnitteluun sekä myös käytännön operatiivisiin askelmerkkeihin. Millä tasolla olemme tällä hetkellä, ja millä tavoin pääsemme kehittymään seuraavalle tasolle?

Gartnerin liiketoimintatiedon kypsyysmalli

Gartnerin kypsyysmalli tarjoaa yrityksille apua liiketoimintatiedon hyödyntämisen tason nykytilan selvittämiseen sekä neuvoja yrityksen strategisten päämäärien vaatiman kypsyystason selvittämiseksi. Malli ottaa huomioon kaikki olennaiset elementit organisaation toiminnassa: ihmiset, kyvyt, prosessit sekä teknologiat.

Ensimmäisellä tasolla tiedon hyödyntäminen ja erilaiset prosessit ovat hallitsemattomia ja viimeisellä tasolla taas loppuun asti optimoituja. Ylimmällä tasolla organisaatiossa pohditaan jatkuvasti, miten prosesseja voitaisiin optimoida ja kuinka tietoa voitaisiin hyödyntää entistä paremmin.

Ennen kaikkea organisaation tason selvittäminen tämän viitekehyksen avulla antaa työkaluja uudenlaiseen ajatteluun. Viitekehyksen avulla organisaatio pystyy paremmin asemoimaan itsensä toimintaympäristöön, kilpailutilanteeseen ja tavoitteisiin nähden, ja viitekehys tarjoaa suuntaviivat ja askeleet aseman parantamiseksi.

5 liiketoimintatiedon ja analytiikan hyödyntämisen kypsyytasoa organisaatioille

Gartnerin BI-kypsyysmalli sisältää viisi toisiaan seuraavaa tasoa. Näitä tasoja ovat tiedostamaton, reaktiivinen, määritelty, hallittu ja optimoiva. Jokaiselle tasolle voidaan määritellä sille tyypilliset tiedon hallinnan ja hyödyntämisen haasteet sekä toimenpiteet ja askelmerkit seuraavalle tasolle nousemiseksi.

Kypsyysmalli.png

Lisätietoa aiheesta

Mikäli haluat lisätietoja kypsyysmallista ja sen soveltamisesta omaan organisaatioosi, lataa maksuton materiaalimme aiheesta: Liiketoimintatiedon hyödyntäminen - 5 kypsyystasoa organisaatioille. Materiaalissa jokainen kypsyystaso avataan tarkemmin ja saat myös konkreettisia vinkkejä ja ajatuksia seuraavalle kypsyystasolle pääsemisen edellytyksistä.
Liiketoimintatiedon_hyodyntaminen_lataa_opas

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi