<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Organisaatio muutoksen keskellä – miten tiedolla johtaminen auttaa muutoksen läpiviennissä?

20.12.2017

Organisaatio muutoksen keskellä

Useat organisaatiot navigoivat tänä päivänä muutoksen keskellä, joko itse käynnistetyn tai ulkoisen toimintaympäristön muutoksen takia. Etenkin ulkoisten syiden aiheuttama muutos aiheuttaa helposti epävarmuutta, kun selkeää suuntaa ei ole. Näissä tilanteissa ei ole ollenkaan epätavallista, että epävarmuuden iskiessä toiminta lamaantuu ja lopulta organisaatio ajelehtii muutoksen virrassa vailla suuntaa.

Jokainen organisaatio on nykypäivänä tieto-orientoitunut ja johtaa toimintaansa tiedolla: olemassa olevaa tietoa tulkitaan ja analysoidaan esimerkiksi BI-järjestelmän avulla. Tiedolla johtamiseen voi ottaa myös intuitiivisemman otteen, kun usein vaikkapa organisaation talousjohtajalla on tiukka näppituntuma niin organisaation nykytilasta kuin tulevastakin. Olipa metodi mikä tahansa, tiedolla johtaminen parantaa muutoksen hallittavuutta.

Muutoksen onnistumisen arviointi on haastavaa

Tiedolla johtaminen on välttämätöntä, jotta organisaatio selviää muutoksen yli kunnialla. Matkan varrelle mahtuu kuitenkin haasteita tiedon hyödyntämisestä huolimatta. Koska muutoksen keskellä ei ole stabiilia tilaa, arvioitavat asiat voivat muuttua. Kun yhtäkkiä joudutaankin ottamaan seurantaan kokonaan toinen mittari, näkymä vanhaan katoaa, eivätkä mitattavat asiat enää ole yhteismitallisia.

Juuri tästä syystä, usein muutoksen läpikäyneen organisaation on vaikea arvioida muutoksen onnistumista. Vertaaminen 0-hetkeen onnistuu, mutta saavutettiinko muutoksella lisäarvoa? Tähän kysymykseen onkin huomattavasti vaikeampi vastata, jos käytössä ei ole prosessia tai työkalua muutoksen seurantaan.

Älykkäällä tiedolla johtamisen ratkaisulla kuitenkin pystytään säilyttämään ja hyödyntämään muutosta edeltänyt tieto ja täten pitämään näkymä vanhan ja uuden tilan välillä auki. Esimerkiksi trendien tunnistaminen onnistuu helpommin. Vaikka muutoksen onnistumisen arviointi onkin haastavaa, kannattaa muutoksen vaikutuksia siitä huolimatta seurata parhaansa mukaan. Kuinka hyvin muutos on jalkautunut organisaatioon, tuliko sitä elävä käytäntö?

Valitettavan usein muutoksen kanssa kamppaileva organisaatio kuitenkin joutuu operoimaan sokkona, kun käytössä ei ole tiedolla johtamisen järjestelmää, tai sellaisen hankintaa ja käyttöönottoa lykätään muutosvaiheen jälkeiseen ajankohtaan. Vaikka järjestelmällinen tiedolla johtaminen auttaakin näyttämään suuntaa muutoksessa, muutoksen hallinta ei ole ainoastaan tekninen ongelma. Onnistunut muutos vaatii johtajuutta, jota tukee selkeä viestintä kaikille asianomaisille.

Muuttuva muutos

Onnistunut muutostyön läpivienti on hankalaa, koska muutoskin muuttuu. Teoriassa muutokselle voidaan asettaa maali, mutta muutoksen edetessä tuo maali usein muuttuu ja tekeminen vaikeutuu. Kun alkuperäiset suuntaviivat menevätkin solmuun, voi päämäärättömyys alkaa ihmetyttää ja jopa lamauttaa kokonaan. Jotta tällaiselta tilanteelta vältytään, tulee muutokseen valmistautua mahdollisimman hyvin.

Muutoksen onnistuneen läpiviennin osalta paljon käytetty sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää paikkaansa. Kun käytössä on ennalta mietitty sapluuna, on kokonaisuus paremmin hallittavissa. Tärkeää on myös muistaa ja hyväksyä, että harvemmin kaikki menee ensimmäisen suunnitelman mukaan – muuten kyseessä ei ole muutos, vaan organisoitu toimenpide. Muuttujia matkan varrella riittää, ja siksi onkin paljon todennäköisempää joutua suunnittelusta huolimatta kulkemaan ajoittain sokkona pimeässä ja hakemaan uutta suuntaa.

Pieni epävarmuus muutoksen keskellä on normaalia, mutta jos muuttujia on liikaa ja niiden takia riskit kasvavat, liikutaan vaarallisilla vesillä. Organisaatiossa muutokset koskettavat satoja tai jopa tuhansia ihmisiä, jolloin muutoksen ketju on valtavan pitkä. Jos muuttujia on matkan varrella liikaa, tuon ketjun häntäpäässä olevat ovat nopeasti hukassa, kun näkyvyys muutoksen alkujuurille katoaa.

Tukea muutoksen läpivientiin

Koska onnistunut muutos on hankala toteuttaa, tulee muutosta mittaavien suureiden olla kunnossa. Tilannetta voidaan verrata pimeässä lentämiseen: ohjaamon ikkunasta ei juurikaan näy mitään, mutta kiitoradalle on silti laskeuduttava. Silloin luotettavat ja toimivat mittarit ovat elinehto. Käytännön vinkkejä mm. liiketoimintatiedon parempaan hyödyntämiseen saat maksuttomasta oppaastamme.

Tutustu myös esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: 

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi