<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2394912390624130&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mitkä tekijät vaikuttavat BI-järjestelmän kustannuksiin?

Julkaissut Pengon Oy 24.02.2016

BI-järjestelmien kustannukset

BI-järjestelmien kustannukset vaihtelevat hyvin paljon järjestelmästä ja eri hinnoittelumalleista riippuen. Järjestelmäkustannusten lisäksi BI-järjestelmän kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi kumppanikustannukset järjestelmän käyttöönotto- ja ylläpitovaiheissa. Tässä artikkelissa avaamme tarkemmin, millaisia kustannuksia esimerkiksi QlikView’n tai Qlik Sensen hankintaan liittyy.

Kustannuksissakin kokonaiskuva ratkaisee

Kun hankitaan mitä tahansa järjestelmää, on hyvä huomioida, että kokonaiskustannuksiin vaikuttavat järjestelmäkustannusten lisäksi myös muut tekijät. Monesti kustannusten vertailu on vaikeaa, koska ohjelmistoyritysten lisenssimallit ovat monimutkaisia ja hintoja ei löydy mistään suoraan, vaan ne pitää erikseen kysyä ohjelmistotoimittajalta tai -kumppanilta.

On tärkeää myös huomata, että mikäli järjestelmälle on todellinen tarve, on sille myös takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuaikaan ei vaikuta ainoastaan raportointiin käytetyn ajan säästö, vaan myös analysoinnin tuomat liiketoimintahyödyt. Lähtökohdista riippuen pelkästään raportoinnissa säästetty aika tarkoittaa takaisinmaksuaikana 6–18 kuukautta, Qlik Sensessä takaisinmaksuaika on vielä lyhyempi. Qlik-järjestelmien tapauksessa takaisinmaksuaika pystytään aina laskemaan.

Qlik-järjestelmien kustannusrakenne

QlikView’n ja Qlik Sensen kustannusrakenteet eroavat toisistaan jonkin verran. QlikView’n kustannukset koostuvat käyttäjälisensseistä sekä palvelinlisenssistä. Käyttäjälisenssien kustannukset riippuvat nimensä mukaisesti järjestelmän käyttäjämäärästä. Aloituspaketti sisältää viisi käyttäjälisenssiä ja lisenssien määrää voidaan tarvittaessa lisätä tarpeen mukaan. Palvelinlisenssin kustannukset riippuvat paljolti järjestelmän laajuudesta.  

Qlik Sensen hinnoittelu on yksinkertaisempaa. Qlik Senseen ei vaadita palvelinlisenssiä lainkaan, eli kustannukset koostuvat ainoastaan käyttäjälisenssien määrästä. QlikView’n tapaan myös Qlik Sensen aloituspaketti sisältää viisi käyttäjälisenssiä

Lisäkustannuksia voivat tuoda erilliset palvelinkustannukset, mikäli palvelin täytyy esimerkiksi vuokrata yrityksen ulkopuolelta. Jos yrityksessä on kuitenkin palvelin jo olemassa, Qlik-järjestelmää voidaan pyörittää vaivattomasti sen kautta ilman lisäkustannuksia.

Edellä mainitut kustannukset sekä järjestelmän ylläpitokustannukset sisältävät siis kaiken, mitä järjestelmän täysimääräinen käyttö vaatii. Etenkin lisenssien kustannukset vaihtelevat kuitenkin hyvin paljon asiakkaan tarpeen mukaisesti. Mikäli haluat keskustella kustannusten yksityiskohdista, ota yhteyttä Pengonin asiantuntijoihin.

Huolellisesti valittu järjestelmäntoimittaja säästää kustannuksia

Itse järjestelmän hintaan kuulumattomat kustannukset muodostuvat luonnollisesti järjestelmän toimituksesta ja toteutuksesta. Eri kumppanien hinnoittelumallit voivat erota toisistaan suurestikin. Kustannuksiin vaikuttavat muun muassa rakennettavien sovellusten laajuus ja monimutkaisuus sekä käytettävät lähdejärjestelmät.

Kumppanin valinta on syytä tehdä huolella. Pelkän hinnan perusteella valintaa ei kannata tehdä, sillä kumppanin osaaminen on järjestelmän rakennuksessa äärimmäisen tärkeää. Mikäli kumppanilla ei ole riittävää osaamista vaadittavien sovellusten käyttötarkoituksista ja itse toteutuksesta, ei järjestelmällä saada aikaan niitä säästöjä, joita järjestelmällä on alun perin haettu. Osaamisen puutteesta johtuen käyttöönottoprojekti venyy, eikä asiakkaan tarpeita saada välttämättä edes täytettyä. Projektin venyessä ajallisesti myös kustannukset kasvavat.

Vaihtoehtoisia ratkaisuja

Qlik-järjestelmien hintoja monesti verrataan vastaavien toimijoiden hintoihin. Jotkut BI-järjestelmät saa käyttöön edullisemmin, mutta toteutuskustannukset voivat nousta hyvin suuriksi eikä rakennetuilla sovelluksilla välttämättä saada toteutettua asiakkaan tarpeita vastaavaa järjestelmää.

Jotkut BI-järjestelmät taas ovat enemmänkin visualisointiin tarkoitettuja työkaluja, jotka vaativat rinnalleen esimerkiksi erillisen tietovaraston tai muun järjestelmän, joka hoitaa tarvittavan datan käsittelyn ja laskennan. Tällöin kustannukset voivat olla huomattavasti suuremmat, kuin mitä alun perin on ajateltu, ja järjestelmän käyttönottoprojekti vie huomattavasti kauemmin.

Qlik-järjestelmän saa selkeällä hinnoittelulla, jotka on määritetty tarpeiden mukaisesti, eikä yllättäviä lisäkustannuksia tule. Qlik-järjestelmistä on olemassa myös ilmaisversiot Qlik Sense Desktop ja QlikView Personal Edition, jotka saa maksutta käyttöön yhdelle päätteelle.

Qlik-järjestelmiin on myös saatavilla monipuolisia, ulkopuolisten toimijoiden rakentamia laajennuksia ja lisäosia. Esimerkiksi Qlik Branch –sivustolta on mahdollista vapaasti ladata erilaisia sovelluksia QlikView- ja Qlik Sense-järjestelmiin. Osa laajennuksista on maksullisia.

Yhteenveto

Qlik-ratkaisun hintaan vaikuttavia tekijöitä:

Käyttäjämäärä
- Lisenssit

Ratkaisun käyttökohde
- Toteutuksen laajuus
- QlikView tai Qlik Sense
- Mahdolliset laajennukset

Palvelin
- Asiakkaan oma palvelin tai vuokrapalvelin

Lähdejärjestelmät
- Yksi tai useampia
- Rajapinnat

Ratkaisun toteuttaja
- Asiakkaan toimialan tuntemus
- Kokemus
- Tehokkuus

Lisätietoja aiheesta

Mikäli haluat lisätietoja QlikView’n tai Qlik Sensen hinnoittelusta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

QlikView’n hinnoittelusta on kerrottu tarkemmin myös maksuttomassa QlikView-projektioppaassamme. Oppaasta saat monipuolisesti tietoa QlikView’n hankintaan liittyen.

Lataa maksuton QlikView-opas 

Voit halutessasi tutustua myös muihin materiaaleihimme:

Aiheet: BI-järjestelmät