<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Molok Oy siirsi myynnin raportoinnin Power BI -järjestelmään – “Olemme erittäin tyytyväisiä”

2.6.2021

Mitä on myynnin johtaminen, jos et pysty tarkastelemaan luotettavasti tuotteiden ja asiakkuuksien kannattavuuslukuja? Ei riittävää, ja tämän Molok Oy päätti laittaa kuntoon Pengonin kanssa. “Jos IT-projekti voi olla helppo, niin tämä on ainakin yksi helpoimmista, mitä olen koskaan nähnyt tähän mennessä”, Teuvo Halonen Molok Oy:ltä sanoo.

Oletko yksi meistä, jotka ovat innoissaan kierrätyksen helppoudesta? Taloyhtiöiden, kauppojen ja julkisten alueiden yhteiskeräyspisteet saavat huokaisemaan tyytyväisyydestä – tälläkin kertaa syväkeräyssäiliöt ahmaisivat kaikki lajittelemasi jätteet, eikä niitä tarvitse raahata takaisin kotiin. Samalla tulit tehneeksi pienen hyvän teon yhteisen ympäristömme puolesta.

Molok Oy oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Pengonin kanssa.

Molok®-tuotteita yli 40 maahan

Tiesitkö, että tämän uraauurtavan jätteiden syväkeräysmenetelmän on kehittänyt suomalainen jätehuollonasiantuntija Molok Oy? Yhtiön ideoimassa mallissa jopa viisikuutoiset syväkeräysastiat sijaitsevat osittain maan alla ja mahdollistavat tavallista suuremman keräyskapasiteetin.

Tänä vuonna Nokialla toimiva jäteasiantuntijayritys viettää 30-vuotisjuhlavuottaan ja vie edelleen jätteiden vastuullista kierrätystä kuluttajien arkeen. Molok-tuotteita käytetään jo yli 40 maassa, ja kansainvälisessä konsernissa työskentelee noin 90100 työntekijää.

Power BI -sovelluksen rakentaminen – Mistä lähdettiin liikkeelle?

Selkeä tarve modernille raportointijärjestelmälle

Modernin raportointi- ja analytiikkajärjestelmän hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun yhtiössä haluttiin parempi näkyvyys myyntiin ja asiakkuuksiin. Molok Oy:n talousjohtaja Teuvo Halosen mukaan Business Intelligence -järjestelmälle (BI-järjestelmä) oli selvä tarve.

“Raportointi oli meillä käytännössä Excel-taulukoiden yhdistämistä. Lisäksi se rajoittui talouden raportointiin. Halusimme ratkaisun, jolla pystyisimme yhdistämään eri järjestelmissämme sijaitsevaa dataa. Näin saisimme monipuolisempia analyyseja johtamisen tueksi.”

"Halusimme ratkaisun, jolla pystyisimme
yhdistämään eri järjestelmissämme
sijaitsevaa dataa."

Molok Oy halusi Pengonin yhteistyöltä ratkaisun, jolla voidaan yhdistää tuotannon ja muiden järjestelmien dataa.Proof of Concept -testitoteutus 3 päivässä

Teuvo päätyi keskustelemaan yhteistyöstä Pengonin kanssa. Pengon tuntui ymmärtävän ensi hetkistä, millaiset yhtiön tarpeet olivat ja mikä järjestelmä olisi niihin sopiva. Tällaisen toimijan kanssa oli hyvä lähteä Proof of Concept (PoC) -testitoteutukseen.

“Pengon toteutti omaan ERP-dataamme perustuvan PoC-toteutuksen 3 päivässä, minkä myötä pääsimme näkemään modernia raportointia käytännössä. Olimme tyytyväisiä siihen, mitä Pengon sai näin lyhyessä ajassa aikaan. Se oli mielestämme hyvä suoritus ja loi uskoa heidän osaamiseensa. Päätimme lähteä yhteistyöhön, varsinaisen myyntisovelluksen rakentamiseen.”

"Pengon toteutti PoC-toteutuksen
kolmessa päivässä. Se oli hyvä suoritus 
ja loi uskoa heidän osaamiseen."

Power BI -sovelluksen rakentaminen – Miten kaikki sujui?

Ammattilaisen tekemänä kaikki näytti helpolta

Pian myös Pengonin virtaviivainen projektinjohtaminen kävi tutuksi. Asiantunteva PoC-toteutus hyödynnettiin suoraan osana myynnin sovellusta, ja näin projekti saatiin käyntiin tehokkaasti ilman ylimääräisiä vaiheita.

“Olimme tyytyväisiä, että pystyimme hyödyntämään PoC-testitoteutuksen. Rakensimme myynnin sovelluksen pienessä tiimissä. Pengonilta ei tarvittu isoa konsulttikaartia. Heidän puoleltaan tiimissä oli vain yksi asiantuntija. Tämä oli täysin riittävä, kun projektissa oli niin rautainen ammattilainen. Hänen tekemänään kehittäminen näytti helpolta.”

Pengon rakensi Molokin myynnin BI-järjestelmän, joka hyödyntää dataa myös tuotannosta.

Kapasiteettipalvelu Ideat käytäntöön ja tietojohtaminen osaksi arkea

Power BI:n käyttöönotossa ja jatkokehityksessä hyödynnettiin Pengonin kapasiteettipalvelua. Palvelussa Pengonin nimetty asiantuntija toimii määräajan, esimerkiksi 45 päivää kuukaudessa, projektin kiinteänä resurssina.

Kapasiteettipalvelun avulla Pengonin asiantuntijat pääsevät vieläkin syvällisemmin kiinni asiakkaan päivittäiseen toimintaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. He voivat jakaa kehitysajatuksia ja sparrata asiakasta säännöllisesti kapasiteettipalveluun kuuluvissa viikkopalavereissa. Tällä toimintamallilla asiakas saa huomattavasti paremman tuoton BI-järjestelmään tehdylle investoinnille.

“Pengonin asiantuntija on antanut meille malleja, vinkkejä ja tietoa siitä, millainen myynnin sovellus palvelee meitä parhaiten. Kun lähtee liikkeelle Excel-raportoinnista, ei itse voi tietää, mitä kaikkea Power BI:llä voi tehdä. Sen lisäksi, että projekti eteni kapasiteettipalvelun myötä hienosti, on se myös ollut meille edullisempi tapa perinteiseen projektimalliin verrattuna.”

"Kun lähtee liikkeelle Excel-raportoinnista,
ei voi tietää, mitä kaikkea Power BI:llä voi tehdä.
Pengon on antanut meille malleja,
vinkkejä ja tietoa."

Power BI -myyntisovelluksen hyödyt

Kannattavuustiedot, joita ei aikaisemmin ollut

Tänä päivänä Molok-myyntitiimi käy vaivattomasti keskusteluja jälleenmyyjien, asiakkaiden ja oman henkilöstön kanssa tulevaisuuden näkymistä. Power BI -myyntisovelluksella on helppo tarkastella asiakkaan ostohistoriaa ja asiakkuutta kokonaisuutena.

“Power BI:n myyntisovelluksen avulla pystymme ensimmäistä kertaa tarkastelemaan tilauskantoja, asiakkuuksia ja tuotteita koskevia lukuja konsernin kattavasti. Nyt meillä on tarkkaa ja luotettavaa tietoa kannattavuuksista. Pystymme vertailemaan esimerkiksi, mitkä maat, asiakkaat tai tuoteryhmät ovat kannattavampia kuin toiset.”

Luotettavaa tietoa johtamisen tueksi

Jatkossa yhtiö voi tarkastella Power BI:n avulla helposti niin isoja kokonaisuuksia kuin yksityiskohtia, sillä järjestelmässä on mahdollisuus porautua vaikka yksittäiseen tilausriviin saakka.

“Nyt saamme luotettavaa tietoa helposti nähtäville. Olemme saaneet korvattua mutua faktalla, mikä on äärimmäisen tärkeää. Jo pelkästään menneen raportoinnin tarkastelu on mielenkiintoista. Aiemmin tämänkin tiedon saaminen oli ison työn takana. Nyt se saadaan todella helposti.”

"Olemme saaneet korvattua
mutua faktalla. Tieto saadaan
nyt myös äärimmäisen helposti."

Laajennusmahdollisuudet - Ennustaminen mukaan jatkossa

Tulevaisuudessa Molok pyrkii hyödyntämään Power BI:tä myös myynnin ennustamiseen. BI-järjestelmät tukevat yhä paremmin itseohjautuvaa analytiikkaa. Tämä tuo käyttäjien ulottuville myös ennusteet ja järjestelmän ehdottamat toimintamallit.

“Veimme jo budjetin Power BI:n seurantaan, sillä sovellukseen on helppo tuoda dataa Excelistä. Osaamisen karttuessa pyrimme hyödyntämään työkalua myös myynnin ennustamiseen laajemmin.”

Molok voi Pengonin rakentamalla myynnin raportointijärjestelmällä tarkastella niin laajoja kokonaisuuksia kuin yksityiskohtia.

Kokemukset yhteistyöstä

Hyvin johdettu projekti

Vastoin myyttiä raskaista ja pitkistä IT-hankkeista, Pengonin kanssa toteutettu myynnin sovellus oli kaikkea muuta kuin ikuisuusprojekti.

“Nälkä kasvaa syödessä, ja koska Power BI:ssä pystyy tekemään paljon asioita, jatkamme myynnin sovelluksen kehittämistä. Keräämme ideoita ja viemme ne sovellukseen myöhemmin isompana ryppäänä. Arvostamme Pengonin tapaa, jossa myös kehittäminen tehdään hallitusti.”

Sujuvin IT-projekti miesmuistiin

Power BI -myyntisovelluksen rakentaminen oli Teuvon mukaan kaikin puolin onnistunut.

“Olen melko varma, että tästä tulee todella käytetty työväline yhtiössämme. Mitä lähemmin työrooli liittyy myyntiin, tuotteisiin tai asiakkaisiin, sitä varmemmin tämä järjestelmä tulee olemaan päivittäiskäytössä. Jatkossa kaikki tieto ja data on saatavilla yhden sovelluksen kautta. Kun pystymme yhdistämään monen eri tietolähteen tietoja, ei jatkossa ole Power BI:tä parempaa tapaa hakea tietoa.”

Entä suosittelisiko Teuvo Pengonia yhteistyökumppanina?

“Ehdottomasti. Jos IT-projekti voi olla helppo, niin tämä on ainakin yksi helpoimmista, mitä olen nähnyt tähän mennessä. Suosittelen kaikille yrityksille, jotka haluavat hyvän raportointijärjestelmän ja hyvän kumppanin rakentamaan sitä. Me jatkamme yhteistyötä Pengonin kanssa mm. tuotannon ja laadun seurannan sovelluksen parissa.”

Kuvat: © Molok Oy

Näin Power BI -järjestelmän kehittäminen sujui – Case Molok

5 tärkeintä syytä BI-järjestelmän hankinnalle

 • Raportointi rajoittui aiemmin talouden raportointiin.
 • Raportointi oli Excel-perusteista ja oli siten Excel-osaamisen varassa.
 • Kokonaisvaltainen näkymä myyntiin ja asiakkuuksiin puuttui.
 • ERP-järjestelmä ei mahdollistanut dataan perustuvaa analytiikkaa.
 • Henkilöstöllä oli käytössä monia erillisiä järjestelmiä. Tarvittiin moderni raportointi- ja analytiikkatyökalu, joka yhdistäisi datan järjestelmien välillä.

Power BI -myynnin sovellus

Power BI on moderni ratkaisu, jossa voit rakentaa juuri omiin tarpeisiisi sopivia sovelluksia. Molok-myynnin sovellus mahdollistaa mm.:

 • Näkyvyyden tilauskantoihin ja myynnin tärkeisiin lukuihin kannattavuustietoineen asiakas-, tuoteryhmä-, tuote- ja maatasolla
 • Myynnin budjetin seurannan
 • Myynnin historiatapahtumien ja syiden tarkastelun ja analyysit
 • Myynnin ennusteet ja skenaariomallit myynnin ennustamiseen
 • Myyntitilausten laadinnan seurannan (hälytysraportit) Power BI ilmoittaa, jos tilauksista puuttuu tietoja
 • Käyttäjäkohtaiset dashboardit – myynnin asiantuntijoille ja johdolle heidän tarpeisiinsa sopivat raportointinäkymät
 • Kätevän mobiilikäytön esimerkiksi asiakaskohtaamisissa

Näin projekti eteni

 • Pengon toteutti ERP-dataan pohjaavan PoC-testitoteutuksen 3 päivässä.
 • Kuukauden päästä käynnistettiin myynnin sovelluksen kehittäminen.
 • Kehitysryhmässä oli mukana Pengonin puolelta yksi ja Molok Oy:n puolelta neljä asiantuntijaa.
 • Kehittämisessä hyödynnettiin Pengonin kapasiteettipalvelua, jossa Pengonin asiantuntija toimi projektissa viikoittain kiinteänä resurssina.
 • Myynnin sovellus otettiin käyttöön noin 3 kuukautta projektin käynnistämisestä.
 • Myynnin sovellusta käyttää tällä hetkellä noin 2030 käyttäjää.
 • Nimetty pääkäyttäjä toimii järjestelmän lähitukena yhtiön sisällä.
Lisätietoa
Haluaisitko kuulla lisää tiedolla johtamisen mahdollisuuksista yrityksesi menestystekijänä? Tutustu materiaaleihimme ja ota yhteyttä!
Janne Mehtälä
KIRJOITTAJA:
Janne Mehtälä
Myyntijohtajan roolissaan Janne auttaa asiakkaita tekemään tulosta paremmalla tietojohtajuudella. Hän työskentelee asiakkaiden kanssa kumppanuuden alusta alkaen vieden tietojohtamisen osaksi organisaatioiden kulttuuria ja toimintatapoja.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi