<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

BI ilman tietovarastoa - uhka vai mahdollisuus?

18.05.2017

BI ilman tietovarastoa

Aina aika ajoin alalla käydään keskustelua siitä, voiko BI-ratkaisu toimia luotettavasti ilman tietovarastoa. Monet pohtivat esimerkiksi BI-ratkaisun hankinnan yhteydessä, kuinka tietomallit rakennettaisiin mahdollisimman kestävälle pohjalle myös tulevaisuutta ajatellen. Pohjatyö on toki syytä tehdä huolellisesti, mutta tarvitaanko tähän aina tietovarastoa? Voiko BI-järjestelmä todellisuudessa toimia ilman tietovarastoa?

Mihin tietovarastoa tarvitaan?

Jos yrityksellä on käytössään useita järjestelmiä, tietojen eheys ja siirtäminen järjestelmästä toiseen voi joskus muodostua ongelmaksi datan hyödyntämisen kannalta. Tämä pelko on myös syynä siihen, miksi tietovarastottomat BI-järjestelmät ovat puhuttaneet paljon – tietovarastot ovat tunnettuja siitä, että ne yhdentävät ja harmonisoivat järjestelmästä toiseen siirtyvää, useasta lähteestä saapuvaa dataa ETL-prosessin avulla.

Kun organisaatiolla on käytössään lukuisia järjestelmiä, voi muodostua epäselvyyttä siitä, mistä järjestelmästä käsiteltävä tieto lopulta tulee. Epäselvyys prosessissa voi luoda vaikutelman, että datan olisi turvallisempaa kulkea ensin erillisen tietovarastointiratkaisun kautta ennen sen lopullista hyödyntämistä liiketoimintatiedonhallinnan ratkaisussa. Tällöin saataisiin hallinnan tunne datan sisältöön ja käyttömahdollisuuksiin, sekä vältyttäisiin mahdollisilta virheiltä tai ongelmilta. Tietovarastoinnin roolilla datan yhdentämisessä ei kuitenkaan ole niin suurta merkitystä datan tehokkaassa hyödyntämisessä, kuin siitä usein annetaan ymmärtää.

Onko BI-järjestelmä ilman tietovarastoa luotettava ratkaisu?

Usein tietovarastottomista BI-ratkaisuista keskusteltaessa keskustelijoiden epäluulot sijoittautuvat heti ratkaisun luotettavuuteen – kuinka tällainen ratkaisu toimii ja voiko siihen luottaa? Tietojen hakeminen eri järjestelmistä sekä hajanaisten tietojen harmonisointi ovat usein suurimpia luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka varastottomissa ratkaisuissa monia myöskin epäilyttävät. Voiko mikään ratkaisu tehdä tämän kaiken kunnialla ilman tietovarastoa?

Hyvissä ja toimivissa ratkaisuissa tämä on kuitenkin otettu huomioon ja tietojen siirto BI-järjestelmän ja muiden järjestelmien välillä onnistuu vaivatta, useissa tiedostomuodoissa. Lopulta tietovarastottoman BI-järjestelmän käytettävyys ja luotettavuus riippuu sen rakentamisesta – jos ratkaisun tietomallit on rakennettu oikein, lähdejärjestelmiä voidaan hyödyntää yhtä tehokkaasti kuin tietovaraston kanssa.

Tietovarastottomissa BI-ratkaisuissa, kuten myös muissakin järjestelmähankkeissa, kumppanin valinta vaikuttaa suuresti sen käytettävyyteen ja luotettavuuden tasoon. Vaikka tietovarastottomat BI-järjestelmät ovat perinteisesti luotettavia ratkaisuja, epävarma tai kokematon järjestelmätoimittaja ei välttämättä osaa ottaa huomioon yrityksen tarpeita ja lähdejärjestelmiä rakentaessaan BI-ratkaisun tietomalleja tai huolehtia, että järjestelmät on integroitu keskustelemaan keskenään.

Luotettavan ja kokeneen kumppanin toimittamissa tietovarastottomissa BI-järjestelmissä tietomallit on rakennettu oikein ja yrityksen järjestelmät keskustelevat tehokkaasti keskenään. Hyvä järjestelmätoimittaja osaa myös ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet ja tehdä ratkaisun jatkokehityksestä helppoa.

Qlik – tehokas ja luotettava tietovarastoton BI-järjestelmä

Qlik-ratkaisut eivät tarvitse tietovarastoa tuekseen. Käytettäessä Qlikiä sen yhteyteen tuotava tietovarasto ei luo erityistä lisäarvoa ratkaisua käyttävälle organisaatiolle - ellei tietovarastoa käytetä myös johokin muuhun. Qlik mahdollistaa tietojen hakemisen suoraan lähdejärjestelmistä, raportoinnin itse Qlikissä sekä tietojen siirtämisen tarvittaessa myös muihin järjestelmiin.

Tietovarastojen suurimmat etuisuudet tulevat sen mahdollistamasta datan yhdentämisestä ETL-prosessin kautta sekä mahdollisuudesta datan muokkaukselle, mutta monesti ei ymmärretä, että nämä ratkaisut kuuluvat jo osaksi Qlik-ratkaisua. Tämän vuoksi erillistä tietovarastoa ei tarvita. Perinteinen tiedonkäsittelymalli, eli tiedon siirto, harmonisointi, mallinnus ja tulkinta on mahdollista toteuttaa Qlikin avulla yksinkertaistetusti, antaen organisaatioille samat hyödyt kuin tietovarastoa käytettäessä.

Qlik-arkkitehtuuri

BI-järjestelmissä, joissa tietovarasto on jo olemassa tai ratkaisu ei mahdollista datan kokonaisvaltaista käsittelyä, tietovaraston hyödyntäminen on järkevää ja oikeutettua. Toisaalta olemme törmänneet myös moniin tapauksiin, joissa tietovarastosta on luovuttu kokonaan muutosten hankaluuden ja yllättävien kustannusten vuoksi.

Qlikin kohdalla tietovarastoa ei tarvita. Koska Qlik kattaa kaikki tiedon käsittelyyn vaadittavat vaiheet ja osa-alueet, tietovarastoon investointi ei tuota lainkaan lisäarvoa. Qlikin älykkään toimintalogiikan vuoksi organisaation ei tarvitse investoida huomattavia summia ja kuluttaa paljon aikaa tietovaraston hankkimiseen. Kaikki tietovaraston tuomat etuisuudet ovat Qlikiin sisäänrakennettuina. Etenkin, jos Qlik-kumppani on asiantunteva järjestelmätoimittaja, näihin tarpeisiin osataan varautua jo etukäteen.

Lisätietoa aiheesta

Jos olet kiinnostunut Business Intelligencen teknisestä puolesta, suosittelemme sinua tutustumaan IT-johtajan BI -oppaaseemme, jossa avaamme laajalti BI-ratkaisujen, etenkin Qlikin, teknistä näkökulmaa. Mikäli taas kiinnostuit Qlikistä, lataa Qlik Sense -pikaoppaamme

Maksuton_pikaopas_it-johtajalle

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi