<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

4 askelta parempaan päätöksentekoon

20.11.2018

4 askelta parempaan päätöksentekoon

Parempia päätöksiä syntyy, kun perusteet – eli data – on ajan tasalla ja tietoa osataan hyödyntää aidosti liiketoiminnan kehittämiseen. Tulevaisuuden menestyjiä ovat etenkin ne organisaatiot, jotka hyödyntävät tietoa ja analytiikka päätöksenteossa organisaation jokaisella portaalla. Näillä vinkeillä parannat organisaatiosi tiedon luotettavuutta ja mahdollistat paremman päätöksenteon.

1. Laita datalähteet kuntoon

Onko oikeilla henkilöillä pääsy kaikkiin heille oleellisiin tietolähteisiin? Jos päätöksen tekijöiltä puuttuu tietolähteitä, tai niihin on syötetty puutteellista dataa, on kokonaiskuvaa vaikea hahmottaa. Moderni tiedolla johtamisen järjestelmä, kuten Qlik Sense on omiaan tähän tarkoitukseen.

Qlik Sense auttaa tehokkaasti hahmottamaan myös aukot lähdedatassa ja on siten oiva apuväline omien prosessien parantamisessa. Qlik Sensen avulla niin sisäisten kuin ulkoisten tietolähteiden integrointi on vaivatonta ja tiedon tehokas hyödyntäminen mahdollista. Päätösten teko onnistuu varmemmin, kun relevanttiin ja eheään tietoon pääse helposti käsiksi aina tarvittaessa.

2. Harmonisoi ja siivoa tietoa

Onko organisaatiosi järjestelmissä oleva tieto ajan tasalla? Milloin tietoa on viimeksi siivottu ja harmonisoitu? Useimmissa organisaatiossa on säilössä paljon tietoa, jonka olemassaoloa kukaan ei välttämättä edes muista. Tiedon siivoaminen kannattaa aloittaa tunnistamalla päällekkäiset tiedot eri järjestelmistä ja yhdistämällä ne. Selkeän ja relevantin tiedon avulla voi tehdä parempia päätöksiä kuin vanhentuneen ja pahimmassa tapauksessa virheellisen tiedon pohjalta.

3. Käytä selkeitä määritelmiä

Ovatko organisaation sisäiset määritelmät linjassa ja kaikki käyttävät niitä järjestelmällisesti ja oikein? Jos esimerkiksi kate määritellään ja lasketaan eri tavalla organisaation eri osastoilla, ei päätöksenteko enää perustu samoihin faktoihin. Keskitetysti hallitut järjestelmät, jotka hyödyntävät samoja määritelmiä ja mittareita tiedon analysointiin parantavat raakaan totuuteen perustuvan päätöksenteon johdonmukaisuutta ja laatua.

4. Huolehdi käyttöoikeuksista

Onko käyttöoikeudet jaettu niin, että jokainen pääsee hyödyntämään tietoa omiin tarpeisiinsa ja kykyihinsä sopivalla tavalla? Järjestelmistä ja datan hyödyntämisestä eniten ymmärtävien pitää pystyä käymään dataa läpi syvällisemmin kuin esimerkiksi yritysjohdon. Lisäksi joku saattaa olla taitavampi tiedon visualisoinnissa kun taas joillekin riittää vain avainlukujen ja tiedon silmäily dashboard-näkymästä. Kunhan jokaisella työntekijällä on heille sopivat käyttöoikeudet tiedon hyödyntämiseen, toteutuu tiedolla johtaminen aidosti organisaation eri tasoilla.

PS. Näihin ja moniin muihin analytiikan tilaa organisaatiossasi koskeviin kysymyksiin saat kattavan kuvan tilaamalla Tietojohtamisen kypsyysmalli -kartoituksen Pengonilta. Sen avulla voit nopeasti selvittää mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota liiketoimintatiedon hyödyntämisessä.

Lisätukea parempaan päätöksentekoon

Onnistuneen päätöksenteon avainasemassa on luotettava data. Lisää tiedolla johtamisesta löydät näistä suosituista asiantuntijamateriaaleistamme:

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi