<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ESG- ja vastuullisuusraportointi

Yrityksiltä vaaditaan yhä läpinäkyvämpää ja kattavampaa tietoa niiden ympäristöön, sosiaalisiin seikkoihin ja hallintotapaan liittyvistä toimista ja vaikutuksista. Euroopan unionin kestävyysraportointidirektiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) vauhdittaa kehitystä entisestään. 

ESG-raportointi kattaa ympäristöön, (Environment), ihmisiin (Social) ja hallintotapaan (Governance) liittyvien toimien ja tavoitteiden mittaamisen. Valtaosalle yrityksistä raportointi on vielä vapaaehtoista, mutta suuria yrityksiä koskevat vaatimukset valuvat hankintaketjussa nopeasti pienemmillekin toimijoille. Heille vastuullisuuden todentaminen raportoinnin keinoin on kilpailuetu. 

Todenna vastuullisuustoimien vaikutus

ESG-raportointi ei ole yrityksen liiketoiminnasta erillinen osa, vaan sen tulee olla integroituna yrityksen liiketoimintastrategiaan. Vastaavasti kuin yritys määrittelee avainmittarit liiketoimintastrategian ja -tavoitteiden seurantaan, on yrityksen määriteltävä ESG-tavoitteet ja mittarit. Näin voidaan seurata toimenpiteiden vaikutusta ja kehityksen suuntaa.  

Monissa yrityksissä kerätään ja raportoidaan jo ESG-viitekehykseen liittyvää tietoa eri toiminnoissa. Usein tieto on kuitenkin hajallaan eri puolilla organisaatiota, tiedon alkuperä ei ole läpinäkyvästi tiedossa ja vertailukelpoisuus voi olla vaikeaa. Yhtenäinen näkymä vastuullisuuden kehittymiseen ja toimenpiteiden vaikutukseen puuttuu.

Lue lisää

 

Tavoitteiden ja mittareiden määrittely (1)

 

 

Tuo vastuullisuustieto näkyväksi

Pengonin ESG-Dashboard antaa yhtenäisen, visuaalisen raportointityökalun vastuullisuustavoitteiden seuraamiseen. Avainmittareiden visualisointi yhteen paikkaan ja tiiviiseen näkymään kirkastaa organisaation vastuullisuustavoitteet ja etenemisen niitä kohti. Se tukee yritysjohtoa toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannassa ja päivittäisessä päätöksenteossa ja viestii toiminnasta organisaatiolle ja sidosryhmille.  

Pengon tarjoaa selkeän konseptin, jolla rakentaa dashboard-näkymä vastuullisuustietoon. Prosessi etenee vaiheittain mittariston määrittelystä datan tunnistamiseen, keräämiseen ja visualisointiin ja etenee ketterästi jo olemassa olevan tiedon visualisoinnista suunnitelmaan siitä, mitä prosesseja tarvitaan vielä puuttuvan datan tuottamiseksi.  

Miksi ESG dashboard? 

  • Selkeä, vaiheistettu toteutusmalli – nopeasti liikkeelle
  • Tunnista olemassa oleva ja tarvittava data
  • Yksi, ajantasainen näkymä ESG-dataan
  • Valmis raportointimalli eri sidosryhmien tarpeisiin
  • Työkalu vastuullisuustoimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan
  • Tehokas viestinnän väline

 

Enviroment esimerkki

Esimerkki koontinäytöstä ympäristövastuun mittareille

 

1 (20 x 20 cm)

 

 

 

 

Selkiytä ESG-suunnitelmasi

Luotettava ja läpinäkyvä raportointi pohjautuu selkeisiin tavoitteisiin ja niiden pohjalta laadittuun mittaristoon.  Jos yrityksesi vastuullisuustavoitteet ovat utuisia tai niistä viestiminen on hajanaista, kaivataan ylemmän tason suunnitelmaa ja vastuullisuustoimien tiekarttaa. Tässä työssä voi ulkopuolinen kumppani olla tärkeä vauhdittaja.

ESG-valmiuksien vahvistaminen alkaa realistisesta tilannekuvasta, joka auttaa asettamaan vastuullisuustavoitteet ja tuottaa tiekartan niiden saavuttamiseksi. Selkeä konsepti varmistaa johdonmukaisen etenemisen ja jatkuvan dialogin organisaation sidosryhmien kanssa. Pengon-kumppani, vastuullisuusstrategian ja -viestinnän asiantuntijatalo Medita tukee yritysjohtoa sidosryhmien odotusten selvittämisessä, vastuullisuuden tiekartan laatimisessa ja vastuullisuuden näkyväksi tekemisessä.

 

Ei valittua videota

Valitse videotyyppi sivupalkista.

Nämä materiaalit voisivat kiinnostaa sinua

Etusivu nostojen kuvakoko (2048 x 1365 px)

Ketterästi liikkeelle vastuullisuusraportoinnissa – viisi tärkeää askelta

Lue artikkeli
pengon_hires_srgb_2-2

Tuo vastuullisuus näkyväksi – todenna teot tiedolla                 

Lue artikkeli
QlikView siirtymä pilveen

Medita: Yritysvastuu vaatii todentamista, tiedolla johtamista ja viestintää

Lue artikkeli


Ota yhteyttä