<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tuo vastuullisuus näkyväksi – todenna teot tiedolla

12.9.2023

Euroopan unionin yritysvastuudirektiivi on iso askel kohti kestävämpää liiketoimintaa ja yhteiskuntaa. Se ohjaa organisaatioita kestävän kehityksen polulla, mutta myös hämmentää ja mietityttää yritysjohtoa: mitä meiltä vaaditaan? Miten todennan toimintamme vastuullisuuden?

Hankalalta kuulostavat kirjainyhdistelmät NFRD, CSRD, ESRS, ESG vilahtavat yhä useammin keskusteluissa. Direktiivi vaatii vastuullisuutta ja isoimmat yritykset ovat pian myös lakisääteisesti velvollisia raportoimaan kattavasti toimintansa kestävyydestä. Hyvin nopeasti myös pienempien organisaatioiden on kyettävä vastaamaan asiakkaiden kysymykseen: kuinka todennatte vastuullisuutenne?

Investoimalla vastuullisuuteen, vastuullisuuden todentamiseen ja vastuullisuusviestintään yritykset voivat varmistaa asemansa arvoketjussa ja luoda nopeasti realisoituvaa kilpailuetua.

NFRD = Non-Financial Reporting Directive
CSRD = Corporate Sustainability Reporting Directive
ESRS = European Sustainability Reporting Standard
ESG = Environmental, Social and Governance

 

Kirkasta tavoitteet, selkiytä suunnitelmat

Ihannetilanteessa vastuullisuustavoitteet ja -strategia ovat osa yrityksen liiketoimintastrategiaa ja vastuullisuuden mittareita seurataan arjessa muiden liiketoiminnan avainmittareiden mukana. Monissa yrityksissä ei vielä olla näin pitkällä, vaan vastuullisuutta kehitetään yksittäisinä toimenpiteinä ilman konkreettisia tavoitteita tai säännöllistä seurantaa.

Tavoitteiden kirkastamisessa ja vastuullisuusstrategian laadinnassa voi ulkopuolinen kumppani olla tärkeä vauhdittaja. Selkeä konsepti varmistaa johdonmukaisen etenemisen ja jatkuvan dialogin organisaation sidosryhmien kanssa. Pengon-kumppani, vastuullisuusstrategian ja -viestinnän asiantuntijatalo Medita tukee yritysjohtoa sidosryhmien odotusten selvittämisessä, vastuullisuuden tiekartan laatimisessa ja vastuullisuuden näkyväksi tekemisessä.

 

Vastuullisuuspolku

Todenna kestävä kehitys ja vastuullisuus raportoinnilla

Ajantasainen ja läpinäkyvä tieto on avainasemassa, kun seurataan vastuullisuusstrategian toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista. Tarvitaan toimiva mittaristo ja luotettavaa dataa, jotta voidaan luoda kuva nykytilanteesta ja nähdä kehityksen suunta.

Pengonin vastuullisuustiedon dashboard (tai ESG-dashboard) on visuaalinen näkymä vastuullisuuden avainmittareihin. Se kokoaa eri puolilla organisaatiota olevan vastuullisuustiedon yhteen ajantasaiseen näkymään. Liikkeelle lähdetään tiedosta, jota yrityksessä jo kerätään, ja mittaristo täydentyy vastuullisuustoimien ja niihin liittyvän tiedonkeruun edetessä.

 

Enviroment esimerkkiDashboard kokoaa vastuullisuuden avainmittarit yhteen näkymään 

Näkymä vastuullisuuden avainmittareihin on tärkeä tekijä niin strategian toteuttamisessa kuin sen viestimisessä. Yhteisellä alustalla seurattava mittaristo kertoo tavoitteet ja todentaa etenemisen.

Pengon toteuttaa vastuullisuusmittariston Business Intelligence -alustalle. Tavoitteena on yhtenäinen, visuaalinen dashboard-näkymä vastuullisuustietoon. Se säästää manuaalisen raportoinnin vaivaa, varmistaa tiedon läpinäkyvyyden ja luotettavuuden. Jos yrityksessä on jo käytössä PowerBI tai Qlik, hyödynnetään olemassa olevaa järjestelmää, muutoin lähdetään liikkeelle ketterällä raportoinnin PoC-toteutuksella.

Ketterästi liikkeelle vastuullisuusraportoinnissa - varaa maksuton esittely ratkaisuista

Varaa keskusteluaika suoraan kalenterista sinulle sopivaan ajankohtaan.

Varaa aika kalenterista

Pengon: kumppanisi vastuullisuusraportointiin

Pengon tarjoaa selkeän konseptin vastuullisuusraportoinnin rakentamiseksi. Prosessi etenee vaiheittain mittariston määrittelystä datan tunnistamiseen, keräämiseen ja visualisointiin ja etenee ketterästi jo olemassa olevan tiedon visualisoinnista suunnitelmaan siitä, mitä prosesseja tarvitaan vielä puuttuvan datan tuottamiseksi.

Kati Pesola
KIRJOITTAJA:
Kati Pesola
Kati toimii Pengonin asiakkuusvastaavana ja toimitusjohtajana. Hän keskittyy asiakaskokemuksen kehittämiseen ja tähtää yhä syvempään ymmärrykseen asiakastarpeista. Tavoitteena on valjastaa Pengon-osaaminen tiedolla johtamisessa asiakkaan liiketoiminnan menestystekijäksi.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi