<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tiedolla johtamisen tulevaisuus

09.11.2015

Tiedolla johtamisen tulevaisuus

Tiedolla johtaminen on muuttunut viime vuosikymmenen aikana huomattavasti, kun erilaiset tiedonhallinnan ratkaisut ovat lisääntyneet ja kehittyneet älykkäämmiksi. Kehitys kuitenkin jatkuu, ja tulevaisuudessa tiedolla johtaminen on täysin uudenlaisten haasteiden edessä kilpailun kiristyessä ja tiedon lisääntyessä. Olemme koonneet tähän artikkeliin oman näkemyksemme siitä, mitä tulevaisuuden tiedolla johtaminen mielestämme tarkoittaa.

Uudenlainen tiedolla johtaminen perustuu nopeasti saatavaan tietoon

Tiedolla johtaminen on suuren murroksen alla. Yritykset löytävät jatkuvasti uusia sisäisiä ja ulkoisia tiedonlähteitä sekä uusia tapoja analysoida ja hyödyntää tietoa käytännössä. Tätä kautta yritysten on mahdollista löytää myös täysin uusia tulonlähteitä, joita ei alunperin osattu edes kaivata. 

Päätöksenteon aikajänne on lyhentynyt huomattavasti, ja tietoa tarvitaan yhä nopeammin useasta eri lähteestä. Muutoksesta kertoo se, että jopa 64% päättäjistä on havainnut päätöksentekoon tarvittavan aikaikkunan pienentyneen viimeisen 12 kuukauden aikana. Lisäksi, 42% kokee, että heidän tulee pystyä tekemään tietoon pohjautuva päätös jopa kuluvan päivän aikana. 

Sen lisäksi, että tietoa tarvitaan yhä nopeammin, siihen vaaditaan myös uusia lähestymistapoja. Samasta tiedosta täytyy saada irti yhä useampia näkökulmia, ja samaa dataa käytetään hyvin erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Mitä muutos vaatii?

Perinteinen Business Intelligence ei enää vastaa näihin muuttuviin tarpeisiin. Perinteisen BI-järjestelmän keskimääräinen käyttöönottoaika on jopa 18 kuukautta, ja yksinkertaisenkin raportin rakentaminen vie keskimäärin 6,3 viikkoa. Perinteisellä BI-järjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jonka käyttöönottoon vaaditaan erikseen rakennettavat tietovarastot ja -kuutiot, jolloin tietoa ei saada suoraan lähdejärjestelmästä.

Uusi BI-ratkaisu saadaan käyttöön parhaimmillaan parissa päivässä, ja raporttien laadinta tapahtuu jopa sekunneissa ilman talousosaston tai IT-osaston mukaantuloa. Tiedon analysointi on itseohjautuvaa, ja jokainen voi luoda omia raporttejaan tarpeidensa mukaisesti. Lue BI-järjestelmän käyttöönotosta lisää.

Nykyaikaisilla Business Intelligence -ratkaisuilla tiedolla johtamisen arki on sujuvampaa, nopeampaa ja avoimempaa. Uusilla työkaluilla pystytään visualisoimaan tietoa helposti sisäistettävään muotoon, ja samalla kuitenkin säilyttämään datan kerääminen ja analysointi pääpisteenä tiedolla johtamiselle. 

Modernin tiedolla johtamisen mahdollisuudet ulottuvat kauas

Uudemmilla BI-ratkaisuilla tiedon saantia helpotetaan yrityksen jokaisella tasolla. Tiedon jakaminen, päätöksenteon hajautus ja avoin kommunikaatio mahdollistavat sen, että jokainen osasto, tiimi tai yksittäinen työntekijä voi seurata omaa toimintaansa suhteutettuna yrityksen strategiaan sekä tavoitteisiin, ja sitä kautta tarkkailla ja kehittää myös omaa toimintaansa.

Päätöksenteko ja tieto tulee saada läpinäkyvämmäksi koko organisaatiossa, mikä on omiaan parantamaan myös luottamusta eri toimijoiden välillä. Ilman avointa, läpinäkyvää päätöksentekokulttuuria tieto junnaa paikallaan ja epävarmuus henkilöstön keskuudessa kasvaa. 

Uudenlainen toimintamalli ei missään nimessä alenna ylimmän johdon tai muiden päättäjien asemaa, vaan pikemminkin tekee siitä entistä strategisemman, samalla kuitenkin helpottaen tiedolla johtamisen taakkaa huomattavasti.

Menneisyyteen perustuvasta, kuvailevasta tiedosta on siirryttävä ennustavaan tietoon, jota pystytään hyödyntämään reaaliajassa. Myös yrityksen reagointikyky muuttuvissa tilanteissa kasvaa, kun tieto on nopeasti saatavilla ja muutokset helposti havaittavissa. 

Kiinnostuitko?

Voit lukea aiheesta lisää Tiedolla johtamisen pikaoppaastamme tai aiemmin kirjoittamastamme blogiartikkelista "Toimitusjohtaja ja tiedolla johtaminen" .

Voit halutessasi tutustua myös muihin blogiartikkeleihimme ja oppaisiimme:

 Tiedolla johtamisen opas

KIRJOITTAJA:
Pengon Oy
Pengon on tiedolla johtamisen asiantuntijayritys, joka kehittää ja toteuttaa kokonaisvaltaiset Business Intelligence -ratkaisut asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin eri toimialoilla. Tarjontamme ulottuu dataintegraatioista ja tietovarastoista analytiikkatyökaluihin ja datalukutaidon palveluihin.

Tilaa uusimmat artikkelit sähköpostiisi

Suosituimmat blogikirjoitukset

Jäikö sinulla jotain kysyttävää?

Ota meihin yhteyttä

Jos haluat keskustella tietojohtamisen palveluista tai kaipaat tukea BI-ratkaisun käytössä, jätä meille viesti.
Palaamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

045 230 1660
info@pengon.fi