<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tiedolla johtaminen jätetoimialalla: 4 esimerkkiä BI-sovellusten hyödyntämisestä

22.6.2022

Suomen jätelakiuudistus vuonna 2021 asetti uusia vaatimuksia jätealan toimijoille. Toimiala elääkin nyt muutosvaihetta. Olemme aikaisemmin kirjoittaneet, miten tiedon rooli tulee kasvamaan jätealan toiminnassa entisestään.

Millaisia konkreettisia mahdollisuuksia toimialaan erikoistuneet asiantuntijamme näkevät tiedolla johtamisessa ja analytiikan hyödyntämisessä? Millaiset käytännön sovellukset toisivat suurimman helpotuksen jätealan yrityksen arkeen?

Tässä artikkelissa esittelemme neljä käyttötapausta moderneille BI-sovelluksille jätealalla.


Käyttötapaus 1: Vaakatietojen raportilla kaikki hyöty irti punnitusjärjestelmästä

Jätelain uudistuksen myötä suuri osa toimijoista on modernisoinut tai aikoo modernisoida tärkeimpiä työkalujaan. Punnitusjärjestelmä on yksi niistä. Jotta uudesta punnitusjärjestelmästä saisi kaiken hyödyn irti ja investoinnin takaisinmaksuaika olisi mahdollisimman lyhyt, järjestelmäuudistuksen yhteydessä on tärkeää kääntää katse myös analytiikkaan.

Moderni punnitusjärjestelmä sisältää monipuolista dataa ja tuo uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen analytiikan avulla. Selkeästi visualisoitu ja helposti tutkittavissa oleva tieto auttaa ymmärtämään, oivaltamaan ja kehittämään.

BI-työkalujen avulla dataan saa varsin monipuolisia näkökulmia verrattuna perinteiseen taulukkomuotoiseen tietoon. Analytiikkatyökalu, kuten Qlik tai Power BI, mahdollistaa datan suodatukset, ryhmittelyn ja yhdistelyn. Ajantasainen, päivittäinen tieto on aina vaivatta ulottuvilla, kun ratkaisu on integroitu suoraan punnitusjärjestelmään, esimerkiksi Flow by Pinjaan tai MaterialPortiin.

Voit ymmärtää ja seurata paremmin esimerkiksi

  • vastaanotettuja määriä jätelajeittain,
  • jätteen alkuperää,
  • jätemääriä eri varastoissa.
    vastaanotetut jätelajit

Käyttötapaus 2: Kuljetussovelluksella näkymä toimitusvarmuuteen

Erilliskeräysvelvoite tulee kasvattamaan kuljetusmääriä. Jotta jätealan toimija voi seurata helposti tietoa tyhjennyksistä, ajokilometreistä ja aikatauluista, tieto halutaan helposti tulkittavana ja visuaalisena.

tyhjennysten-toimitusvarmuusBI-näkymä auttaa seuraamaan kuljetusten toimintavarmuutta. Sitä voidaan seurata esimerkiksi jätelajien, urakoitsijoiden tai urakka-alueiden mukaan. Tietoon voidaan yhdistää myös eurot ja asiakaspalautteet, joka voi auttaa jätealan toimijoita luomaan esimerkiksi uusia palkkaus- tai kannustinmalleja urakoitsijoilleen.

toimitusvarmuus-urakoitsijoittainKäyttötapaus 3: Analytiikka asiakaspalvelun resursoinnin ja kehittämisen avuksi

Kuljetusten lisäksi niihin liittyvä asiakaspalvelu ja laskutus on siirtynyt kunnallisille jätealan toimijoille. On oletettavaa, että asiakaspalvelun tarve ja yhteydenottojen määrä lisääntyy siksi entisestään.

Asiakaspalveludata auttaa jätealan toimijoita kehittämään asiakaspalvelua ja -kokemusta. Tieto auttaa myös ymmärtämään resursointitarvetta paremmin.

Esimerkiksi puheludataa voidaan seurata viikko-, päivä- ja tuntitasolla. Asiakaspalvelun ruuhkapiikit voidaan tunnistaa ja asiakaspalveluresurssit osataan sen jälkeen kohdistaa paremmin. Puheludata voi sisältää esimerkiksi jonotusajan, vastausasteen, ratkaisuajan ja -asteen, mikä auttaa asiakaspalvelua onnistumaan paremmin.

Tarkempi yhteydenottojen syyn analysointi auttaa puolestaan kehittämään asiakaskokemusta. Liittyvätkö yhteydenotot useimmiten tyhjennyksiin tai laskutukseen?

vastausprosentti ja puhelumäärä

Käyttötapaus 4: Tarkempaa ja helpompaa talouden raportointia ja suunnittelua

Jätealan yrityksissä tarvitaan usein tarkempaa analytiikkaa ja seurantaa, mitä eri talousjärjestelmät pitävät sisällään. BI-työkalut mahdollistavat esimerkiksi talouden seurannan kustannuspaikoittain tai yksiköittäin – vaikkapa biokaasulaitokselle syntyy ketterästi oma tuloslaskelmansa.

BI-työkalulla datassa voidaan porautua aina tili- ja laskutasolle saakka. Markkinaehtoisen, toissijaisen vastuun ja lakisääteisen liikevaihdon osuudet ovat helposti ja ajantasaisesti seurattavissa.

Toteumaa voidaan luonnollisesti seurata suhteessa budjettiin - myös budjetin laatimisessa ja hinnoittelussa voidaan hyödyntää BI-järjestelmiä, kun niitä täydennetään esimerkiksi K4 Analytics -työkalulla

Kokemuksemme mukaan edelleen moni jätealan toimija käyttää Exceleitä vaatimusten mukaiseen raportointiin. Koska tietoa ja sen ulottuvuuksia on monia, taulukot ovat valtavia ja kankeita käsitellä. 

Suurelta osin Excelin riveillä oleva tieto voitaisiin tuoda helpommin saataville ja muokattavaksi. Samalla tieto on keskitetysti BI-ratkaisuissa eri puolilla organisaatiota piileskelevien tiedostojen sijaan. Myös manuaaliselta työltä ja inhimillisiltä virheiltä vältytään aina, kun tieto tuodaan suoraan lähdejärjestelmästä raportille.

Jäteala elää suurta muutosvaihetta – me autamme tuomaan tiedon kehittämisen avuksi

Jätealaa koskettavat säädökset ja vaatimukset kasvavat. Jätevirtojen seurantaan on oltava yhä paremmat edellytykset.

Pengonilla on pitkä kokemus kiertotalouden ja jätealan vaatimuksista raportoinnille. Tunnemme lähdejärjestelmät ja meillä on vankka kokemus sovelluskohteiden rakentamisesta.

Olemme koonneet kiertotalous- ja jätealan toimijoille verkkosivuillemme tietopankin. Klikkaa lukemaan, löydät sieltä muun muassa:

  • Esimerkkejä jätehuoltoyhtiöiden raportoinnin helpottamiseen
  • Hyödyllisiä linkkejä Pengonin ja muiden toimijoiden tarjoamiin lisämateriaaleihin
  • Kiertotalouden ja jätealan toimijoille kirjoittamamme uutiskirjeen
  • Pengonin kiertotalouteen erikoistuneet asiantuntijat 

New call-to-action

Teemu Salonen
KIRJOITTAJA:
Teemu Salonen
Teemu työskentelee Pengonilla tietojohtamisen konsulttina. Hänellä on laajaa kokemusta tiedolla johtamisen kehittämisestä ja projekteista usealta eri toimialalta. Teemun johdolla asiakkaat saavat tarpeisiinsa sopivat tulokselliset ratkaisut.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi