<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Joko hyödynnät dataa yrityksesi kilpailuedun kasvattamiseksi?

20.08.2018

Joko hyödynnät dataa yrityksesi kilpailuedun kasvattamiseksi?

Tieto on jokaisen organisaation tärkein kilpailuvaltti, mutta aina sitä ei hyödynnetä tehokkaasti liiketoiminnan strategisessa johtamisessa. Ne, jotka haluavat olla kilpailijoitaan edellä myös tulevaisuudessa, hyödyntävät tietoa systemaattisesti päätöksenteon tukena. Tiedolla on siis keskeinen rooli organisaation eri funktioissa aina hankinnasta myyntiin, jolloin hyvin luokitellusta ja analysoidusta tietomassasta saadaan suurin hyöty irti. Mutta miten tiedolla johtaminen toteutetaan käytännössä?

Kaikki alkaa datastrategiasta

Jotta tiedolla johtaminen ja aidosti dataan nojaava päätöksenteko on mahdollista, tarvitaan strategia datan hyödyntämiseksi. Hyvä strategia pitää sisällään kuvauksen datan keräysprosessista, luokittelusta ja järjestämisestä sekä huomioi tiedon yhtenäisyyden ja hallinnoinnin. Ilman tätä perustaa organisaatiolla ei ole selkeitä toimintatapoja tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen liiketoiminnan tukena. Etenkin helposti toistettavissa olevien ja dokumentoitujen tietojohtamisen prosessien puute heikentää tuottavuutta, kun organisaation työntekijät eivät voi hyödyntää tiedon tarjoamia mahdollisuuksia työnsä tukena. Kirjoitimme tästä aiemmin blogissamme.

Data-analyysi tuottaa tiedosta arvoa

Kun strategiset suuntaviivat on piirretty, tarvitaan datalukutaitoisia henkilöitä sekä data-analyysiin soveltuvia työkaluja. Analyysi etenee tyypillisesti näiden vaiheiden kautta:

Data-analyysin vaiheet:

1. Kuvaava analytiikka: pyrkii antamaan datasta hyvän kokonaiskuva
2. Tutkiva analytiikka: pyrkii löytämään yhteyksiä ja ennalta tuntemattomia suhteita

Riippuen tavoitellusta lopputuloksesta on seuraava vaihe joko inferentiaalinen tai ennustava analytiikka.

3. Inferentiaalinen analytiikka: pyrkii ymmärtämään syy-seuraussuhteita
4. Ennustava analytiikka: pyrkii nimensä mukaan ennustamaan tulevia tapahtumia datan pohjalta

Vinkkejä parempaan päätöksentekoon

Tiedolla on vaikutusta liiketoimintaan vain jos sitä hyödynnetään päätöksenteossa. Saattaa myös olla, että organisaatiosta löytyy laadukasta dataa ja osaavia analyytikkoja, jotka jakavat tiedon tuomaa ymmärrystä ja suosituksia organisaation päättävälle tasolle, mutta tiedon tarjoamat mahdollisuudet jäävät tästä huolimatta hyödyntämättä. Syynä tähän on usein huono kommunikaatio tai puuttuva rohkeus päätöksentekoon. Myös johdonmukaisen päätöksentekoprosessin uupuminen vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä ja liiketoiminnan johtamista tietoon nojaten.

Päätöksentekoa tukevia malleja on monia erilaisia, mutta niissä kaikissa on muutama yhteinen piirre. Esimerkiksi avoimuus uusille ajatuksille ja näkökulmille on tärkeää, samoin kuin omien (tiedostettujen ja tiedostamattomien) ennakkoasenteiden tunnistaminen. Jo näiden kahden merkittävän piirteen huomioiminen auttaa tekemään parempia päätöksiä.

Organisaatiokulttuurilla on suuri merkitys onnistuneessa tietojohtamisessa

Ympäröivällä organisaatiokulttuurilla on yllättävän suuri merkitys aidosti tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon. Voit kartoittaa oman organisaatiosi kulttuuria näiden kysymysten avulla:

  • Onko teillä jo olemassa selkeä datastrategia, joka kuvaa organisaationne visiota?
  • Onko datastrategia laitettu käytäntöön ja onko tieto sen avulla paremmin organisoitua ja hallinnoitua? Entä tiedon saatavuuden ja laadun laita?
  • Onko henkilöstö datalukutaitoista?
  • Voiko organisaatiossa vallitsevia mielipiteitä ja oletuksia muuttaa tietoon nojaten?
  • Pystyvätkö organisaationne työntekijät hyödyntämään tietoa päätöksenteossa?
  • Osaatteko arvioida tehtyjen päätösten onnistumista myöhemmässä vaiheessa?

 

Lisätietoa tiedolla johtamisen nykytilasta

Miten oman organisaation tiedolla johtamisen nykytilaa sitten kannattaa lähteä kartoittamaan? Järjestimme aiheesta webinaarin, jossa esittelimme tiedolla johtamisen kypsyysmallin. Sen avulla oman organisaation valmiutta tiedon hyödyntämiseen on helppo tarkastella ja kehittää. Katso webinaaritallenne tästä!

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi