<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ketterästi liikkeelle vastuullisuusraportoinnissa – 1+5 tärkeää askelta

19.9.2023

Liiketoiminnan vastuullisuus ja kestävä kehitys on ollut monille suomalaisyrityksille osa arkea jo vuosien ajan. Nyt EU-lainsäädäntö tuo uutta vauhtia vastuullisuuskehitykseen: CSRD (Corporate Social Reporting Directive) velvoittaa suuria yrityksiä jo vuodesta 2024 alkaen. Liiketoiminnan ketjuissa vaatimukset valuvat eteenpäin, joten vastuullisuuden kehittäminen ja raportointi realisoituvat nopeasti kilpailuetuna ja arvonnousuna myös pienemmille yrityksille. 

Useissa yrityksissä toteutetaan vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä hankkeita ja ESG (Environmental, Social, Governance) –sateenvarjon alla tapahtuu jo paljon. Aihe on tärkeä, mutta kokonaisuus voi olla hankalasti hahmotettava: tavoitteet eivät ole aivan selkeitä ja toimenpiteet etenevät erillisinä. Myös näkyvyys vastuullisuuden nykytilaan ja toimenpiteiden vaikutukseen voi olla sumuinen: tieto on hajautunut eri puolille organisaatiota, mittareita ei ole määritelty tarkasti ja raportointi on työlästä.

Vastuullisuustavoitteiden kirkastamisessa voi ulkopuolinen asiantuntija olla tärkeä vauhdittaja.  Sidosryhmien odotusten selvittämisessä, vastuullisuuden tiekartan laatimisessa ja vastuullisuuden näkyväksi tekemisessä tukena toimii mielellään esimerkiksi kumppanimme Medita

Pengonin ESG Insight on visuaalinen näkymä vastuullisuuden avainmittareihin. Se kokoaa eri puolilla organisaatiota olevan vastuullisuustiedon yhteen ajantasaiseen näkymään. Näin säästetään manuaalisen raportoinnin vaivaa, saadaan läpinäkyvyys tiedon alkuperään ja voidaan luotettavasti seurata kehitystä suhteessa tavoitteisiin. 

Vastuullisuusraportoinnin kehittämisessä päästään ketterästi liikkeelle Pengonin askel-mallilla:

Tavoitteiden ja mittareiden määrittely (1920 x 1080 px) (1)

Vaatimuksesta tavoite

0. Mitkä ovat vaatimukset yrityksellesi
 

Jos yrityksesi haluaa seurata CRD-direktiivin vaatimuksia, ensin on ns. nollavaihe, jossa tehdään vaatimusten mukainen määrittely. Tästä saadaan lopputuloksena (kaksois)olennaisuusanalyysi. Jos tämä vaihe on jo tehty, toimivat olennaisuusanalyysin tulokset syötteenä seuraavalle vaiheelle.

1. Tavoitteiden määrittely 

Vastuullisuustavoitteiden määrittely tapahtuu yhdessä asiakkaan kanssa, organisaation toimintaan ja mahdollisiin vaatimuksiin peilaten. Lopputuloksena on priorisoitu tavoiteasetanta ja alustavat mittariaihiot, sekä kuiluanalyysi - mikä on nykytila vs. tavoitetila.

2. Mittariston määrittely

 
Tämä askel on tärkein: on löydettävä relevantit ja selkeät mittarit l. datapisteet, jotka ovat mitattavissa luotettavasti. Mittaristo on kuitenkin elävä työkalu: sitä voidaan tarvittaessa täydentää ja kehittää tavoitteiden täsmentyessä. Kun mittarit ja data on määritelty ja kuvattu, tehdään suunnitelma käytännön toteutuksesta ja sen vaiheistuksesta. Tässä vaiheessa toteutetaan myös visuaalinen suunnittelu: miten näkymä luodaan niin, että sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti vastuullisuuden viestinnässä eri sidosryhmille. Lopputuloksena on toimenpidesuunnitelma, jossa mittaristo, sen esittelytapa, raportointitapa ja datalähteiden käyttö on täsmennetty.


3. Mittariston käyttöönotto vaiheittain ESG Insight-ratkaisussa

 

Tavoitteena on saada ensimmäiset mittarit näkyviin ja julkaistua käyttäjille mahdollisimman nopeasti. Samaan aikaan taustalla rakennetaan prosesseja ja tarvittavia työkaluja niille mittareille, joihin ei vielä ole olemassa dataa.

4. Analysointi ja raportointi
 

Käyttöönottovaiheen jälkeen pääset analysoimaan tuloksia, sekä tuottamaan nopeasti vastuullisuusraportin haluttuun tulostus muotoon.

5. Kehitä ja seuraa


Jatkuvan kehittämisen periaatteen mukaisesta (Plan-Do-Check-Act) pääset kehittämään toimintaa ja raportointia. Vastuullisuusraportoinnin näkymä täydentyy sitä mukaa, kun vastuullisuustyö yrityksessä etenee. Mittaristo voi elää tavoitteiden täsmentymisen myötä, raportointiin tuodaan uutta dataa tai uusia järjestelmiä. Käyttäjiltä saadaan kehitystarpeita ja -ideoita.

 

Business Intelligence -analytiikkaohjelmistoon - kuten Qlik Sense tai Microsoft Power BI -  toteutettu vastuullisuusraportointi on osa organisaation arkipäivää ja tuo niin tavoitteet kuin ajantasaisen vastuullisuustiedon näkyväksi eri sidosryhmille. Se mahdollistaa porautumisen ylätason dashboardilta yksittäisen mittarin tasolle, auttaa tunnistamaan trendit ja poikkeamat. Vastuullisuusraportointi on operatiivinen työkalu vastuullisuusstrategian toteuttamiseksi ja vastuullisuudesta viestimiseksi, ei irrallinen dokumentti velvoitteiden täyttämiseksi.   

Ketterästi liikkeelle vastuullisuusraportoinnissa - varaa maksuton esittely ratkaisuista

Varaa keskusteluaika suoraan kalenterista sinulle sopivaan ajankohtaan.

Varaa aika kalenterista

Pengon vastuullisuusraportoinnin kumppanina 

Pengon tarjoaa selkeän konseptin vastuullisuusraportoinnin rakentamiseksi. Prosessi etenee vaiheittain mittariston määrittelystä datan tunnistamiseen, keräämiseen ja visualisointiin ja etenee ketterästi jo olemassa olevan tiedon visualisoinnista suunnitelmaan siitä, mitä prosesseja tarvitaan vielä puuttuvan datan tuottamiseksi.

Haluatko tietää lisää siitä, kuinka vastuullisuus voidaan todentaa tiedolla? Jatka lukemista täältä!

 

 

 

Mari Kainulainen
KIRJOITTAJA:
Mari Kainulainen
Mari toimii Pengonilla projektijohtajana. Työssään hän etsii jatkuvasti keinoja kehittää asiakkaiden raportointia, tavoitteena vähentää manuaalista työtä ja helpottaa tiedon tarjoilua käyttäjille – tukea tiedolla johtamista.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi