<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Varmista teollisuusyrityksen kilpailukyky – Johda tiedolla

06.08.2020

Nopein tie tuotantolaitoksen kehittämiseen käy datan kautta! Lue blogistamme, millaista merkittävää kilpailukykyä tiedolla johtaminen tuo teollisuusyrityksen toimintaan.

Tuotannon tehostamiseen tarvitaan dataa

Hyödynnä dataa tuotannon kehittämiseen

Teollisuusyrityksen tuotantoprosessin eri vaiheissa syntyy valtava määrä dataa. Dataa kertyy esimerkiksi, kun tavaraa liikkuu varastosta ja tuotantokoneesta toiseen tai raaka-aineiden jalostusaste etenee prosessissa. Tiedon sujuva liikkuminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta tuotanto etenee tehokkaasti ja mahdolliset poikkeamat prosessissa havaitaan ajoissa. Modernilla BI-ratkaisulla saadaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa, jota voidaan hyödyntää tuotannon kehittämiseen. Kerätty data on vapaasti analysoitavissa ja helposti jatkojalostettavissa yrityksen eri tarpeisiin. Ilman BI-työkalua laajojen tietomassojen käsittely on haastavaa, ja mikäli esimerkiksi suoraan ERP-järjestelmästä saatavat raportit eivät vastaa yrityksen tietotarpeisiin, vaatii tiedon jatkojalostaminen paljon aikaa ja vaivaa. Lue, miten BI-järjestelmä tehosti Myllyn Parhaan  tuotantoa.

Varmista, että tuotanto pysyy kannattavana

Tuotantoyritykselle on kriittistä, että lopputuote valmistetaan liiketoiminnalle kannattavalla tavalla. Tiedon analysointi antaa läpinäkyvyyden tuotannon tilaan ja auttaa prosessien toimivuuden ja tehokkuuden parantamisessa.

Tiedolla johtaminen on erityisen tärkeää silloin, kun tuotteen valmistaminen, myyminen tai varastoon tekeminen muuttuu heikommin kannattavaksi. Kun yrityksen irrallaan sijaitseva tieto kootaan yhteen ja samaan BI-raportointijärjestelmään, voidaan toimintaa tarkastella laajalla perspektiivillä ja tunnistaa paremmin tuloksellisuuteen vaikuttavat tekijät. Lue lisää blogistamme BI-ratkaisu yhdistää tuotannon, talouden ja myynnin saumattomasti.

Säilytä tuotanto tehokkaana kaikissa olosuhteissa

BI-työkalun avulla tuotantoa päästään tarkastelemaan ja kehittämään monipuolisesti. Teollisuusyritys, joka hyödyntää tiedolla johtamisen ratkaisuja, reagoi sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin ja kääntää riskitekijät mahdollisuuksiksi ylivoimaisesti nopeammin kuin toimija, jossa BI-ratkaisut eivät ole käytössä. Tieto tuo ymmärrystä nykytilanteesta ja antaa enemmän liikkumavaraa esimerkiksi raaka-aineiden hinnan vaihtelun aiheuttamiin tuotannon haasteisiin. Yksi BI-järjestelmän merkittävimmistä hyödyistä tuotantolaitoksissa onkin se, että tiedon käsittelyn painopiste siirtyy raporttien laatimisesta tiedon analysointiin. Lisätietoa saat webinaaritallenteestamme Miten siirryt datan keräilijästä datan hyödyntäjäksi?

Paranna tuotannon tehokkuutta datan avulla

Paranna yrityksen johtamista

Yrityksessä kertyy huomattava määrä dataa, josta arviolta vain 10 % hyödynnetään analyyseihin ja sitä kautta yrityksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kun yrityksessä otetaan käyttöön tiedolla johtamisen ratkaisu, tulee nykyisistä järjestelmistä tietolähteitä ja BI-järjestelmästä niiden raportointi- ja analysointityökalu. Johto saa kokonaisvaltaisen näkymän kriittiseen liiketoimintatietoon. Tietoja tehtaan toiminnasta ja tuloksista ei tarvitse pyytää jokaiselta yksiköltä erikseen, vaan johto ja muu henkilöstö voi koostaa itse haluamansa tiedon raporteiksi päästen hyödyntämään niitä heti. Lue lisää tiedon hyödyntämisestä johtamisen tukena Vexven asiakastarinasta

Testaa kuukauden koekäyttönä

Tee liiketoimintatiedosta teollisuusyrityksesi menestystekijä ja testaa BI-järjestelmän hyötyjä kuukauden ajan Proof of Concept -mallilla ilman lisenssimaksuja tai sitoumuksia. Tunnemme erityisesti valmistavan teollisuuden tiedolla johtamisen haasteet ja autamme yritystäsi löytämään niihin sopivat ratkaisut.

BI-järjestelmä jo käytössä? Ota työkalu tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön

Ota yhteyttä, jos kaipaat vinkkejä ja ideoita nykyisen BI-järjestelmäsi tuloksellisempaan hyödyntämiseen! Kehitämme BI-ratkaisusi vastaamaan tehokkaammin nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeita.

KIRJOITTAJA:
Panu Pihl
Pengonin myyntijohtajana Panu vastaa myyntitiiminsä tehokkuudesta ja sen jäsenten osaamisen jatkuvasta lisäämisestä. Panu toimii itsekin aktiivisesti asiakastyössä etenkin julkishallinnon sekä suurasiakkaiden ratkaisujen parissa.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi