<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Microsoft Fabric  ja Power BI:  lisää voimaa liiketoimintatiedon analysointiin

29.4.2024

Power BI on monille tuttu business intelligence -ohjelmisto. Nyt osana Microsoft Fabric-arkkitehtuuria datan varastoinnille ja hyödyntämiselle avautuu uusia mahdollisuuksia. Jos tarvitset Power BI:n lisäksi tietovarastoa, se on nyt yksinkertaisempaa kuin aiemmin.

Microsoft Fabric tarjoaa nyt entistä vahvemman alustan liiketoimintatiedon jalostamiseen. Se integroi modernit työkalut datan hallintaan, varastointiin ja analysointiin yhdeksi, yhtenäiseksi ympäristöksi, johon myös Power BI -raportointi kuuluu. 

Laajemmat PowerBI-toteutukset ovat perinteisesti edellyttäneet tietovaraston käyttöä. Suuret datamäärät, useat datalähteet, monimutkainen ETL-prosessi tai historiatiedon tallennustarve ovat esimerkkejä tilanteissa, joissa on tarvittu tietovarasto. Tilanteesta riippuen kokonaisuus on voinut sisältää useita eri Microsoft-palveluita, esimerkkeinä Azure SQL, Azure Data Factory, Azure Data Lake, Synapse, Stream Analytics ja Azure Databricks. 

Perinteisen, erilaisista palveluista rakennetun tietovarastointiratkaisun sijaan Microsoft Fabric tarjoaa nyt lisäpalveluita datan käsittelyyn ja integrointiin saumattomasti yhdellä alustalla. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa, että käyttäjien ei enää tarvitse rakentaa ja konseptoida toimivaa arkkitehtuuria useista eri tuotteista. Näin myös parannetaan suorituskykyä ja tietoturvaa sekä helpotetaan ympäristön hallintaa.  

OneLake on Fabric-ympäristön sydän

Fabric-ympäristön sydän on OneLake -tietoallas. Kaikki organisaation data voidaan tallentaa yhteen OneLake-altaaseen ja hyödyntää sieltä edelleen esimerkiksi Power BI -analytiikkaan. OneLake tukee kaikkia tiedostomuotoja, sekä rakenteellista että rakenteetonta dataa – tämä joustavuus lisää mahdollisuuksia datan monipuoliseen käsittelyyn ja analysointiin, eikä dataa tarvitse muuttaa tai konvertoida eri muotoihin.   

Kaikki Fabricin dataelementit tallentuvat automaattisesti OneLakeen Delta Parquet -muodossa, mikä puolestaan mahdollistaa tehokkaan ja monipuolisen datan käsittelyn ja analysoinnin. 

Microsoft Fabric sisältää kaiken kaikkiaan seitsemän keskeistä ohjelmistokomponenttia, jotka on kehitetty toimimaan rinnakkain: Synapse Data Science, Synapse Data Warehousing, Data Factory, Data Activator, Synapse Real-Time Analytics, Synapse Data Engineering sekä Power BI. 

Näiden komponenttien avulla voidaan saumattomasti hallita koko tiedon jalostamisen prosessia lähdetietojen integroinnista, muokkauksesta, tallennuksesta sekä analysoinnista koneoppimiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen.  

Lisäksi on joukko sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä, joissa olevaa dataa voi yhdistää ja hyödyntää suoraan ns. Oikopolkujen (shortcuts) avulla. Näiden avulla Fabriciin voi myös yhdistää suoraan esimerkiksi sellaisia tietolähteitä kuin Azure Storage, Google Storage ja AWS S3 Storage. 

Ota Fabric analytiikan vahvaksi alustaksi Pengonin kanssa 

Pengon Oy toteuttaa Fabric-ympäristössä kokonaisvaltaisia analytiikan ratkaisuja hyödyntäen OneLake-tietoallasta sekä Power BI -analytiikkaa. Teemme myös Proof of Concept -toteutuksia, jossa nopeasti todennetaan koko datan jalostamisen prosessin toimivuus Fabric-arkkitehtuuria käyttäen. Keskeiset komponentit tyypillisessä toteutuksessa ovat Data Factory, Power BI, Data Activator sekä tietysti OneLake. Usein hyödynnämme myös Python-ohjelmointia koneoppimisen ratkaisuissa. 

Alla yksinkertaistettuna kuvana Fabric analytiikan käyttöön

KIRJOITTAJA:
Ari Oksanen
Ari toimii Pengonilla myyntijohtajan roolissa. Yrittäjänä ja erilaisissa johtotehtävissä toimineena hän tuntee liiketoiminnan ja tiedolla johtamisen haasteet ja osaa yksilöidä eri palvelukokonaisuuksien tuottaman lisäarvon asiakkaalle.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info(at)pengon.fi